Topbestuurders van ING moeten behalve hun bonussen ook een fors deel van hun basissalaris inleveren, vindt GroenLinksKamerlid Kees Vendrik. „De bestuurders hebben het zo slecht gedaan dat ze nu bij de overheid moeten aankloppen voor steun. Verder ..

Het lijkt er op dat Kees Vendrik het niet helemaal heeft begrepen. De ING heeft voornamelijk last van de kredietcrisis en verzoekt een kapitaalinjectie om vertrouwen terug te winnen van onder andere absurde aandeelhouders en paniekende financiele instellingen. Dat het verzoek is gehonoreerd vertelt al iets, immers de voorwaarde voor deze vorm van overheidssteun is dat het gaat om een gezond bedrijf. Oftewel, ING is nog steeds een gezond bedrijf. Waarom dan in hemelsnaam menen dat bestuurders hun basissalaris maar deels moeten inleveren?

En als ons Kees dan zo idealistisch wil zijn, waarom niet pogen salarissen in te vorderen van gemeentebesturen, hoge ambtenaren, staatsecretarissen en ministers? Daar is pas een hoop fout gegaan dus even de lijn doortrekken is het simpel: inleveren mensen! Kan hij meteen Duyvendack voor de rechter slepen, die verdient naast zijn salaris nog eens op zijn boekje met inhoud nietwaar. Of graait Kees graag maar niet uit eigen korf?

Goed, zijn voorstel zal het niet gaan halen dus niets aan de hand. Hoewel. In een financiële crisis uitspreken dat een bedrijf baggerslecht bestuurd is kan – ook als het geen realiteit is – behoorlijk funeste invloeden hebben. Is eenzelfde gerucht niet de reden dat ING nu plotseling vertrouwen moet bijkopen? Niet zo handig van Kees.

Misschien moet hij zijn eigen salaris ook maar komen aanbieden ..