Tag: CiNNeR

CiNNeR goes Responsive

WordPress is steeds uitgebreider geraakt en van het bouwen van responsive themes had ik de ballen verstand. Dus heb ik stevig gespiekt bij Path theme (Hybrid) en Twenty Thirteen (sinds afgelopen weekend bijgevoegd in WordPress) en ben deze twee thema’s in elkaar gaan sleutelen en aan gaan passen. Om het een beetje eigen te houden en omdat ik het nog niet los kan laten, is de bezeten drukke header (enigszins aangepast) gebleven. Die weerspiegelt de drukte in mijn hoofd, moet u maar denken. En ach, een klein stukje naar beneden scrollen ziet u er niets meer van.

De site lijkt zich goed te gedragen in meer dan honderd verschillende browsers en in enkele (verouderde) browsers iets minder goed maar nog wel leesbaar. Verkleint u de browser, past de site zich aan en hopelijk werkt dat net zo goed op verschillende tabletten en smartphones zodat u niet meer hoeft te zoomen en scrollen. Mocht u toch tegen een puinhoop aan lopen hier en daar, wil u vast wel (opbouwende) kritiek leveren.

Overigens heb ik niet drie maanden aan een stuk zitten verbouwen (al kost het altijd meer tijd dan je denkt). Er was gewoon van alles aan leuke en minder leuke dingen anders te doen en ineens waren we drie maanden verder. Tijd om zelf ook weer responsive te worden dus …

Comments (4)Op een rijtje

Dat er inmiddels veel geschreven en gezegd is over CiNNeR- Cozzmoss- auteursrecht hoef ik u niet te vertellen. Waar veel geschreven wordt willen details en feitjes echter wel eens verloren gaan, zo ook in deze zaak. Omdat ik alle reacties verspreid over het net met geen mogelijkheid bijgehouden krijg, even wat feitjes op een rij:

  • Het gewraakte artikel is niet zomaar geplaatst voor de aardigheid, het stond in een posting ter illustratie van mijn geventileerde mening en dat in een context van postings over het onderwerp.
  • Er was sprake van uitgebreide bronvermelding zo ver mogelijk, ik heb het stuk niet geplagieerd.
  • Het artikel is drie jaar oud, namelijk van 1 november 2004, en was toendertijd afkomstig van de NRC nieuwssite.
  • Het betrof geen ‘boete’ maar een zogenoemde ‘schadeclaim’, het woord beboeten is in het verhaal geslopen omdat ik en vele anderen dat zo ervaarden. Dit ook omdat de schade niet gespecificeerd is en mijns inziens ook niet gespecificeerd zal kunnen worden. Maar voor alle partijen geldt dat alleen een rechter de werkelijk geleden schade zou kunnen vaststellen.
  • De ‘schappelijke afbetalingsregelingen’ waar zowel op het weblog van Cozzmoss als op de radio over werd gesproken, houdt in dat indien het bedrag niet binnen veertien dagen betaald kan worden, men kan kiezen reclame te maken voor auteurhebbend bedrijf. Eventuele inkomsten daaruit worden na zes maanden bekeken en worden dan van het afgesproken claimbedrag afgetrokken. (Persoonlijke noot: ik kan het met geen mogelijk zien als schappelijke afbetalingsregeling)
  • Het woord ‘diefstal’ is weinig op zijn plaats, ik ben niet veroordeeld er is zelfs geen rechter aan te pas gekomen. Er is een schikking getroffen die ik om persoonlijke redenen heb betaald.

Verder lijkt er veel verwarring te zijn over wie wat waarom mag en wie rechthebbende partijen zijn. Het is zo dat een krant alleen auteursrecht op een artikel kan claimen als het geschreven is door vast personeel oftewel in eigen beheer. Freelance journalisten houden zelf auteursrecht op eigen werk. Dat auteursrecht geldt altijd, ongeacht of er sprake is van bronvermelding, linkjes en/of naamsvermelding en ongeacht of je er zelf in voorkomt, geciteerd wordt of medewerking hebt verleend aan het tot stand komen van het artikel(!). Citeren mag wel maar met mate, de interpretatie van hoeveel er geciteerd mag worden wil behoorlijk verschillen. Zogenoemde ‘breaking news’ mag wel overgenomen worden maar alleen door nieuwsgaringssites, dat gaat niet op voor lifelogs.

Comments (22)Zo verliep een en ander verder ..

Inmiddels is er al zoveel over gezegd en gediscussieerd dat duidelijk moge zijn dat de claim die ik afgelopen donderdag in de brievenbus vond, afkomstig is van Cozzmoss, een zogenoemd auteurhebbend bedrijf. Zij hadden geconstateerd dat ik een artikel openbaar had gemaakt zonder toestemming van auteurhebbend bedrijf, ik daarmee hun auteursrecht geschonden had en zij derhalve schade hadden geleden. Er volgde een uitleg over vaststelling van de schade waarbij uitgegaan wordt van artikel 18 en 19 van de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (300% van het originele honorarium van een artikel.) In mijn geval kwam dat op 480 euro, maar bij wijze van schikking werd de helft genomen plus administratiekosten: 255 euro. Betaalde ik dit echter niet binnen 14 dagen na dagtekening, dan verviel de schikking en zou ik tegen het eerste bedrag aanlopen plus hun advocaatkosten. Daarnaast diende ik uiteraard het artikel te verwijderen uit mijn archieven.

Na van de eerste schrik bekomen te zijn heb ik aanvankelijk mijn gehele archief offline gehaald, later teruggeplaatst zonder de posting waarin het artikel was opgenomen. Vervolgens ben ik in mijn toetsenbord geklommen om excuses aan te bieden aan auteurhebbend bedrijf als ook auteur en mijn verhaal te doen. Ik heb uitgelegd hoe dit log is ontstaan, hoe ik tot mijn vergissing gekomen ben, wat mijn (financiële) situatie van het moment is en heb gevraagd of het dit maal bij een waarschuwing kon blijven of dat er een andere oplossing mogelijk was.

Spoedig ontving ik bericht terug met nogmaals uitleg waarom auteursrechten bewaakt moeten worden maar dat zij ook oog hadden voor mijn situatie. Het schikkingsbedrag is verlaagd naar 160 euro. Mocht ik dat niet binnen veertien dagen kunnen betalen, kon ik er voor kiezen om een vorm van reclame voor het bedrijf op mijn log te plaatsen om zodoende enige advertentie-inkomsten te genereren voor hen, wat op een later tijdstip verrekend kon worden met de claim. Omdat ik het geld van mijn vader kon lenen, heb ik vanavond verlaagde schikkingsvoorstel met dank geaccepteerd en inmiddels is het bedrag overgemaakt.

Zowel hier als elders heb ik frequent geadviseerd gekregen niet te betalen en werd er zelfs een aanbod gedaan mij bij te staan als de zaak daadwerkelijk tot een procedure zou komen. Op zich ben ik heel dankbaar voor de geboden hulp en ergens zou ik ook graag zien dat deze zaak in algemene zin nog een staart krijgt. Tenslotte zijn er onnoemelijk veel weblogs die wel eens een songtekst, gedicht of krantenartikel hebben overgenomen omdat het mooi, leuk of belangrijk gevonden wordt en de algemene indruk is dat het overal opvraagbaar, wel gebruikt zal mogen worden. Bovendien kan je je afvragen of dit soort zaken op deze manier opgelost moeten worden, ik was me totaal onbewust dat ik auteursrecht geschonden had en had ook na een verzoekje alles onmiddellijk offline gehaald. Maar ook denk ik dat dat een morele kwestie is en dat ik juridisch gezien simpelweg fout zat en zo’n zaak zou verliezen. Belangrijker is dat ik niet de energie denk te hebben het op zo’n zaak aan te laten komen, mocht deze ver gedragen worden.

Uiteindelijk is me wel duidelijk dat er veel niet mag en begin ik te denken dat de auteurswet uit 1912, hoewel toepasbaar op internet, te verouderd is voor deze moderne tijden met nog modernere, nieuwe media. Hopelijk zet de discussie rondom auteursrechten en schadeclaims dus wel door en komt daar nog iets goeds uit voort.

Comments (34)CiNNeR en auteursrecht (3)

Het doet mij plezier dat steeds meer weblogs aandacht schenken aan onderstaand verhaal en ik denk ook dat het voor zeer veel webloggers van belang is op de hoogte te zijn. Er dreigt echter een misverstand te ontstaan wat ik bij deze graag recht wil zetten. Blijkbaar is ergens de indruk ontstaan dat het NRC iets te maken heeft met mijn ‘beboeting’, dat is niet waar(!). Het NRC heeft hier vooralsnog niets mee te maken gehad, ik ben ‘beboet’ door een auteurhebbend bedrijf die enkel de journaliste in kwestie behartigd, niet het NRC.

Verder wil ik bij deze iedereen bedanken voor de vele tips, adviezen, support, hulpaanbod en zoals gezegd de groeiende aandacht die aan het onderwerp besteed wordt. Buiten dat het goed is te verspreiden zodat elke weblogger kan nagaan hoeveel risico hij of zij onbewust en onbedoeld loopt, voel ik me ook persoonlijk erg gesteund. Dusdanig zelfs dat ik besloten heb mijn archieven terug te durven plaatsen. Het gewraakte artikel is uiteraard wel verwijderd en wellicht zullen er nog enkele postings uit voorzorg verdwijnen.

Over de zaak zelf kan ik nu nog niets kwijt, maar ik hou u zo goed als mogelijk op de hoogte ..

Update: Hmz, met over de 3500 postings is het zoeken naar sporadisch voorkomende, overmatige citaten die werkelijk overal wel over kunnen gaan nog niet zo’n makkelijke onderneming. Maar goed, uiteindelijk ben ik met een aantal zoekopdrachten een heel eind gekomen denk ik. Jammer genoeg bleken meeste geciteerde artikelen die als risicovol gezien konden worden, voornamelijk wetenschappelijke vondsten op gebied van de aandoening ME te zijn. Aangezien de vertaalslag van dat soort artikelen veelal door tekstschrijvers gebeurd en ik niet in dusdanig goede staat ben dat ik ze even kloppend weet te herschrijven, heb ik ze met pijn in mijn hart verwijderd of dusdanig ingekort dat geen mens er nog wat aan heeft. Mede omdat links ouder dan twee jaar het veelal niet meer doen of hergebruikt zijn. Een goede nummer twee waren omschreven beleidslijnen en/of consequenties met betrekking tot de WAO die ik na enig dubben toch ook maar de deur uit heb gedaan, die zijn toch al verouderd inmiddels. Bleven er nog wat citaten over onder de noemer ‘wow, wat een bizar bericht’, die konden zo de prullenbak in.

Alles bij elkaar was er vrij weinig om verwijderd te worden, het meeste werk zat in het zoeken en lezen. Ondertussen heb ik wel rsi van het klikken, vierkante ogen van het lezen en mocht u zich afvragen waar al die nachtelijke bezoekers vandaan zijn gekomen, dat ben ik ongetwijfeld zelf geweest. Kwam er bovendien achter dat mijn geheugen absoluut belachelijk in elkaar zit. Sommige stukken waren vrij recent en herkende ik al niet meer als door mij geschreven (en jawel, dat was wel zo), sommige stukken van vier jaar oud herinnerde ik me als gebeurtenissen van drie maanden terug.

Enfin, voorlopig laat ik het hier maar bij, er vanuit gaande dat ik in elk geval erg hard mijn best heb gedaan om niemand waar dan ook in te schenden…

Comments (14)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft