• Peter-Vincent Schuld – Maroc.nl

Beroepsfotograaf Peter-Vincent Schuld c.s. verliest ook in hoger beroep zijn rechtszaak tegen Stichting Maroc.NL. Schuld vond dat Stichting Maroc.NL zelf aansprakelijk is voor het handelen van de bezoekers op haar forum.

Schuld eiste daarom schadevergoeding voor het gebruik van een van zijn foto’s door bezoekers van Maroc.NL. Het gerechtshof kwalificeert nu het gebruik van de foto als toegestaan citaatrecht in de zin van artikel 15a Auteurswet. Schuld, die zich ook beroepsmatig bezig hield met ‘copyright enforcement’ via Stichting Swordstone Foundation is veroordeeld in de proceskosten, begroot op ruim 5.000 euro. Lees verder …

Rb. Brussel, 21 november 2003. c.v.b.a. Sofam en Peter-Vincent Schuld t. n.v. Aurex*. Auteursrecht – Foto – Schadevergoeding – Hoedanigheid – Berekening ex aequo et bono – Tergend en roekeloos geding In Auteurs & Media, 2005, n° 1. – pp. 47-49.

Dit is een oude zaak (2003) die niet over auteursrechten verhaalt maar intressant is vanwege opgelegde boete ivm ‘tergend en roekeloos geding’. Volgens Peter Vincent Schuld waren enkele van zin negatieven beschadigd geraakt. Hij vroeg hiervoor aan astronomisch hoog bedrag waar Aurex niet mee akkoord ging. Aurex boodt een schikking aan maar Peter Vinvent Schuld besloot te dagvaarden. Hij werd in het gelijk gesteld voor de beschadigde negatieven maar voor een lager bedrag dan hij eiste. Tegelijk kreeg hij zelf een boete voor ‘tergend en roekeloos dagvaarden’. Het zou interessant zijn om te zien of dat ook opgaat voor de manier waarop hij kleine autersrechtschendingen wenst aan te pakken.

Cervantes had voorheen de gehele correspondentie van zijn claim van Peter Vincent Schuld op zijn site staan. Helaas is deze onlangs verwijderd, de reden daarvan is niet bekend. Rest ons alleen derden die dit geval hebben genoemd zoals Radiovisie

Argusoog ontving niet alleen een claim, maar tevens ‘gratis advies op gebied van auteursrechten’ van Peter Vincent Schuld. Zelf meent Argusoog dat het bedrag van 750 euro zeer schappelijk was aangezien de claim maar liefst 2100 euro bedroeg. Persoonlijk denk ik dat daar een denkfout is gemaakt. Een bedrag is niet schappelijker omdat er eerder een nog hoger bedrag werd geeist.

  • Sociale Databank Nederland (SDNL)

Gevoerde Correspondentie, artikel over deze zaak. Merkwaardigheid in deze zaak: de orginele foto meegestuurd met de claim als bewijs bleek te verschillen van de foto waar het om zou gaan. Zover ik weet is de afloop nog niet bekend.

Ontving als een van de eerste bloggers een dagvaarding en kwam voor de kantonrechter. Die bepaalde dat de eis dusdanig in elkaar zat, het bedrag van 5000 euro overschreden werd en het daarmee geen zaak is voor het kantongerecht maar een civiele rechtbank. Zover bekend loopt deze zaak nog.

CiNNeR

Lijkt de eerste claim te zijn vanuit Stichting Swordstone. Niet vanwege een auteursrechtenschending, maar vanwege een posting en: ‘onrechtmatig beschuldigen en op smadelijke wijze tal van andere onrechtmatigheden insinueren die Peter Vincent Schuld begaan zou hebben, wat onrechtmatig zou zijn, en derden op basis van onjuiste en onrechtmatige uitingen de ruimte geven hierop te reageren’. De claim: 3000 euro, verwijdering van gewraakte artikel, bijkomende vergoeding van 100 euro per dag voor iedere dag dat het gewraakte artikel online blijft staan (”eventueel te laten bekrachtigen middels een gerechterlijk bevel via een kort geding bij de voorzieningenrechter”) en onomwonden intrekken van de beschudigingen plus excuses op de frontpage van mijn site.

Ik heb daarop bij de politie geinformeerd of ik aangifte kon doen maar het bleek dat elke nederlander zulke brieven mag schrijven, het is niet meer dan een ‘vragen om geld’. Ik heb vervolgens niets meer ondernomen en sindsdien is het stil.

Hoewel ik niet reageerde, pikte Lucaswashier het op en starte een mailwisseling over bovenstaande.

Lucas Was Hier kreeg vervolgens zelf een claim van Swordstone in de bus. Een zeer merkwaardige correspondentie volgde waarbij Swordstone uiteindelijk meende dat Lucaswashier zelf maar voor alle bewijslast moest zorgen. Dit geval loopt nog.

Update: intussen in de rechtzaal: het verweer van Robert Engel ..

Update: slechte afloop voor Lucas was Hier

Power-of-Love forum

Heeft de brieven van hun advocaat gepubliceerd.

Update: Zaaknummer: T2U577725 UC EXPL, Conclusie van antwoord

Update: Peter Vincent Schuld heeft zijn zaak teruggetrokken, correspondentie hier te vinden.

Fok! Forum

Ontving een claim omdat een gebruiker van het forum een fotootje gepost had waar auteursrecht opzat. Fok heeft de foto verwijderd en de claim afgewezen. Na enkele strubbelingen besloot Swordstone van de claim af te zien.

Zaplog

Schreef veel artikelen in verband met Peter Vincent Schuld en diverse claims. Vervolgens bleek dat Zaplog zelf ook een claim in de bus had gekregen. het is niet duidelijk wat hier mee gebeurd is.

UFOWIJZER

Heeft geen claim ontvangen maar besloot in afgeslankte vorm verder te gaan wegens de dreiging van dit soort claims.

Tot dusver alleen een claim ontvangen:

  • defrut.be (.doc)
  • EMKVoetbaldagen.nl (site)
  • Uithaal.nl (site)
  • Moviemeter.nl
  • Schrijver Kluun ontving een claim en heeft die meteen betaald