“De film Fitna van Geert Wilders of het boek Mein Kampf van Adolf Hitler, zijn gebaseerd op eenzijdige denkbeelden. Gelukkig zijn er ook een heleboel boeken, musea en toneelvoorstellingen die juist respect tonen voor mensen die anders denken, anders geloven of er anders uitzien.”

Prima binnenkomer zo in het Lesboek van de Dag van Respect. Even Wilders en Hitler in een zin om de kinders daarna het wonder der respect bij te brengen. Respect voor vrijheid van meningsuiting hoort daar blijkbaar niet bij en respect voor andersdenkenden wordt per ongeluk meteen al discutabel. Directeur van de stichting Corinne Bierman probeert nog respectvol te reageren in de media. Ze spreekt over een “ongelukkige formulering” en “verontschuldigt zich tegenover mensen die zich door de formulering van de zin beledigd voelen.” Ja ja, we kunnen wel zien dat ze met het concept ‘respect’ in het achterhoofd zorgvuldig heeft gewerkt aan dit lesmateriaal.

Enfin, de uitgebroken politieke rel genereert wél meteen voldoende actueel lesmateriaal met betrekking tot het onderwerp en laat en passant zien dat ‘iedereen verdient respect’  moeilijker in stand te houden is dan je op het eerste gezicht zou denken …