Vandaag heeft de minister van Justitie Hirsch Ballin een wetsvoorstel voor het aanscherpen van de regels voor de aanpak van computercriminaliteit openbaar gemaakt. Op zich niets mis mee, de burger mag best beschermd worden. Alleen zit er een wat merkwaardig onderdeel in: “De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. […] de officier kan opdracht geven omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.”

Let wel, nu komt er nog een rechter aan te pas om sites op zwart te gooien. Zou dit wetsvoorstel doorgang vinden, dan kan de officier van justitie dit willekeurig doen en wordt achteraf eens bekeken of die beslissing een juiste was of dat de burger onterecht gedupeerd is. Nogal wat macht voor een oficier van justitie maar buiten dat, riekt het lichtelijk naar censuur zonder dat de burger hier iets aan kan doen.

Nu is er een mogelijkheid om uw geluid te laten horen over dit wetsvoorstel. Niet alleen is het voorstel verstuurd naar de Eerste en Tweede Kamer maar teven is het gepubliceerd op overheid.nl voor ‘internetconsultatie’. Er wordt dus naar uw mening gevraagd. Of het iets zal uithalen is een tweede, maar het is de moeite van het proberen waard nietwaar …