Tag: Digitaal

Politiek 2.02

De wiki van Trots op Nederland begint al vruchten af te werpen. Zo stond er volgens Dag een voorstel tot het afchaffen van rooibosthee omdat het een gevaarlijk links drankje zou zijn, worden er prachtige erotische kunstwerkjes in ascii-tekens geplaatst en was de introductietekst aangepast tot:

“Ik ben zwaar teleurgesteld. Vandaag heb ik dan ook besloten per direct naar België te verhuizen. Ik zal daar Trots op België oprichten, het koningshuis afschaffen en de eerste President van de Bananenrepubliek België worden.”

De burger is dan ook stikenthousiast over dit soort concepten, vier op de vijf nederlanders wil de digitale democratie graag eveneens op gemeentelijk niveau ingevoerd zien zodat iedereen zich tot in de eeuwigheid kan uitspreken over aanleg van wegen en dat soort zaken. Voor de wat persoonlijkere happenings als een dakkapelletje, willen velen dan weer graag wat intiemer bericht worden via een brief of e-mail. Mits de privacy gewaarborgd wordt he! Dat de hele buurt weet dat jij een dakkappeltje wil, maar dat jij niet weet wie dat dan weten. Zoiets.

Ik kijk inmiddels rijkhalsend uit naar Politiek 3.0 Beta. De overheid vervangen door bots die rechtstreeks commando’s aannemen van alles zestien miljoen en een beetje inwoners. Als dat geen ultieme democratie is!

Comments (7)Digitale bibliotheek 'leeg' door auteurswet 1912

Voelt de blogger aan dat een flexibelere auteurswet nodig is, de Koninklijke Bibliotheek ziet zware noodzaak voor een wetswijziging. Waar het opzetten van een uitgebreide bibliotheek nog te doen is, blijkt het opzetten van een digitatele bibliotheek simpel een onmogelijke opgaaf. Immers volgens onze auteurswet 1912 dient bij voorbaat toestemming gevraagd te worden aan de auteur van elk werk. Er zijn echter zoveel ‘verweesde werken’ – dat wil zeggen werken waarvan de auteursrechthebbenden onbekend of onvindbaar zijn – dat alleen al het opsporen veel en veel teveel tijd en geld zou gaan kosten. Tel daarbij alle eventuele vergoedingen op en het wordt een miljoenenproject wat onbetaalbaar en onuitvoerbaar is. Op zijn minst eigenaardig in een digitaal tijdperk waarin het delen van informatie en kennis als essentieel wordt gezien.

De Koninklijke Bibliotheek stelt dan ook dat hier snel een oplossing voor gevonden moet worden, wil men voorkomen dat ‘de 20ste eeuw in de digitale bibliotheek te boek komt te staan als ‘the missing link’. Zij dragen zelf enkele oplossingen aan waarbij de voorkeur uitgaat naar het Angelsaksische en het Scandinavische model (zie artikel)

Op zich een mooi pleidooi voor aanpassingen die uiteindelijk moeten resulteren in wetswijzigingen. Enige jammere is in mijn ogen dat elke probleemhebbende gaat voor het eigen hachje en niet breder dan dat wil gaan. Hopelijk zal de politiek dat op een zeker moment wel willen doen ..

Comments (4)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft