Tag: ChristenUnie

Big Brother geen probleem voor Tweede Kamer

Gisteren was het debat over het de verstrekkendheid van het Electronisch Kind Dossier (EKD) met ter illustratie het schaamhaardebacel. Tot mijn verbazing en ontzetting wonden kabinet als oppositiepartijen zich echter absoluut niet op over het EKD maar vielen slechts massaal – met uitzondering van D’66 – over de VVD heen. Aanstichtster van ‘al het kwaad’ Ineke Dezentjé Hamming werd weggezet als ‘geobsedeerd door Rouvoet’ en iemand ‘die werkelijkheid naar eigen hand zet’.

Nog verbazingwekkender was de uitleg die werd gegeven. Zo beweert Rouvoet dat we allemaal nog wel herinneren hoe er genante momenten bij de schooldokter waren en nog belangrijker, dat de gegevens die in het EKD geregistreerd zullen worden niet anders zijn dan nu op papier reeds zijn opgenomen.

Nou herinner ik me de schooldokter ook nog wel, de duizendpuntenlijst (PDF) toch écht niet. Er werd destijds niet bekeken of mijn gegevens wel of niet naar de kerk (!!) mochten, wat het intelligentie- en opleidingsniveau van mijn ouders was en of we ‘risico’s’ liepen een probleem gezin te worden door langdurig werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, roken in huis, scheiding of dat er wellicht open water in de buurt te vinden was. Voor mijn holvoeten was het niet belangrijk hoe hoog de criminaliteitscijfers van mijn woonplaats waren en mijn lengte of curve van de ruggegraat werd niet afgemeten aan aanwezigheid of gebrek van het sociale netwerk van mijn ouders, laat staan wélk sociaal netwerk het dan om ging. Nog belangrijker, werden die gegevens ook niet van nul tot negentien bewaard en al helemaal niet beschikbaar gesteld aan iedereen die ook maar met jeugd of zorg te maken had.

Echter, vooral verbazingwekkend is hoe de voltallige Tweede Kamer vergeten lijkt te zijn met wel doel het heeft ingestemd met dit EKD. Het is immers niet bedoeld om de medische gegevens van onze kinderen zo goed bij te houden, het is in het leven geroepen om probleemgezinnen in spé op te sporen en zo het ontstaan van moeilijke tot mishandelde jongeren te voorkomen. Met als schrikvoorbeeld het meisje van Nulde, om de weerbarstige mens over te halen vooral de fantasie van George Orwell te gaan leven.

Het zal de Kamer blijkbaar worst wezen. VVD en D’66 zijn getikt, de burger is reeds te laat met massaal protest en zo zitten we met het zoveelste monster opgescheept. Het enige wat nu rest is vooral antwoorden op vragen te weigeren en zo goed of kwaad als het zal gaan gebruik te maken van verschonings- en vernietingingsrecht.

En uw kinderen uitleggen hoe papa en mama lagen te slapen toen Big Brother werkelijkheid werd …

(Met dank aan Frans54 die mij van vele links en informatie voorzien heeft)

Comments (11)Big Brother is watching the little ones some more ..

Waren alle politieke partijen voorheen nog enthousiast over het Electronisch Kind Dossier (EKD), begint dat inmiddels rap om te slaan in verontwaardiging. Zo struikelt de VVD toch wel over het registreren van soorten schaamhaar bij pubers in de classificaties: ‘geen schaamhaar’, ‘lichte of donkere beharing’, of ‘gekrulde beharing’. Volgens Rouvoet belangrijk, want stel je toch eens voor dat een 16-jarige nog geen schaamhaar blijkt te hebben. Voor je het weet heb je een probleemgezin te pakken!

Wordt het spontaan opnieuw 1984

Comments (10)Esmé Wiegman is watching you!

Er is een zeer eigenaardig fenomeen bezig in Nederland. De politiek wil minder overheidsbemoeienis en vooral véél meer éigen verantwoordelijkheid van de burger. Tenzij het om de persoonlijke levenssfeer van diezelfde burger gaat. Dán kan de overheid plots niet ver genoeg in grijpen. Althans, als het aan ons kabinet en met name de Christen Unie ligt.  

Na promoten van pailliatieve zorg en ontmoedigen van euthanasie en abortus, invoering van het electronisch Big Brother kinddossier en centra voor jeugd en gezin, ophangen van camera’s op elke straathoek, het weren van ‘praktiserend’ homosexuelen, de wens snackbars uit armere wijken te verbannen en onlangs een nota over wie wanneer zwanger dient te worden maar ook snel weer aan het werk moet, is deze week de auto aan de beurt. Want rijdend in de giftige uitlaatgassen is het u vast niet opgevallen dat we massaal onze kinderen vergiftigen met roken in de auto! En omdat het voor de politie wat lastig is te controleren op alleen papa’s en mama’s met een sigaret, moet er volgens Esmé Wiegman gewoon een algeheel verbod komen op roken in de auto. Dat is ook beter voor de volwassene, want die loopt het risico op een vonkje op de broek of ook heel ernstig, rook in de ogen!

En zeg nou eerlijk, wie maalt er nog om wantoestanden in verzorgingshuizen, crisis in ziekenhuizen, uitkleden van thuiszorg en de AWBZ, gebrek aan specialistische artsen, koopkrachtachteruitgang van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken en meer misere bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, als er een kans is dat u rook in de ogen kan krijgen!!!

Comments (5)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft