En toen besloot Hirsch Ballin uit hoofde van het kabinet plotseling artikel 147 uit het wetboek van strafrecht maar niet te schrappen maar fijn te behouden.

Want tja, wat maalt een minister van justitie nu om een brede kamermeerderheid nietwaar?