Tag: Christendom Page 1 of 2

Verbod op godslastering toch behouden

En toen besloot Hirsch Ballin uit hoofde van het kabinet plotseling artikel 147 uit het wetboek van strafrecht maar niet te schrappen maar fijn te behouden.

Want tja, wat maalt een minister van justitie nu om een brede kamermeerderheid nietwaar?

Comments (24)Paus wil wereld redden

De wereld redden van homofilie en transseksualiteit is minstens zo belangrijk als het behoud van het regenwoud, aldus Paus Benedictus XVI.

Altijd weer gezellig, de kerstdagen ..

Comments (20)Zondige Tour in zicht

Gereformeerd Nederland ligt er nu al van wakker, de Tour de France in 2010. Want tja, wel leuk natuurlijk, zo’n werelds evenement door ons kikkerlandje. Maar toch niet op zondag zeg!  Dat is immers een rustdag, zo heeft een fictief sprookjesman met baard ooit uitgesproken. Of íe even omgeleid kan worden door de meer zondige gemeenten ..

Comments (12)'Beschaafd' intolerant

Marokkaanse jeugd pest lesbisch stel weg kopte de Telegraaf afgelopen zaterdag en velen waren het er over eens, moslims zijn intolerant tegenover homosexuelen. Vergetende dat menig nederlander net zo intolerant is, dat slechts wat ‘beschaafder’ brengt. Zoals de Christen Unie waar vandaag een homosexueel maar is opgestapt. Gewoon, omdat de Christen Unie wel beweert homosexualiteit te ‘tolereren’ (op zich al een belachelijke uitspraak) maar dat absoluut niet doet. Een regeringspartij die discrimineert.

En heel gek, dat vinden we allemaal blijkbaar prima zolang er geen stenen door ruiten gaan …

Comments (3)God verkoopt coke voor de kerkpoort

Dat u niet denkt dat God vrij is van zonde

Comments (5)Gezondheid 'overgewaardeerd goed'

Het selecteren van embryo’s heeft maatschappelijke gevolgen waar de ChristenUnie haar vraagtekens bij plaatst. Is er nog wel ruimte voor mensen met ziektes, handicaps en aangeboren afwijkingen? “Gezondheid is belangrijk, maar moet niet overgewaardeerd worden“,

Aldus Esmé Wiegman van de Christen Unie die kanker blijkbaar zo verschrikkelijk niet vindt en gezondheid uberhaupt een overgewaardeerd goed. Ongetwijfeld zal ze zélf in bezit zijn van een goede gezondheid, dan is het altijd makkelijk om een fikse handicap of ziekte te zien als iets ‘gezelligs’.

Henk Jochemsen deed er nog een schepje bovenop in de uitzending bij Nova. Tachtig procent kans op kanker vindt deze mijnheer niet zo hoog, de mevrouw tegenover hem heeft toch ook borstkanker doorstaan dus mag dat haar toekomstige dochter ook aan doen en och, wie weet hoe ver kankeronderzoek over 35 jaar is nietwaar. Gepretendeerde christelijke waarden als empathie en zorg om de medemens was werkelijk nog geen spoortje van te bekennen.

Ondertussen regeert de lijm van zes zetels die de coalitie bij elkaar moet houden het land en is het idee van een seculiere staat definitief een fabel verworden…

Comments (10)Gedachtengoed boven de wet (2)

En zo kan coalitiepartij ChristenUnie van belastinggeld een half jaar brainstormen hoe homosexuelen uit partijfuncties te weren en wordt in ons zogenoemde seculiere staat de oplossing gevonden in het woord god’s.

En dan maakt Hirsch Ballin zich druk om een cartoonist die misschien wel zou kunnen aanzetten tot discriminatie???

Comments (5)Godslastering makkelijker straffen

Op 15 maart vond er een debat plaats in de Tweede Kamer om het discriminerende artikel op godslastering nu eens weg te gooien. Verbijsterend genoeg liep dat uit in een aankondiging van Hirsch Ballin aan te kijken of het wetsartikel verbreed en hernieuwd geactiveerd kon worden. Lamlendige excuus: het idee dat het artikel dusdanig verbeed zou kunnen worden, dat het met godsdienst niet veel meer vandoen zou hebben.

Inmiddels is de brief daar en is het nog erger dan al gedacht:

Niet langer zou belediging van een ‘godsbeeld’ bepalend moeten zijn, maar ‘het zich beledigend uitlaten ten aanzien van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging’. Op die manier kan het verbod zich bijvoorbeeld uitstrekken tot ‘heilige boeken of anderen kernwaarden’. (…) Om het verbod weer effectief te maken stelt Hirsch Ballin voor om daarom niet meer te kijken naar de ‘subjectieve bedoelingen’ van de dader, maar naar ‘de meer objectief te bepalen maatstaf’ van verstoring van de openbare orde.

Oftewel, elk teer zieltje kan onder de noemer religie gaan aanklagen tot aan de hemelpoort, censuur wordt het devies. Bent u nog steeds in de veronderstelling dat wij in een seculiere staat leven??

Update: via Lucas Was Hier lees ik dat de brief is teruggetrokken. Hoewel dat de zaken er alleen maar merkwaardiger op maakt: “Volgens een woordvoerder van het ministerie had de brief pas op 6 mei verstuurd mogen worden.” Volgens mij moet de brief maar meteen ritueel verbrand worden ..

Comments (3)God bestaat niet

Voor een christen is Jezus Christus de belangrijkste Persoon die er is. Men mag ervan uit gaan dat de programmamakers hiervan op de hoogte zijn. Gelovigen hebben een diepe eerbied voor Hem. Daarom raakt deze schaamteloze godslastering hen diep. Het gaat kortweg niet om lange tenen, maar om Gods eer.

Niet eens recht uit een kerkenblad gequote maar de motivatie van de Bond tegen Vloeken om na drie jaar nog steeds wakker te liggen van het programma God Bestaat Niet van Muntz en Van de Wint. Want god bestaat niet, maar mensen die dol zijn op censuur zijn er in overvloed ..

Voor degenen die de bumperfilmpjes al lang en breed vergeten zijn: een fotootje lijkt al wat rest ..

Met dank aan christinA: God doesn’t exist

Comments (41)Vervloekte popmuziek!

Ha, het mag eens gezegd. Niet alleen heavy metal maar ook popmuziek is voer voor hel en verdoemenis! Bent u bezoeker van een muzikaal evenementje, dan doet u dat vanzelfsprekend niet zonder drugs en sloopt u daarna vast een bushokje of twee. “Popmuziek heeft de intentie de mens los te maken van God. Vergeten wordt waartoe de mens op aarde is”. Aldus SGP Statenlid Nelis Zondag tijdens een debat over subsidie voor de popcentra Doornroosje in Nijmegen en Luxor Live in Arnhem. En wat wenst zulk een Christen als het hem niet bevalt? Juist, een verbod op popmuziek.

Toch werd er nog wel een waarheid verkondigd:

De SGP’er heeft niet de illusie dat gehoor wordt gegeven aan zijn oproep. “Wij zijn maar een klein partijtje. Maar we kunnen wel onze beginselen uitdragen en de mensen laten nadenken.” 

Laat ons dan nadenken over het gif wat SGP heet en oproepen tot een verbod van religieuze partijen ..

Comments (1)Page 1 of 2

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft