Tag: Media

Zorg en twitter

Blijkbaar verzamelt het Erasmus MC met een scriptje alle tweets waar de eigen naam in voorkomt en plaatst deze in een leuk blokje op de voorpagina van de site. En laat ik nu elke blogpost – dus ook deze – op twitter melden. Bij elkaar opgeteld had het een verrassend effect:

Nog voor ik de tweet had gezien, belde bovendien plots de internist van het Erasmus MC. De internist die niets met de afdeling MDL of levertumoren te maken heeft maar bij gebrek aan behandelend arts gevraagd was de verwijzing naar het UMC Utrecht te verzorgen. Dat toezegde te doen, de volgende dag ineens weigerde, een dag later claimde het twee dagen eerder al verzorgd te hebben waarna de verstuurde gegevens nooit meer ergens aangekomen zijn. Maar vooral de internist die tevens besloot het eigen dossier – ik was er immers voor iets anders aanbeland, de tumor werd per ongeluk gevonden – meteen sloot, meende niets meer voor me te kunnen betekenen, de terugkoppeling naar de huisarts niet meer wilde verzorgen en een geplande afspraak alvast geschrapt had. Oftewel alles vriendelijk doch beslist per direct compleet had afgesloten onder het mom ‘je weet de uitslag toch al’ en ‘dan moet het UMC Utrecht dát ook maar meenemen’.

Op beiden heb ik overigens vrij minimaal gereageerd. Ik ben niet van plan een klacht af te handelen door een telefoontje van klantencontacten en social media (maar mailen mag altijd). De plotselinge interesse van de internist kwam op mij voornamelijk enigszins hypocriet over. Het werd zelfs lachwekkend toen ze stelde dat “we de controle dan voorlopig ook maar bij het UMC Utrecht laten” waar zowel zij als ik eerder al hadden besloten niets meer met elkaar te maken te hebben. Ik heb misschien eerder zelfs eenmaal laten vallen dat ik in het Erasmus inmiddels nog niet dood gevonden wilde worden (pun intended).

Maar goed, laten we het er op houden dat het positief is dat de klacht al is opgemerkt voor ik ook maar aan het indienen ervan ben toegekomen …

 

Comments (10)Media en het verkeerde voorbeeld

Debat op 2. Een zaal vol mensen die helder en concreet aangeven door welke maatregel zij hoeveel euro achteruit gaan onder invloed van het ‘lente akkoord’. Het gaat om grote bedragen én voor sommigen grote gevolgen tot de kans op faillissement aan toe. De aanwezige politici reageren aller belabberst en de kijker voelt het, hier wordt écht duidelijk hoe de kleine ondernemer, jan modaal, de oudere of de chronisch zieke het amper tot niet zal gaan redden onder de grove bezuinigingen in 2013.

Dan blijkt ineens dat één mijnheer die weliswaar 450 euro per maand gaat inleveren op zijn lease auto, een ton per jaar verdient (deels op provisie maar toch). En zegt hij tot overmaat van ramp iets over dat hij ook gaat bezuinigen door zijn ski vakanties dichter bij huis te gaan doen. Oef …

Dit is duidelijk geen Jan modaal en ook niet iemand die niets meer kan inleveren. Maar het kwaad is al geschiedt. Alsof deze man representatief is voor de gehele bevolking en uit een soort plaatsvervangende schaamte – ‘zei die man dat nu echt, over die ski vakantie?’ – wordt toegegeven dat Nederland maar een welvarend land is. Dat ‘we verwend zijn’ en wellicht best met wat minder luxe toe kunnen. Petra de Boevere – eigenaresse van een slijterij in een grensgebied – doet nog een poging het tij te keren en geeft aan dat zij niet in de buurt komt van een inkomen van een ton per jaar, maar op een of andere manier wil het niet baten. De genodigde politici knappen zichtbaar op, dit is de boodschap die ze liever zien: het valt allemaal best wel mee. De uitzending die indrukwekkend beloofde te worden, zakt ineens in elkaar tot het zoveelste onzinnige gesprek op televisie.

Ik krijg zin om het toestel het raam uit te gooien.

Wat is dat toch, dat media vaak feilloos het verkeerde voorbeeld vooruit weten te schuiven? Waar ik van mensen weet dat je geen auto in bezit mag hebben om in aanmerking te komen voor de voedselbank, zie ik op televisie altijd weer diegene die een voedselpakket in de achterbak staat te laden. Zijn er weinig mensen die werkeloos thuis willen blijven, weten programmamakers altijd weer die slampamper die het wel best vindt, te vinden. Item over problemen onder AOWers, komt er een mevrouw in beeld die met stevig aanvullend pensioen en geheel afbetaald huis het zo moeilijk niet heeft. Geen wonder dat er vaak gedacht wordt dat ‘het wel meevalt’. 

Comments (8)'Oorlog' om vaccinatie baarmoederhalskanker

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) is woedend op de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) vanwege het verspreiden van ‘misleidende’ informatie over het vaccin tegen baarmoederhalskanker. ‘U schaadt de gezondheid van vrouwen. Ik roep u op om ouders en meisjes alleen van informatie te voorzien die is gebaseerd op feiten’, schrijft viroloog Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een dinsdag verstuurde brief aan de vereniging. Verder ..

Het RIVM roep op mensen te informeren op basis van feiten. Dat is een sterk staaltje van in de aanval gaan nietwaar. Want ook het RIVM baseert zich niet bepaald op feiten. Sterker, vele feiten zijn geheel nog niet bekend. Men weet niet hoe lang het vaccin werkzaam blijft na zes jaar, men weet niet of er bijwerkingen zullen zijn op lange termijn en men weet niet hoeveel gevallen van baarmoederhalskanker er werkelijk voorkomen zullen worden. het RIVM weet net zo min veel zinnigs te vertellen als de Vereniging Kritisch Prikken dat weet.

Het griezelige is dat de media maar halfslachtig reageert, waar de informatievoorziening niet bepaald beter van wordt. Ab Klink kon met droge ogen beweren dat baarmoederhalskanker voor de volle honderd procent kan worden uitgebannen door de vaccinatie. Een regelrechte leugen – alleen al omdat dertig procent van de baarmoederhalskankers niet veroorzaakt wordt door een virus – maar niemand die hem weersprak. Het RIVM deed onlangs de uitspraak dat bijwerkingen op de lange termijn ‘natuurlijk’ gemonitord worden maar dat al bekend is dat die er niet zijn. Twee leugens in een zin zelfs. na een onderzoek van zes jaar weet geen hond iets over lange termijn of bijwerkingen. De folder vertelt bovendien niet eens waar bijwerkingen gemeld kunnen worden. Reken maar dat bij ziekte werkelijk niemand een link zal leggen met het vaccin.

En het wordt erger. Waren er al GGD’s die ipods verloten als je als meisje maar laat inenten (al voldoende reden om wantrouwend te worden), inmiddels wordt gesteld dat meisjes gerust tegen de wens van de ouders in kunnen gaan en stiekem een vaccinatie mogen komen halen. Dat is nog eens een zorgende overheid.

Ik ben blij dat ik (nog) geen keuze hoef te maken voor een dochter. Hoe staat u tegenover het vaccinatieprogramma?

Comments (26)René Froger nog steeds in de bijstand

De straat roept echter niet direct associaties op met bijstandsgezinnen. Sterker nog: de woning ligt in een prachtige bosrijke omgeving waar menig Bijlmer-bewoner een moord voor zou doen. De straat heeft in Hilversum dan ook een redelijk goede reputatie. De meeste mensen hebben gewoon een prima baan. Ook handig voor René: er zit zelfs een platenmaatschappij in de straat. Verder …

Buiten dat een de Frogers met een maandje bijstand weinigen onder de indruk brengt, blijkt de hele boel al een farce voor het begonnen is. Lichtelijk lullig ook voor de bewoners, die gisteren bij RTL-Boulevard werden weggezet als wonende in een a-sociale wijk, een krot van een huis met een triest bestaan…

Comments (12)Rikus Spitshorst verliest baan over column

Op Fok! verscheen een column met de titel “Femke Halsema moet dood” van Driek Oplopers, met daarin:

“Ik zou het buitengewoon toejuichen als iemand eventjes buitengewoon integer het woonadres van Femke Halsema opsnuffelt, en die tent buitengewoon integer in de fik steekt. Dat wijf verdient niet beter”

Femke deed aangifte. Fok! verdedigde vrijheid van meningsuiting en de column als satirisch maar trok tegelijk de colum rap terug en boodt nederige excuses aan. Lucas Was Hier vond uit dat Driek Oplopers pseudoniem was voor Rikus Spithorst, secretaris van reizigersvereniging ROVER en columnist bij PvdA . Dat werd hier en daar opgepikt en voor Rikus het wist, had de PvdA hem buiten gegooid en zat hij bij Nova om zijn baan bij ROVER te behouden.

Dat laatste is eveneens niet gelukt:

ROVER-voorzitter Michael van der Vlis had hem eerder verzocht daar op Nova, waar hij ter toelichting was uitgenodigd, volledig en ondubbelzinnig afstand van te nemen en zijn diepe excuses aan te bieden. Dat heeft hij onvoldoende gedaan en dus heeft de voorzitter hem per onmiddellijk van dat woordvoerderschap ontheven”, meldt de reizigersvereniging.

Eerlijk gezegd denk ik dat op Nova pas goed zichtbaar werd wat voor flut voorlichter Rikus Spitshorst eigenlijk is. In plaats van een heldere argumentatie voor de gewraakte column en een verdediging van stijlfiguren en dichterlijke vrijheden – zoals je van een columnist met een grote bek zou verwachten –  volgde slechts wat zwakzinnig gebazel. Zo was het welliswaar satirisch bedoeld maar had hij toch wel hevig spijt van zijn woorden. Had hij ‘natuurlijk’ eerst uitgezocht of het adres van Femke Halsema ‘niet te makkelijk te vinden was'(??).  Bleek hij op zijn eigen webstek al meteen een gekuisde versie geplaatst te hebben met de titel ‘Femke Halsema moet WEG’. En werd de vaststelling dat hij onder eigen naam alleen ‘slaapverwekkende’ columns schrijft, gepareerd met ‘daar schrijf ik de echte, serieuze verhalen’.

Enfin, die serieuze verhalen zit inmiddels niemand meer op te wachten. Rikert eindigde zijn loopbaan met de slechtste publiciteitsstunt uit zijn leven ..

Comments (18)Wederkerend nieuws

Alles herhaalt zich vroeg of laat en blijkbaar ook het nieuws. Zo schreef ik 17 augustus 2003 over een opvallend nieuwtje in de krant. De fietsersbond besloot toen een cursus: ‘hoe jat ik een fiets’ op te zetten voor studenten. Niet om een uitmuntend fietsendief te worden, maar opdat de fietsende student weet welke sloten makkelijk open gaan. Vandaag is het opnieuw nieuws volgens het ANP en de Volkskrant. 

Enfin, ik denk er nog zo’n beetje hetzelfde over. Waarom leren hoe je een fiets jat als je hetzelfde doel kan bereiken met informeren over de kwaliteit van verschillende sloten?

Comments (4)Henk Blanken: dit deugt niet

Deugt Henk Blanken? Kan het gedrag van adjunct hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden, publicist en weblogger die anderen ‘veroordeeld’ op auteursrechtschendingen – zoals hij vertaalde ‘plagiaat diefstal‘ – nog door de beugel? Wat is er werkelijk aan de hand, was de vraag?

Wat er werkelijk aan de hand is, is dat Richard een overeenkomst had met Contendor.nl. Dat is het bedrijf wat onder andere de auteursrechten en verkoop van artikelen regelt voor het Dagblad van het Noorden. Dat Richard een claim van Cozzmoss ontving voor een van deze artikelen. Dat Cozzmoss na het zien van de overeenkomst, toegaf dat Richard niets misdaan had en onmiddelijk de claim heeft teruggetrokken.

Maar ook dat Contendor mij via Richard verzocht hun naam te verwijderen van mijn blog én bij ieder ander die erover geschreven had. En toen het antwoord een duidelijk ‘nee’ was, Richard als enige vervolgreactie een brief kreeg waarin Contendor met onmiddelijke ingang de overeenkomst met Richard heeft opgezegd. Richard mag dus geen artikeltjes meer kopen uit het archief van Dagblad van het Noorden. Want blijkbaar moet het hele geval zo snel mogelijk onder het tapijt en in de doofpot.

Dat is begrijpelijk, het is niet bepaald kies van een groot landelijk dagblad inclusief zeer principieel adjunct hoofdredacteur om zelf auteursrechten te schenden van freelancers én daar aan te verdienen. Maar het deugt zeer zeker niet hoor Henk Blanken…

Richard heeft aangegeven dat de zaak voor hem is afgedaan en hij geen behoefte heeft aan verdere discussies.

Comments (12)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft