Het pièce de résistance van het fatsoensoffensief onder haar [Guusje ter Horst] leiding is een ‘handvest verantwoordelijk burgerschap’. Daar hoort een ‘waardencatalogus’ bij. ‘Daarin gaat de overheid vastleggen wat we goed burgerschap vinden. We hebben net een goede eerste bespreking in het kabinet gehad.’  Verder ..

Ja ja, een fatsoensoffensief om de burger her op te voeden. Want een burger heeft rechten maar vergeet haar plichten. En om dat geheel weer eens in balans te krijgen,  moet u door middel van een waardencatalogus ‘leren’ dat u moet gaan stemmen maar ook dat u gezellig mee moet doen aan de buurtbarbeque en de jongens die uw ramen regelmatig inschoppen even naar de voetbal moet brengen. En passant kunt u dan oplossen wat de politiek zo rap mogelijk poogt af te breken om zodoende politieagent, straatveger of zorgverlener te spelen. Ow, en of u wat minder wilt kankeren op de politiek. Want dat het vertrouwen momenteel historisch laag is, komt niet door de overheid. Welnee, dat is uw en mijn schuld. Dat u het even weet.

Op zich ben ik het eigenlijk met Guusje eens, deze maatschappij kent nog maar weinig verantwoordelijkheidsgevoel en verhard waar we bij staan. Echter is de overheid daar ook niet debet aan? Alle gemeenschappelijke bedrijven geprivatiseerd tot we het predikaat ‘verzorgingsstaat’ verloren, leegvegen van de WAO op bureaucratische regels, marktwerking in en sloop van de zorg, sloop van elk ander sociaal vangnet, vertroeteling van ‘probleemjongeren’ waar de slachtoffers geen enkele hulp hoeven te verwachten, voedselbanken, eeuwig wantrouwen richting de burger en altijd uitgaan van de slechte bedoeling, en zo voort en zo voort .. Weinig voorbeeld voor een maatschappij die volgens diezelfde politiek zorgzaam en behulpzaam zou moeten worden.

En dan daar boven op het soort oplossing: een ‘handvest voor goed burgerschap’? Een ‘waardencatalogus’? Dat ontstijgt de vertrutting en neigt griezelig richting ‘the Matrix’. Bovendien, wat denkt Guusje hier nu mee te bereiken?

De burger neemt niet voldoende verantwoordelijkheid, we schaffen het eigen denken ook maar af?