Tag: Beneficair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden: haken en ogen

Maar hoe moet het dan met de lopende kosten van het appartement zoals hypotheeklasten of servicekosten vroegen we de notaris eind januari. “Daarvoor doe je beneficiair aanvaarden he” zei hij met een glimlach over zoveel dommigheid van onze kant. “Die rekeningen worden op halt gezet tot de nalatenschap is afgewikkeld.”

Helaas, zo dom waren we niet blijkt nu. Want dat op halt zetten van lopende rekeningen tot de nalatenschap is afgehandeld, gaat puur bij de gratie van de facturerende organisatie. Wil deze organisatie meteen al geld zien dan is de erfgenaam – beneficiaire aanvaarding of niet – gewoon verantwoordelijk. Omdat het kosten zijn ‘die de erfenis in stand houden’.

Persoonlijk vind ik dat een volslagen bezopen regeling. Het betekent plat gezegd dat je alsnog failliet kan gaan. Niet aan de nalatenschap zelf maar aan de kosten bij de afwikkeling ervan. Het nut van beneficiaire aanvaarding ontgaat me dan ook in deze gevallen. Ok, sec krijg je geen schulden geërft, je maakt alleen verplicht nieuwe.

Nog erger vind ik het dat deze informatie werkelijk nergens te vinden is. Elke site die informatie geeft over ‘beneficiair aanvaarden’ of  ‘aanvaarden onder boedelbeschrijving’ vertelt slechts optimistisch dat je nooit opgezadeld kan raken met schulden als je voor deze methode van erfen kiest. Sommige sites stellen zelfs dat het afwikkelen ‘hooguit een lichte belasting vormt voor de nabestaande’.

Nou, deze nabestaande ervaart het niet bepaald als lichte belasting maar als allesverslindende stress die mijn oren uit spuit. Het appartement van mijn vader komt binnenkort te koop en dan is het maar te hopen dat ik schuldeisers van lopende kosten ondertussen van mijn rug af weet te houden. Gaat het te lang duren voor de boel is verkocht, zou de bank zelfs kunnen besluiten om het appartement terug te nemen voor executieverkoop en blijf ik achter met de schulden die deze maanden ontstaan.

Het lijkt overigens een typisch nederlands denken te zijn: de erfgenaam als hebberig mens die vanzelfsprekend het onderste uit de kan wil. Zo mag je geen stap verzetten voor de verklaring voor beneficiaire aanvaarding door de rechter is toegekend. Onder het mom dat elk afzeggen van zelfs maar de tv-gids een teken is dat je als erfgenaam probeert de erfenis zo groot mogelijk te houden. Het resultaat is het omgekeerde: op het moment dat de verklaring op de mat ligt, wordt deze bedolven onder facturen waarvan de meeste niet meer ongedaan gemaakt kunnen en betaald moeten. Hetzelfde laken het pak wat betreft de lopende kosten.  En ik moet zeggen, bedrijven gedragen zich er ook naar. Zodra de afwikkeling van de nalatenschap ter sprake komt, wil iedereen gisteren geld zien. En wordt simpel vergeten dat er ook nog verdriet bestaat om een overledene.

Ook belangrijk om aan te denken in geval van beneficiaire aanvaarding, is de erfbelasting. De erfbelasting wordt namelijk berekent over de waarde van de nalatenschap op de dag van overlijden. Dat betekent dat als in het gunstige geval blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft maar gedurende de afhandeling kosten zijn gemaakt, het zou kunnen voorkomen dat er na afhandeling/vereffening van de nalatenschap minder overblijft dan aan erfbelasting betaalt dient te worden! Iets om rekening mee te houden.

Comments (23)Beneficair aanvaarden

Het is niet de bedoeling dat ik failliet ga aan de afhandeling van de erfenis van mijn vader en dus heb ik op advies van een notaris beneficiair aanvaard. Dat wil zeggen dat ik de efenis geheel moet afwikkelen en er daarna bekeken wordt of er baten of schulden over blijven. Zijn er baten, dan erf ik die. Zijn er schulden, dan vervalt alles aan de staat en hoef ik niet te betalen. Dat wordt niet alleen gedaan als verwacht wordt dat er schulden overblijven, ook als de lopende vaste lasten niet opgebracht kunnen worden is het raadzaam beneficair te aanvaarden. Omdat er een koophuis is wat ik moet zien te verkopen, zijn er nogal wat vaste lasten en had ik weinig keus dan beneficair te aanvaarden.

Dat beneficiair aanvaarden gaat niet zomaar. Er moet een verklaring getekend worden bij de notaris, vervolgens moet  een rechtbank er goedkeuring aan verlenen en daarna verdwijnt de verklaring in een kluis bij dezelfde notaris die de gegevens verwerkt in een verklaring van erfrecht. Tot die verklaringen in bezit zijn, mogen erfgenamen absoluut niets doen, nog geen tv-gids opzeggen of foto meenemen. Want nederlanders denken als je abonnementen opzegt, je probeert zoveel mogelijk geld in de erfenis te houden en daar houden nederlanders niet van. Bovendien kan alles een teken zijn dat je je als erfgename gedraagd en dan wordt de verklaring van beneficiaire aanvaarding niet verleend. Niets doen dus, wachten tot de verklaringen er zijn.

Doorgaans neemt het verkrijgen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding zo’n drie weken in beslag. In mijn familie gaat zelden iets normaal, dus duurde het bijna vier maanden(!?). Deze week kon ik derhalve pas beginnen met bedrijven bellen, schrijven en aanspreken.

En dan blijkt de wereld vreemd in elkaar te zitten en wetten beroerd op elkaar aan te sluiten. Bijvoorbeeld om mij niet als zuiver erfgenaam te gedragen heb ik netjes niets afgezegd, waardoor iedereen vrolijk bleef afschrijven en er nu zo’n drieduizend euro aan rekeningen liggen te wachten. Of tenminste, ze zijn al afgeschreven van de bankrekening die eveneens niet is afgezegd. Mijn vader staat postuum gigantisch rood en ik erf dus lopende kosten die na zijn overlijden zijn gemaakt, voor ik ook maar aan de afwikkeling van de erfenis heb kunnen beginnen.

Ok, die rekeningen kan ik op halt laten zetten vanwege de verklaring van beneficiaire aanvaarding. Maar dat op halt zetten moet ik wel zelf regelen en daarbij ben ik plots overgeleverd aan de gratie van betreffende bedrijven en instanties. Waarvan de helft niet eens weet wat beneficair aanvaarden is en mij een flinke hoofpdijn bezorgen. Sommige bedrijven weten het wel maar houden er zeer aparte regelingen op na, daar moet het op halt zetten elke drie maanden opnieuw worden aangevraagd of men blijft rekeningen sturen omdat dat nu eenmaal automatisch gaat.

Dan hebben we nog de belastingdienst. De dienst die automatisch de melding van overlijden ontvangt maar waar dan toch niets automatisch verwerkt wordt. De aangifte inkomstenbelasting 2008 had voor 1 april binnen moeten zijn en nu loop ik als semi-erfgename het risico op een boete. Er kan uiteraard wel een uitzondering verleend worden maar de aanvraag daarvoor had eveneens voor 1 april binnen moeten zijn. Nu moet ik die verwerkt zien te krijgen voor de eerste aanmaning van de belastindienst, want is is die aanmaning binnen dan vervalt mijn recht op uitzondering en is de boete een feit(?). Ow en boetes, die vallen niet onder de erfenis.

Tot slot blijf ik verantwoordelijk voor wat eigenaardigheden als je het mij vraagt. Lokale belastingen bijvoorbeeld. Die worden niet stopgezet want er is nu eenmaal een huis dus moet iemand daarvoor betalen. Dat ik dat huis niet erf maar verplicht ben het te verkopen, doet daar niets aan af blijkbaar. De erfenis wordt wordt belast met waterschapslasten, rioolrecht, afvalstoffenheffing en andere belastingen. Kwijtschelding aanvragen kan dan weer niet, want precies .. ik erf het huis feitelijk niet.

Nou moet ik zeggen dat vrijwel alle bedrijven, instellingen en organisaties zeer vriendelijk en meewerkend zijn – op de KPN na – en uiteindelijk komt het allemaal heus wel in orde. Het is alleen verschrikkelijk veel werk in een onnoemelijk rottige tijd. Ik moet wel zeggen dat de informatievoorziening erbarmelijk is. Weinigen houden zich up to date op gebied van regelingen en wetgeving, elk advies moet worden gecheckt op waarheid en op internet lijkt alles vanzelf goed te komen, wat verre van waar is. Het houdt me voorlopig van de straat.

Comments (23)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft