Tag: Kredietcrisis

En de rekening gaat naar …

Goed. De economische crisis werd onder andere bestreden door banken, financiele instellingen, projectontwikkelaars, grote bedrijven en huizenbezitters her en der vol te pompen met geld of tegemoet te komen met hernieuwde en versnelde subsidieregelingen. Onlangs werd zelfs bekend dat de hypotheekrenteaftrek voor een tweede huis heringevoerd gaat worden. Allemaal om de economie draaiende te houden, de huizenmarkt te stutten en recessie af te wenden.

En wie krijgt als eerste de rekening van dit al? Juist ja, de AOWers en werkelozen en wellicht de chronisch zieken.

Comments (5)Het raakt op

De Nederlandse burger bereidt zich voor op een economische crisis en geeft steeds minder uit. In de afgelopen drie weken was er omzetverlies voor supermarkten, de horeca en de elektronicabranche, zo blijkt uit analyses van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en marktonderzoeker GKF.

Ongetwijfeld zullen de hel en verdoemis voorspellingen hun angst aanjagende werk goed doen. Maar zou het ook niet zo zijn dat de consument eindelijk door heeft dat de supermarkt vele prijzen absurd verhoogd heeft de twee maanden ervoor? Nádat de prijzen al gestegen waren vanwege, ik noem maar wat, afvalbelasting was het toch?  Enneuh, anti-rookbeleid .. had dat geen invloed in de horeca? Nog iets met stijgende gasprijzen en beknibbelende overheid op stapel voor volgend jaar ook? Reorganisaties en ontslagen hier en daar en meer op komst, zou het invloed hebben?

Ik doe maar een suggestie hoor ..

Comments (27)Groen Links wil ook graaien?

Topbestuurders van ING moeten behalve hun bonussen ook een fors deel van hun basissalaris inleveren, vindt GroenLinksKamerlid Kees Vendrik. „De bestuurders hebben het zo slecht gedaan dat ze nu bij de overheid moeten aankloppen voor steun. Verder ..

Het lijkt er op dat Kees Vendrik het niet helemaal heeft begrepen. De ING heeft voornamelijk last van de kredietcrisis en verzoekt een kapitaalinjectie om vertrouwen terug te winnen van onder andere absurde aandeelhouders en paniekende financiele instellingen. Dat het verzoek is gehonoreerd vertelt al iets, immers de voorwaarde voor deze vorm van overheidssteun is dat het gaat om een gezond bedrijf. Oftewel, ING is nog steeds een gezond bedrijf. Waarom dan in hemelsnaam menen dat bestuurders hun basissalaris maar deels moeten inleveren?

En als ons Kees dan zo idealistisch wil zijn, waarom niet pogen salarissen in te vorderen van gemeentebesturen, hoge ambtenaren, staatsecretarissen en ministers? Daar is pas een hoop fout gegaan dus even de lijn doortrekken is het simpel: inleveren mensen! Kan hij meteen Duyvendack voor de rechter slepen, die verdient naast zijn salaris nog eens op zijn boekje met inhoud nietwaar. Of graait Kees graag maar niet uit eigen korf?

Goed, zijn voorstel zal het niet gaan halen dus niets aan de hand. Hoewel. In een financiële crisis uitspreken dat een bedrijf baggerslecht bestuurd is kan – ook als het geen realiteit is – behoorlijk funeste invloeden hebben. Is eenzelfde gerucht niet de reden dat ING nu plotseling vertrouwen moet bijkopen? Niet zo handig van Kees.

Misschien moet hij zijn eigen salaris ook maar komen aanbieden ..

Comments (2)Amnesie op de beurs

De Dow-Jonesindex in New York onderging woensdag de grootste procentuele daling sinds 1987. (…) De zware verliezen waren een gevolg van het vele slechte nieuws dat Amerikaanse beleggers te verwerken kregen. Het Amerikaanse ministerie van handel meldde dat de detailshandelsverkopen in september ten opzichte van een maand eerder sterk zijn gedaald. Verder bleek uit het zogeheten ‘beige book’ van het stelsel van Amerikaanse centrale banken (de Fed) dat de economie in de hele VS in september is verzwakt. Fed-president Ben Bernanke deed nog een duit in het zakje door te zeggen dat de onrust op de financiële markten een “behoorlijke bedreiging” vormt voor de economische groei. Verder

Ok, ik ben geen econome. Maar deze redenering moet toch voor iedereen even verbijsterend zijn? Er staat in feite gewoon: ‘omdat bevestigd wordt wat iedereen al zeer goed weet, raakt men in mineur en daalt de beurs’. Alsof beurshandelaren elke dag starten met een flinke amnesie ..

Kleine opmerking: inmiddels is de prijs van een vat ruwe olie al gedaald naar 73 euro het vat. Toch gaan we nog steeds 10% meer betalen aan ons gas. U weet wel, waarvan de prijs gekoppeld is aan de olieprijs…

Comments (6)Burger 'opgelicht' door staat?

Premier Balkenende laat weten dat het Rijk niet wil opdraaien voor de mogelijke financiële strop bij de gemeenten.

Vanzelfsprekend niet, want hoe dom is het als gemeente om je geld te stallen bij een buitenlandse bank met een weinig aan garanties om te kwijlen over een beetje rente. Béétje jammer alleen dat Balkenende en passant vergeet dat het dan dus de burger is die er &^$%^(O#@!! voor opdraait!! Die kan voorlopig fluiten naar welke voorziening dan ook en met wat pech mag die wat extra gaan ophoesten om ergens de in ijslandse rook opgegane 85 miloen te compenseren. Want garant staan voor een bank is heel ok, maar garant staan voor de burger om die te beschermen tegen de eigen imbeciele ambtenarij als even achterlijk gedecentraliseerd systeem, dát is een stap te ver nietwaar…

Welbeschouwd moet er toch ook wel een gaatje in je hoofd zitten als je – zoals de kabinetten Balkenende – besluit allerlei verantwoordelijkheden over te laten aan gemeenten? Waar een deel van besturen gekozen wordt op die leuke glimlach – kom, u herinnert zich toch wel dat zelfs Andre Hazes ooit eens de gemeenteraad in gestemd werd – of wordt aangenomen op kruiwagens administratieve vaardigheden. Zodat met een beetje pech een club totaal mongolide nitwits mag besluiten of en hoeveel zorg u krijgt, er een weg door uw huis gaat komen, de school nog wel even door kan schimmelen of blijkbaar hoe miljoenen beheerd moeten worden alsof het gaat om het eigen miezerige huishoudboekje.

Vanavond zag ik op het NOS nieuws een hooggeblondeerde, omhooggevallen trien zich verdedigen met ‘we hadden teveel geld geleend (12 miljoen) en ja, de rente was zo aantrekkelijk’ en ‘wij wisten toch ook niet dat een bank om zou kúnnen vallen’ . De moed zonk me in de schoenen, waar moet deze idoterie in hemelsnaam stranden …

Comments (29)Politieke windhandel

De 185 lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben zich unaniem geschaard achter het plan dat de zeven belangrijkste industrielanden (G7) hebben opgesteld om de kredietcrisis te bestrijden. Verder ..

Ja ja, dat klinkt imposant nietwaar? Kunnen we allemaal weer rustig slapen. Alleen jammer dat het ‘agressieve’ plan van de G7 amper concreet te noemen is. Wollige inhoud als ‘Alle beschikbare instrumenten’ worden aangewend om ‘stelselmatig’ belangrijke financiële instituties te ondersteunen en daarmee voor de ondergang te behoeden‘ of ‘alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de kredieten te deblokkeren om uiteindelijk de financiële markten te verzekeren dat banken en financiële instellingen voldoende toegang tot liquide middelen en kapitaal hebben’ . Dat – verteld door de man die de boeken in zal gaan als allerslechtste president allertijden – moet de financiële wereld vertrouwen schenken en de burger moed.

Ondertussen ben ik wel nieuwsgierig. Nog geen twee weken geleden vroeg ik “Maakt u zich druk om de economie of zal het uw tijd wel duren? Toen leek de nederlander zich nog niet zo druk te maken en zo ook de reagluurder van CiNNeR niet zo. Hoe is dat inmiddels gesteld?

Comments (9)Op de drempel van een sociale crisis

Sinds de escalatie van de kredietcrisis roept de nederlandse politiek boeh en bah over privatisering, vrije markt en decentralisatie. “Kijkt u eens burger, welke problemen dat de Verenigde Staten en dus ons brengt!” Het betreft dan de financiele wereld maar toch verbaas ik me steeds weer over de verzuchtingen. Immers Nederland verloor de titel ‘verzorgingsstaat’ door middel van privatisering van gemeenschappelijke diensten als zorg, openbaar vervoer, energie en delen van sociale vangnetten. Zorgde voor nog meer moeilijkheden door verder doorvoeren van het vrije markprincipe in deze zelfde diensten. En maakte de rampzaligheid compleet door toezicht en verantwoordelijkheden richting gemeenten te delegeren met onder andere de WMO tot gevolg.

Buiten alle bekende gevolgen als zwaar afnemende kwaliteit en beschikbaarheid, groter wordende verschillen tussen gemeenten, verkeerde mensen op verkeerde stoelen (de verzekeraar als arts bijvoorbeeld), oplopende salarissen en bonussen in hoge functies, slechtere voorwaarden voor al het andere personeel plus fiks stijgende prijzen (eigenaardig hoe theorie en praktijk hier werkelijk nooit hand in hand lijken te gaan), is het ook een startsein voor een merkwaardig fenomeen: Alles kan kapot en gaat kapot.

Zo kon het gebeuren dat thuiszorgorganisaties onlangs boetes – varierend van enkele tonnen tot vier miljoen – opgelegd kregen, omdat zij feitelijk zo goed samenwerkten voor een goede zorgverlening. Samenwerken is tenslotte oneerlijk concurreren en commercieel als de zorg tegenwoordig moet zijn, mag dat niet van de NMA. Dat in dit geval het ‘teveel betaalde’ van de belastingbetaler komt die door de boetes én nogmaals betaalt voor dezelfde zorg én het risico loopt dat er straks geen zorginstelling meer is om zorg te leveren, dat is voor de NMA niet van belang.

Inmiddels werd vandaag tevens bekend dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord failliet dreigen te gaan. Het is onzeker of personeel na oktober nog wel betaald zal krijgen. Waar eerst de patient het risico liep op slechte behandeling, mag die het straks helemaal zonder ziekenhuis in de buurt stellen. Bovendien moeten andere ziekenhuizen het met hetzelfde budget maar zien op te vangen en over oplopende wachtlijsten zullen we het maar niet hebben.

Oftewel, vallen in de Verenigde Staten banken en verzekeraars met bosjes tegelijk, in Nederland vallen sociale voorzieningen en zorginstellingen om. En dan staat de Centrale Bank niet garant voor onze voorzieningen zoals voor ons spaargeld. Dan is lang niet altijd mogelijk dat een andere organisatie de boel wel even overneemt. En blijkt het geen markt die zichzelf wel weer gaat reguleren. Wellicht nog belangrijker: het gaat direct om mensen die direct geraakt worden. Meer betalen voor onzekerheid.

Het lijkt me dus een goed idee dat de overheid ook hier ingrijpt en start met terug nationaliseren van genoemde publieke diensten plus zich gaat focussen op weer meer centralisatie. Voor het geld hoeven we het niet te laten, voor ons sociale stelsel lijkt het de enige juiste weg.

Past ook mooi in het normen en waarden debat nietwaar …

Comments (23)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft