Tag: Gemeente

De horror van het ‘keukentafelgesprek’

Gehandicapt zijn en hulpmiddelen nodig hebben is stomvervelend, daar kan ik niets anders van maken. Maar waar ik inmiddels echt verschrikkelijk de pest aan heb, is dat gehandicapt zijn gelijk staat aan een compleet gebrek aan privacy. Jan en alleman gaat er zonder meer vanuit dat ze zo bij je binnen mogen walsen, overal een kijkje mogen nemen en alles van je mogen weten. Denk nu niet dat het alleen om medische gegevens gaat of specifiek de situatie waar hulp voor gevraagd wordt. Het gaat om alles wat je doet en laat in je leven tot de manier waarop je je kont af veegt of boodschappen doet, maar ook je financiële situatie, je geestelijke gesteldheid, gevoel van zingeving, hoe je huwelijk er voor staat, welke familiebanden er zijn tot en met het contact met de buren. De buren? Jawel. Want stel je voor dat de buurvrouw zo gek is om je pis op te willen vangen, heb je in de nabije toekomst geen katheter nodig, dát idee.

Het heeft zogenoemd een goede reden om de cliënt zo door te lichten. Die zou wel eens meer hulp nodig kunnen hebben dan hij of zij zichzelf bewust is. Of het andere uiterste, de client heeft wellicht meer mogelijkheden en hulp dan men zich realiseert. Klinkt heel sympathiek en wellicht enigszins noodzakelijk maar dit is tevens het punt waar waardeoordelen en verstrekkende bemoeienis om de hoek komen kijken. U denkt wellicht dat dat wel mee zal vallen? Vergeet het maar. Zo adviseerde de mijnheer van Welzorg – die in huis was om mijn maten op te meten voor mijn rolstoel – ongevraagd dat ik me maar moest ontfermen over een neefje of nichtje of desnoods “een kindje in de buurt” omdat hij toevallig vernam dat ik ongewenst kinderloos ben. Het klonk me niet alleen pijnlijk maar ook wat griezelig in de oren. Zijn partner die ongevraagd mee was gekomen, stapte binnen en begon onmiddellijk “zit”en “geef poot” naar mijn hond te roepen. Hij was lichtelijk verontwaardigd dat ik onze hond beloonde dat hij niet naar de man luisterde. Een keuringsarts kon het niet nalaten me te vertellen dat ik niet alleen naar metal moest luisteren maar ook andere muziekstromingen moest proberen, hij had blijkbaar in de CD kast van mijn man staan snuffelen. Een consulent die vermoedelijk in de verkeerde eeuw is blijven hangen, begreep niet wat ik met twee computers moest want dat is “niets voor vrouwen”. Ze adviseerde me niet meer “nutteloos’ te gamen maar een andere hobby te zoeken. Uiteraard met de nodige suggesties. Tegenwoordig is het bovendien hip om naar de alternatieve ‘zorg’ te stappen en de laatste tijd krijg ik dan ook de iriscopisten, homeopaten, acupuncturisten, chiropractors, mesologen en andere gekkies om mijn oren gesmeten. En zo trekken de meest krankzinnige taferelen voorbij, alsof het niet vervelend genoeg is dat mensen ongevraagd beoordelen of ik wel op de juiste tijdstippen mijn boterham smeer, mijn ‘centjes’ al dan niet goed besteed en wel lief ben voor mijn man.

Binnenkort mag ik weer. Een ‘keukentafelgesprek’. Het werd heel enthousiast gebracht, alsof het fijn en gezellig is dat iemand mijn leven wil ontleden om te beoordelen wat al dan niet goed voor me is. Het is volkomen onnodig. Ik heb al drie personen over de vloer gehad om een kijkje te nemen. Ik ben bevraagd en beoordeeld, ben bekeken en bemeten en er is een rapportage opgesteld en verstuurd. Iedereen die er verstand van heeft weet al wat er nodig is en alle neuzen staan dezelfde kant op. Maar dat maakt niet uit want regels zijn regels en dus komt er weer een wildvreemde die weer verwacht dat ik blij en openhartig mijn hele leven uit de doeken zal doen. Die gaat beoordelen of ik wel een juiste dagbesteding heb en voldoende vrienden, of de verhouding met mijn familie wel goed is en met mijn schoonfamilie, hoe het contact met de buren is, hoe ik me voel en waarom ik me zo voel, wat ik kan en wat ik niet kan. Hoe ik er financieel voor sta, of ik wel gezond genoeg leef, mijn huisdieren wel voldoende verzorg en mijn ramen wel gelapt zijn. Ze willen mijn man er ook bij hebben, hij wordt ongevraagd beschouwd als mijn mantelzorger en kan “meer over mij vertellen”. Dat gaat overigens niet gebeuren. Ik vraag slechts een rolstoel aanpassing, geen plek in een verzorgingshuis! En daarbij, mijn man heeft gewoon een baan.

Ik heb zin om de hele boel af te blazen en nooit meer iemand binnen te laten. Maar goed, daar heb ik vooral mezelf mee. Zonder rolstoel met elektrische ondersteuning kan ik geen uitstapjes maken, blijf ik thuis enigszins zitten te verpieteren en dat is al te lang aan de gang. Dus zal ik uiteindelijk wel doen wat een ‘goed’ gehandicapte betaamd. Op zitten, glimlachen en pootjes geven. En dan maar hopen dat er een toekenning volgt en het budget van dit jaar niet op is.

Comments (2)Gemeente heeft geen clue

Vandaag kwam naar buiten dat gemeenten veelal geen clue hebben hoe burgers hun dienstverlening gebruiken, laat staan of de dienstverlening wel enige nut of toegevoegde waarde heeft. Eigenaardig genoeg heerst tegelijkertijd de gedachte dat deze hulpverlening prima in orde zal zijn en de burger niets anders nodig heeft. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat elk stukje informatie wel online te vinden is. Dat is niet zo, maar ja als het geen zak interesseert is het makkelijk ‘goed’ funtioneren nietwaar.

Grizelig genoeg eindigde het artikel met:

Vanaf 2015 moeten de gemeenten zelfs het voorportaal van de landelijke en provinciale overheid vormen. De burger moet dan met al zijn vragen bij de gemeente kunnen aankloppen.

Dat voorspelt weinig goeds. De Haagse politiek is nu al zo onbereikbaar, de provinciale politiek staat zo mogelijk nog verder weg. Hoe moet dat verlopen als we er nog een stelletje nitwits tussen gaan plaatsen die nu al niet weten waar ze mee bezig zijn?

Comments (11)Burger 'opgelicht' door staat?

Premier Balkenende laat weten dat het Rijk niet wil opdraaien voor de mogelijke financiële strop bij de gemeenten.

Vanzelfsprekend niet, want hoe dom is het als gemeente om je geld te stallen bij een buitenlandse bank met een weinig aan garanties om te kwijlen over een beetje rente. Béétje jammer alleen dat Balkenende en passant vergeet dat het dan dus de burger is die er &^$%^(O#@!! voor opdraait!! Die kan voorlopig fluiten naar welke voorziening dan ook en met wat pech mag die wat extra gaan ophoesten om ergens de in ijslandse rook opgegane 85 miloen te compenseren. Want garant staan voor een bank is heel ok, maar garant staan voor de burger om die te beschermen tegen de eigen imbeciele ambtenarij als even achterlijk gedecentraliseerd systeem, dát is een stap te ver nietwaar…

Welbeschouwd moet er toch ook wel een gaatje in je hoofd zitten als je – zoals de kabinetten Balkenende – besluit allerlei verantwoordelijkheden over te laten aan gemeenten? Waar een deel van besturen gekozen wordt op die leuke glimlach – kom, u herinnert zich toch wel dat zelfs Andre Hazes ooit eens de gemeenteraad in gestemd werd – of wordt aangenomen op kruiwagens administratieve vaardigheden. Zodat met een beetje pech een club totaal mongolide nitwits mag besluiten of en hoeveel zorg u krijgt, er een weg door uw huis gaat komen, de school nog wel even door kan schimmelen of blijkbaar hoe miljoenen beheerd moeten worden alsof het gaat om het eigen miezerige huishoudboekje.

Vanavond zag ik op het NOS nieuws een hooggeblondeerde, omhooggevallen trien zich verdedigen met ‘we hadden teveel geld geleend (12 miljoen) en ja, de rente was zo aantrekkelijk’ en ‘wij wisten toch ook niet dat een bank om zou kúnnen vallen’ . De moed zonk me in de schoenen, waar moet deze idoterie in hemelsnaam stranden …

Comments (29)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft