Category: Politiek Page 4 of 5

Animal Cops, liever gister dan morgen

Dat er weinig animo zou zijn voor de 500 aan te stellen dieren agenten, zat er wel in. Want ‘Animal Cops’ en ‘The Dogwhisperer’ mogen dan razend populair zijn, het wordt heel anders als er een fractie van de zuurverdiende belasting centen aan besteed moet worden. Het blijkt echter dat ook de instanties die zich bezighouden met dierenleed, niet erg warm lopen voor het idee van een dierenpolitie. Zij beweren dat ze ‘het jaarlijks aantal meldingen wel al aan kunnen’.

Persoonlijk zet ik daar mijn vraagtekens bij. Zo lijkt de serieusheid van meldingen aangepast te worden op de doelstellingen van de inspecties. Tenminste de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geeft aan 2000 van de 4000 meldingen per jaar in behandeling te nemen. Bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) worden zelfs slechts 8000 van de 40.000 meldingen serieus genomen. Let wel, dat betekent dat van de 44.000 jaarlijkse meldingen er 32.000 ‘vals’ zouden zijn.

Verder wordt er gemeld dat er zat personeel is om aan alle zaken de juiste aandacht te besteden. De VWA heeft daarbij genoeg aan dertig inspecteurs voor 2000 meldingen en heeft dan waarschijnlijk de meest efficiënte ambtenaren uit heel Nederland in dienst. De LID rept over 200 vrijwilligers voor de ‘normale’ mishandeling – denk aan het laten verhongeren van een hond – en 14 inspecteurs voor de ‘ernstige’ meldingen. (Frappant voor het laatste is overigens dat er alleen voorbeelden genoemd worden waar de mens last van heeft)

Dan is er nog de politie. Die zouden alle meldingen op de juiste plek terecht laten komen en meegaan met de verschillende inspecteurs als dat nodig is. Klinkt mooi en weinig geloofwaardig. In dezelfde alinea waarin de politie zichzelf op de borst klopt over geweldige inzet, wordt geklaagd over onderbezetting en het politiewerk niet aan kunnen.

Al is het wellicht niet representatief, tel ik daar toch mijn eigen ervaringen bij op. Het plaatselijke dierenasiel staat niet alleen onnoemelijk slecht bekend om haar plaatsingsbeleid, ook doet zij aan broodfokken van puppies. Niet alleen wordt hier niets aan gedaan, het asiel ontvangt al jaar en dag verschillende subsidies voor het ‘goede werk’. Daarnaast rijdt er vanuit dit asiel een dierenambulance. Deze heeft een geheim nummer. Ja u leest het echt goed, de dierenambulance heeft een geheim nummer! Meldingen gaan onder kantoortijden via het dierenasiel – dat wil zeggen als de ochtendkoffie goed gevallen is. ‘S avonds en in het weekend verlopen meldingen via de politie. De reactie daar is bij gewonde dieren doorgaans dat je maar naar de dierenarts moet rijden, voor gevonden, verwaarloosde diertjes is het advies deze gewoon weer terug op straat te zetten. Dat wil zeggen, als ze van verbazing bekomen zijn dat je überhaupt belt voor een dier in nood.

U begrijpt, van mij mogen die animal cops en hardere straffen op dierenmishandeling er komen!

Comments (5)Regeerakkoord: wat gebeurd er in de zorg?

Als chronisch zieke WAOer die al veel ingrepen en bezuinigingen in de zorg heeft mogen incasseren, was ik vooral nieuwsgierig cq bezorgd wat het kabinet Rutte van plan zou zijn met de zorg. Helaas, bij de presentatie van het kabinet kwam er niet veel naar boven en in latere discussies viel de chronisch zieke ook nogal uit de boot. Dus heb ik het maar opgezocht. Dit was zo ongeveer wat ik kon vinden:

“Kwalitatief goede basiszorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden georganiseerd: huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, apothekers, fysiotherapeuten, regionale ziekenhuizen die basiszorg leveren en anderen werken samen in een netwerk van zorg in de wijken en dorpen. Het kabinet zet in op versterking van betere zorg dichtbij huis. Alle zorgverleners kunnen zelfstandig de taken uitvoeren waar zij het beste in zijn (taakherschikking).”

Terecht staat ‘taakherschikking’ tussen haakjes. In feite is dit niet meer dan een beschrijving van de gang van zaken van voorheen. Of de situatie is ongemerkt zo wanhopig geworden dat u inmiddels fysiotherapie van de apotheek krijgt?

Zorg die nu in ziekenhuizen wordt verleend, maar beter door de huisarts kan worden gegeven, gaat terug naar de huisarts.

Eigenaardig punt. Onder zowel minister Hoogervorst als minister Klink is uitsluitend gekeken welke zorg van ziekenhuis naar huisarts kon worden overgeheveld en is er ook veel gebeurd. Zoveel dat huisartsen de werkdruk nog amper aan kunnen zelfs, van poortwachter zijn ze all-rounder geworden, bijna een onmogelijke opgaaf. Om nu aan te kondigen dat zorg die beter door huisartsen kan worden verleend ‘terug’ naar de huisarts zal gaan, lijkt dus nietszeggende symboolpolitiek.

De bereikbaarheid van huisartsen dient te verbeteren. Daartoe worden initiatieven gesteund die de bereikbaarheid verbeteren.

Klinkt op zich goed, wie wil er niet een uitermate beschikbare huisarts. Frappant is alleen dat de bereikbaarheid ‘dient’ te verbeteren en de overheid ‘iniatieven zal steunen’. Oftewel, de overheid zal niets doen, alleen goede sier maken met dit punt in het regeerakkoord.

Fusieverbod zorgaanbieder en zorgverzekeraar

Goed punt, zeker aangezien marktwerking in de zorg verder geïntensiveerd zal worden. Toch heb ik niet de illusie dat de zorgverzekeraar niet regelmatig op de stoel van de arts zal plaatsnemen en er her en der sprake is van belangenverstrengeling of lobby.

Topzorg. Hoe zeldzamer, ingewikkelder, innovatiever een behandeling is, hoe groter de noodzaak deze behandeling te concentreren in een paar  (top)ziekenhuizen. Ervaring die artsen hierdoor kunnen opdoen met de behandeling van zeldzame ziekten, aanschaf van dure nieuwe apparatuur en snelle terugkoppeling van resultaten zijn hiervoor belangrijke argumenten. Dit zal resulteren in kwalitatief betere topzorg.

Warrig punt. Is de zorg nu kwalitatief niet zo goed dan en moeten we ons ongerust maken? En ook hier gaat op: het klinkt prima maar er is geen sprake van enige actie. We moeten maar afwachten of ontwikkelingen zich zullen voltrekken als hier geschetst. Voor hetzelfde geld gaat marktwerking er voor zorgen dat niemand de handen wil branden aan zeldzame, ingewikkelde en innovatieve behandelingen omdat het financieel te weinig oplevert.

Geneesmiddelen. Het preferentiebeleid dient te worden voortgezet om de geneesmiddelenprijzen onder controle te houden. Daarom dient er ook een nieuw vergoedingensysteem te komen voor apothekers waarbij er per geleverde dienst een tarief wordt vastgesteld en de bonussen verdwijnen.

Dit blijf ik een wat akelig punt vinden. In praktijk betekent het tot nog toe dat de patiënt ondergeschikt is aan de centen en vooral dat patiënten eenmaal per jaar of zelfs eenmaal per half jaar andere verpakkingen en middelen meekrijgen. Dat heeft een scala aan nadelen voor de patiënt:

  • Iedere keer andere verpakkingen en andere vorm van geneesmiddelen maakt de kans op vergissingen groter. Net gewend aan dat witte pilletje, is deze opeens rood of lijkt verdacht veel op een geheel ander middel.
  • Mensen moeten kunnen vertrouwen op hun medicatie en wisseling van merk maakt makkelijk onzeker.
  • Er wordt vanuit gegaan dat de patiënt geen last kan krijgen van andere merken omdat de werkzame stof in al deze middelen gelijk zou blijven. Dat op zich is al niet helemaal waar, een fabrikant van generieke middelen mag 15% afwijken in dosering aan werkzame stof en het is al gebleken dat dat bij een aantal middelen ontwenningsverschijnselen of overdoseringsverschijnselen heeft opgeleverd. Daarnaast hebben de gebruikte hulpstoffen van een middel soms invloed op patiënten, akelig om dat telkens weer uit te moeten proberen.

Verder vraag ik me af hoeveel kostenbesparing dit soort maatregelen nu werkelijk opleveren. Het levert aan de administratieve kant een hoop meer rompslomp op, van het telkens opnieuw bepalen en maken van prijsafspraken tot het aanpassen voor de patiënt.

Stringenter pakketbeheer

Onder dit kopje staat in het regeerakkoord kort gezegd dat er een aantal zaken uit het bassispakket zal verdwijnen. Plus: Aandoeningen met een lage ziektelast, die eerder als ongemak dan als ziekte worden gekenschetst, worden uit het pakket gehaald en naar aanvullende verzekeringen overgeheveld. Wat we hier onder moeten verstaan, wie het weet mag het zeggen. Mijn ervaring is in elk geval dat ‘gezonde’ mensen doorgaans weinig kunnen voorstellen bij een scala aan ziektes en dat maakt mij persoonlijk onzeker wat in de toekomst als ‘ongemak’ bestempeld zal worden.

Stimuleren zelfmanagement cliënt Het gebruik van e-mental health wordt bevorderd om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.

E-mental health wordt nu voornamelijk gebruikt voor psychische problemen en verslavingszorg. Ik neem aan dat het kabinet Rutte dit wil uitbreiden naar andere gebieden, maar dat wordt uit de tekst niet duidelijk.

Overheveling revalidatiezorg van AWBZ  naar de zorgverzekeringswet

Hier zal de patiënt weinig van merken ,behalve dan dat de premies ongetwijfeld verhoogd zullen worden.

Geestelijke gezondheidszorg.  De eigen bijdragen in de eerste lijn-ggz worden verhoogd en voor de tweede lijn-ggz wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Een deel van de tweede lijn-ggz zorg dient te worden uitgevoerd in de eerste lijn. Het aantal zittingen bij een eerstelijns psycholoog dat vergoed wordt in het basispakket, wordt verlaagd van 8 naar 5. Ggz-cliënten die niet komen opdagen bij een afspraak, gaan alsnog de kosten van de afspraak betalen

Oftewel, psychisch gezond worden of blijven kan wel eens een luxe aangelegenheid worden. Zeker als je bedenkt dat Balkenende 4 op de valreep al wat bezuinigingen in de groep heeft gegooid. Anti-depressiva uit het zorgpakket en hoge eigen bijdragen voor verblijf in een instelling.

Verder staan er een aantal maatregelen in verband met meer marktwerking in de zorg, winstuitkeringen, aantrekken van private gelden en meer waarvan ik denk dat het de kwaliteit van zorg niet bepaald zal bevorderen. Ook het kopje jeugdzorg en ouderenzorg laat ik even voor wat het is.

Alles bij elkaar heb ik de indruk dat we vooral meer gaan betalen en er minder voor terug gaan krijgen. Plus dat we verder nog niet veel weten omdat er weinig concreet wordt gesteld. En dat is tegenwoordig eigenlijk ook niets nieuws onder de zon ..

Comments (6)Leugens uit de anti-rook lobby

Nederlandse mannen leven gemiddeld 77 jaar, vrouwen 81 jaar. In Japan, dat wereldwijd de hoogste gemiddelde levensverwachting kent, is dat respectievelijk 79 en 86 jaar. De studie, uitgevoerd samen met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, wijst uit dat roken de voornaamste oorzaak is van het verschil. (Bron)

Een uitzonderlijke knappe stunt, deze onderzoeksuitslag. Japan heeft namelijk altijd op de absolute nummer één gestaan als het ging om roken. En let wel, zowel in aantallen rokers alsook de hoeveelheid sigaretten per persoon. Pas sinds kort is het aantal rokers in Japan sterk dalende, maar nog altijd hoger dan in Nederland het geval:  Japan is one of the last industrialized nations in the world where adult smoking is still widespread; statistics show Japanese men smoke at one of the highest rates in the world. The smoking rate among adults was 29% in 2008, 43% of men and 13% of women. As of 2010, the total smoking rate is 24%, 36.6% of Japanese men and 12.1% of Japanese women. In Nederland rookt 21,7 procent van de bevolking.

Nu wil ik roken op zich niet promoten en zal zeker niet beweren dat roken goed is voor de gezondheid. Maar als we dan toch Japan als grote voorbeeld voor gezonde levensjaren willen nemen, kunnen we beter eens gaan onderzoeken waarom de levensverwachting hoger ligt ondanks het feit dat er zoveel gerookt wordt.

Wellicht zijn Japanners een stuk minder gestressed over hun levenswijze?

Comments (5)Tee dee hee, kabinet Rutte gepresenteerd

Ons Henk en Ingrid moesten het ook goed kunnen volgen, de presentatie van kabinet Wilders Rutte. Dus werd het gezellig ‘Mark’, ‘Maxime’ en ‘Geert’, werd er enthousiast verhaald over ‘eindelijk lekker bezuinigen op cultuurbobo’s’ en zijn we ‘gekke Henkie’ niet. Er werd tandpasta wit gelachen en er werd op schouders geslagen want jawel, bezuinigen kan heus heel leuk zijn. 

Ook heersde er een beetje zenuwen denk ik. Mark Rutte sprak alsof hij voor een VVD congres in verkiezingstijd stond. Maxime Verhage keek streng rond alsof hij verwachtte dat er elk moment een CDA-dissident vermomd als journalist kon opspringen. En Geert Wilders likte als een alcoholist die net niet bij zijn fles kan, voortdurend zijn tanden en lippen af.

Het is ernstig maar dit is zo’n beetje het enige wat ik heb onthouden van de persconferentie vanmiddag. Ter verdediging, het was inhoudelijk dan ook niet veel. Geen fikse hervormingsplannen, alleen een beetje weinig concreet  kaasschaven en enkele symbolische besluiten waarvan de vraag is of die uberhaupt mogelijk zijn. Dan raakt een mens ook makkelijk afgeleid nietwaar?

Zal later vanavond het akkoord wel gaan lezen, wie weet wordt dan alles zonneklaar…

Comments (2)Sociale Dienst verklaart alle chronisch zieken genezen

Als je wordt afgekeurd voor WIA of WAJong wil dat zeggen dat je ongeschikt bent geacht om te kunnen werken. Het heet dan ook niet voor niets ‘afgekeurd’ zijn. De branchevereniging Sociale Diensten Divosa denkt daar blijkbaar heel anders over. Zij hebben vandaag het absurde plan opgevat om arbeidsgehandicapten te laten werken voor hun uitkering.  Oftewel, gooi mensen vanuit de arbeidsongeschiktheidsuitkering de bijstand in en laat ze van daaruit niet werken naar arbeidshandicap – zoals nu mogelijk – maar naar vermogen. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt hoeveel procent van het minimumloon er verdiend wordt om de resterende procenten bijstand te verstrekken. Optimistisch gaat Divosa uit van een voorbeeld waarin een arbeidsgehandicapte zestig procent minimumloon verdient en veertig procent bijstand bij krijgt.

Mocht het hiermee nog niet helemaal duidelijk zijn dat Divosa meent dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verstrekt wordt vanwege arbeidsongeschiktheid maar puur voor de lol, dan spreekt het volgende wel boekdelen:

Volgens voorzitter van Divosa René Paas wil nu geen baas mensen met een arbeidshandicap hebben, omdat ze meer kosten dan ze opleveren. Meestal zitten ze daarom met een uitkering thuis.

Enfin, Divosa doet dit voorstel natuurlijk niet uit goedheid van het zakelijk kloppende hart. Volgens eigen berekeningen kan dit onzalige plan jaarlijks één tot drie miljard euro opleveren. En vooral “Met het voorstel wil Divosa een alternatief bieden voor mogelijke bezuinigingen op de re-integratiebudgetten en een verlaging van de bijstand.”

De branchevereniging is duidelijk bang voor het eigen hachje, dus dan maar opnieuw chronisch zieken naaien waar ze bij staan…

Comments (16)Wilders, heilige der schijnheiligheid

De president komt natuurlijk niet als hier iemand in het kabinet zit die de islam achterlijk noemt. Ik wil niet dat mijn president hier als een clown wordt neergezet”, aldus de ambassadeur van het grootste moslimland ter wereld [dhr. Habibie] in het FD. „Misschien hebben Wildersstemmers last van een angstpsychose”, zei hij ook. (Bron)

En toen voelde Geert Wilders zich ineens zwaar op zijn pik getrapt. Het kan niet, het mag niet, het is schandalig en of demissionair minister van Buitenlandse zaken Verhagen deze ambassadeur wél even snel op het matje wilde gaan roepen. Want vrijheid van meningsuiting – of beter gezegd vrijheid om alles en iedereen uit te kafferen in zowel binnen- als buitenland – geldt natuurlijk alleen voor Geertje. Niet voor anderen en toch zeker niet voor een vertegenwoordiger van een moslimland!

Is dat nog om over te gniffelen, de reactie van demissionair minister Maxime Verhagen doet het lachen wel vergaan. Want al meent hij dat ook dhr. Habibie vrij is om zijn mening te uiten, zal er toch een gesprekje plaats vinden. Omdat ‘de minister de termen die de ambassadeur heeft gebruikt, niet verstandig vindt’. Het geeft wel aan hoeveel de gedoogsteun van Wilders waard is en hoe VVD en CDA zich laten gijzelen door de PVV.

Ben benieuwd hoe dat gesprekje zal gaan. “Hee Habibie, ja ik ben het eigenlijk helemaal met je eens hoor. Maar ja, gedoogsteun en imago enzo he? Dat begrijp je toch wel? Is er nog thee?”

Comments (5)Afschaffen, de gesubsidieerde kinderopvang

“Het demissionaire kabinet werpt met zijn aangekondigde bezuinigingen vrouwen terug in de tijd. Dat komt vooral door het korten op het budget voor de kinderopvang, (…) Door de bestaande rolverdeling is de kans groot dat vooral werkende vrouwen hun werk opzeggen, als kinderopvang te duur wordt. ”Het is een bekend gegeven dat de kosten van de kinderopvang nog vaak worden afgezet tegen het salaris van de moeder. Als de vrouw niet werkt, zou de kinderopvang ook geen uitgavenpost zijn, is de gedachte daarachter”, aldus het kenniscentrum.” (Bron)

In een grijs verleden leerde ik dat emancipatie inhoud dat mensen gelijk zijn en gelijke rechten kennen. Dat vrouwenemancipatie betekent dat vrouwen vrije keuzes en gelijke rechten hebben gelijk aan de vrije keuzes en rechten van mannen. Rolpatronen werden bestempeld als  beknottend zo niet discriminerend, vrouwen hoefden niet thuis te blijven voor kinderen en aanrecht maar konden kiezen voor studie en werk. Daarbij mocht ook de man wel geëmancipeerd worden, die hoefde niet per se de kostwinnaar te blijven maar mocht gerust achter de stofzuiger en bij de kinderen. Wij hoefden niet te kijken naar ‘man’ en ‘vrouw’, we waren mens!

Ergens is dat blijkbaar geheel verkeerd gegaan. Een geëmancipeerde vrouw is tegenwoordig slechts een ‘werkende vrouw’, een geëmancipeerde moeder is een’ gesubsideerde werkende vrouw’. Wordt er niet gewerkt, sta je als vrouw maar mooi in de middeleeuwen rond te gapen en dat is vanzelfsprekend not done. Weg vrije keuze en gelijke rechten.  Over de emancipatie van mannen hoeven we het helemaal niet meer te hebben, ‘wie is die vreemde man die op zondag het vlees komt snijden?’ is verworden in ‘wie is die man die me met de auto naar de kinderopvang brengt?’.

En er zit meer scheef in de gesubsidieerde kinderopvang. Vaak wordt gezegd dat de opvoeding van kinderen een hele samenleving aan gaan. Echter heeft deze subsidieregeling niets te maken met het opvoeden van kinderen. In tegendeel, de belastingbetaler verschaft moeders (en vaders) een leuke aanvulling op inkomen waarbij de opvoeding van het kind juist uitbesteed wordt.

Vandaar dat ik denk dat het een zeer wel plan is om te korten op de potjes voor kinderopvang. Mensen die willen werken kunnen dat doen en een heel stuk geëmancipeerder als het niet indirect gesubsidieerd wordt. Thuisblijven wordt eveneens weer een serieuze keuze en wie weet, wordt de vrouw of man die vrijwillig thuis blijft dan ooit weer als even zo geëmancipeerd bekeken als de werkende vrouw of man. 

En er zijn meer voordelen. Klagen we niet al jaren steen aan been dat kinderen tegenwoordig niet meer opgevoed worden? Tee dee hee, met een stel ouders die wat vaker thuis zijn dan alleen bij het eten en bewuster om gaan met de keuze opvoeding/werk, moet dat toch vanzelf beter gaan. Wie weet hoeveel jeugdzorg dat zal schelen trouwens. Om het niet te hebben over het aantal overspannen ouders omdat een carriere en kinderen toch niet zo goed bleek samen te gaan als geidealiseerd.

Het grootste voordeel is wellicht dat het de samenleving zal dwingen terug te keren naar normalere principes. Kosten voor kinderopvang zijn belachelijk gestegen, ik vermoed zomaar omdat het toch gesubsidieerd wordt oftewel, omdat het kán. Haal de subsidie weg en de beroepsgroep zal zich gedwongen zien normalere prijzen te gaan hanteren, willen ze zichzelf draaiende houden. Hetzelfde laken een pak wat betreft inkomensverhoudingen. De vrouwen die daadwerkelijk ontslag zullen nemen omdat ze minder verdienen dan kinderopvang moet kosten, zullen hoogstwaarschijnlijk ook in verhouding weinig verdienen. Wellicht zal dit een impuls vormen voor werkgevers om gelijker te gaan betalen of kinderopvang op te nemen in secundaire arbeisvoorwaarden.

En dan hebben we nog het kind zelf. Die het vaak een stuk leuker en veiliger vindt bij de ouders thuis dan op de kinderopvang. Misschien zal het kind uiteindelijk nog wel het meeste baat hebben van deze bezuiniging.

Comments (8)Nekschot niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat cartoonist Gregorius Nekschot niet vervolgen voor discriminatie. Justitie meent wel dat zeven spotprenten en twee losse teksten van zijn hand strafbaar zijn, maar seponeert de zaak. (…) Justitie vindt de cartoons en teksten discriminerend ten opzichte van onder anderen moslims. Het heeft echter besloten niet tot vervolging over te gaan, omdat Nekschot ze al geruime tijd geleden van zijn website heeft gehaald en hij een dag en nacht in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Ook speelt mee dat de zaak lang heeft geduurd sinds er in 2005 aangifte werd gedaan en er geen nieuwe klachten meer over Nekschot zijn binnengekomen. (Bron)

Vermoedelijk is Gregorius Nekschot de enige Nederlander die ooit door acht man politie van zijn bed werd gelicht als was hij een doorgewinterde crimineel om vervolgens zijn zaak geseponeerd te zien worden omdat ‘de aangifte toch alweer een tijdje terug is’. Fijn voor Nekschot dat hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen en zijn anonimiteit beschermd blijft. Jammer voor Nederland dat in het luchtledige blijft hangen hoe een rechter geoordeeld zou hebben. Dit geeft immers wel een erg vervelend signaal aan iedereen die een vorm van satire bedrijft. Je zou zomaar van je bed gelicht kunnen worden door de politie en ‘veroordeeld’ kunnen  worden door het OM, ook al is het uiteindelijk om niets.

En dan te bedenken dat er nog steeds een voorstel van Hirsch Ballin op tafel ligt, om het OM de bevoegdheid te geven zonder tussenkomst van een rechter sites op zwart te gooien.

Comments (0)Zorg struikelpunt in formatie

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in woelig vaarwater terechtgekomen. CDA, VVD en PVV liggen met elkaar in de clinch over de invulling van de voorgenomen 18 miljard euro aan bezuinigingen. (…) PVV-leider Geert Wilders wil vooralsnog niet bewegen op het gebied van de WW en het ontslagrecht. Hij vindt dat hij met het accepteren van een verhoging van de AOW-leeftijd al voldoende heeft toegegeven op het vlak van de sociale zekerheid. (…) Over de zorg zijn er eveneens grote meningsverschillen. (…) De PVV is sowieso tegen harde ingrepen in de zorg.

Eerlijkheidshalve moet ik erbij vermelden dat ook het CDA zich niet kan vinden in de harde bezuinigingsdrift die de VVD voorstaat. Echter niet omdat zij vrezen dat ziekte en ouderdom onbetaalbare luxe dreigen te worden voor de burger. Welnee, zij maken zich slechts zorgen om hun ‘sociale imago’.

Dat maakt dat de PVV – ondanks een keihard immigratiebeleid – als enige partij nog oog lijkt te hebben voor meer dan begrotingstekorten en bezuinigingen. Als enige partij lijkt te kijken naar de maatschappij als geheel en de burger in het bijzonder. En plotsklaps hoop biedt aan elke linkse stemmer die met vrees een rechts minderheidskabinet afwacht.

Wie had toch gedacht dat ik als linkse stemmer mijn hoop ooit nog zou vestigen op de PVV?

Ik in elk geval niet …

Comments (6)Ziekte een keuze

U heeft zich vast al druk gemaakt om de goed gevulde ideeënbus van Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Een stappenplan om Big Brother stevig te verankeren in uw leven en daarbij over uw rug de schatkist aan te vullen. Komt het immers niet van de banken, dan van de (chronisch) zieke.

Nog griezeliger vind ik echter de sfeer die dit advies ademt. Het RVZ noemt het “De accentverschuiving van zorg voor ziekte (zz) naar gedrag en gezondheid (gg)” Feitelijk wordt u wijs gemaakt dat gezondheid en ziekte een keuze zijn. Úw keuze wel te verstaan. En zorgt u er voor dat u ziek wordt, dan hoeft er voor u niet gezorgd te worden

Oud worden is overigens ook niet aan te bevelen ..

Comments (5)Page 4 of 5

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft