Tag: Algemene Beschouwingen

Hoe zal het zijn op Prinsjesdag?

De kracht van de ander de winst niet gunnen, bleek groter dan welke peiler dan ook kon voorspellen. In drie weken van complexe versplintering naar een simpele tweedeling, ik denk dat de kiezer niet alleen de politiek maar ook zichzelf heeft verrast deze keer.

Niet alleen een belangrijke aardverschuiving met oog op de kabinetsformatie trouwens. Dit zou ook eigenaardig uit kunnen pakken in verband met de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag. Was er al onvoldoende over van de oude gedoog constructie, kan de zogenoemde Kunduz-coalitie eveneens niet meer rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Voor het eerst in lange tijd kunnen de Algemene Beschouwingen dus nog wel eens heel interessant worden voor de burger.

 

 

Comments (2)Kleuterkabinet

‘Absurd’, ‘tamelijk bizar’, ‘niet fraai’, ‘staatsrechterlijk vrij uniek’, ‘overdone’, ‘curieus’, ‘merkwaardig’. Enkele reacties van als kinderen zo verbolgen ministers en staatsecretarissen op de motie van wantrouwen die de VVD indiende na de Algemene Beschouwingen. Minister-president Balkenende ging nog een stapje verder in al zijn verontwaardiging en noemde de motie herhaaldelijk ‘een gotspe’. Minister Bos merkte aanvullend op dat de VVD zich ‘buiten de concensus heeft geplaatst’. Menig CDA’er toonde zich kleuterig rancuneus door te zeggen “Dit gaan we onthouden. Dat wordt nog vier jaar oppositie voor jullie.”

Hiermee maken Balkenende, zijn voltallige kabinet en de coalitiepartijen de Haagse politiek volslagen belachelijk. Want wat is er in hemelsnaam mis met een oppositiepartij die zich niet schaart achter kabinetsbeleid? En vooral: wat maakt dat een kabinet zou ‘mogen’ bepalen of er wel of niet een motie van wantrouwen tegen zichzelf ingedient wordt?

Comments (10)Algemene Beschamingen

En toen bereikte politiek Den Haag een treurig dieptepunt in de parlementaire geschiedenis. De minister-president tuurde op zijn blaadjes, las op vlakke toon alleen maar voor, kon geen visie of richting verwoorden, beantwoorde tal van vragen niet, sloeg hele onderdelen over en vergat – ondanks de leus werk, werk, werk – en passant het hele onderdeel arbeidsmarkt. En jawel, na twee maal binnen één interruptiedebat een vraag ontweken te hebben over de plezierjacht van het koninklijk huis (het doodschieten van dieren dus, niet iets zeewaardigs) op kosten van de belastingbetaler, vroeg de minister-president bloedserieus ‘wat bedoelt u eigenlijk met ‘de plezierjacht?'(?!).  

Het resultaat van deze beschamende vertoning is even verbijsterend. Het komende jaar gaan twintig commissies gevuld met uitsluitend ambtenaren aan de slag in een zoektocht naar besparingen. En daar is dan alles mee gezegd. Deze commissies krijgen geen visie, priotering of zelfs maar richting mee. Het staat gelijk aan ‘joh, doe maar wat, als je maar geld weet te vinden’.

Feitelijk is dit de tweede sabatical in de Haagse politiek. Het kabinet gaat wachten op haar ambtenaren, de oppositie wordt daarmee buitenspel gezet en pas over een jaar gaat dit hele debat op herhaling, maar dan hopelijk met inhoud.

En zo lijkt de politieke crisis stukken groter dan de economische …

Comments (5)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft