Op basisscholen gebeurd het al veel, nu gaat er mee ‘geëxperimenteerd’ worden in verzorgingshuizen. Familieleden van bewoners in twee verzorgingshuizen gaan verplicht worden elke maand vier uur te komen helpen. Het gaat niet om verzorging – dat moest er nog bij komen – maar om wat tegenwoordig bekend staat als ‘extraatjes’. Hoewel het enigszins onduidelijk is wat er in dat verband wordt bedoeld met “toezicht houden”.

Men wil hiermee volgens zeggen bereiken dat mensen zich meer betrokken gaan voelen bij de verzorging van een familielid. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Immers wordt niet gevraagd meer te zorgen voor de eigen familie maar wordt je verplicht te gaan zorgen voor gelijk een hele afdeling. Bovendien blijkt dat deze in te voeren verplichting ook afgekocht kan worden. Schijnbaar als er met geld wordt gesmeten hoeven we over ‘betrokkenheid’ en ‘verzorging’ niet meer te praten. Verder zijn de consequenties van weigerende familieleden voor degene die de verzorging nodig heeft. Die kan dan namelijk op zoek naar een ander huis, komt lager op de wachtlijst of zal op een andere manier merken dat de familie geen ambities heeft om de zorg in te stappen. Als er al familie is.

Overigens zijn de consequenties van weigering verplicht vrijwilliger te worden vooralsnog volslagen onduidelijk. Net als alle onderdelen van het experiment totaal onduidelijk zijn. Dat deert deze directeur en bedenker van het plan geenszins, “Hij vindt het spannend om te kijken hoever ze hiermee komen.”

Oftewel, een verkapte bezuiniging van een directeur die zelf zeker niet betrokken is bij de bewoners van zijn verzorgingshuizen ..