Het rookverbod dat per 1 juli 2008 in ons land is ingegaan, levert steeds meer problemen op. De voortdurende weigering van Ab Klink (Volksgezondheid) het beleid te nuanceren, heeft gezorgd voor een extra verlies van vertrouwen en grote inkomstendalingen. Het aanbreken van de herfst lijkt nu de genadeslag te vormen, vele kroegen dreigen inmiddels om te vallen. Om een depressie in de horeca te voorkomen, heeft het Horeca Actiecomité Buigen of Barsten besloten binnenkort 1500 kroegen aan Wouter Bos aan te bieden voor het luttele bedrag van 300 miljoen euro.

Volgens de woordvoerder van het actiecomité is nationalisering van de kleine horeca de beste oplossing. “Zelfs al resulteert overheidsinmenging niet direct in aanpassing van het rookbeleid, kunnen de kroegen tenminste rechtop gehouden worden met de extra inkomsten die vergaard zijn door accijnsverhogingen op tabak dit jaar”. Zo kunnen faillissementen en stijgende werkeloosheid voorkomen worden. “Dat is immers net zo schadelijk voor de gezondheid als sigarettenrook.”

Gelijk verscheen vandaag nog een klein schandaaltje in de krant. Stivoro (Stichting Volksgezondheid en Roken) beweert dat naar aanleiding van het rookbeleid maar liefst 156.000 mensen gestopt zijn met roken. Vervolgens werd gesteld “Na 1 juli – de invoering van het rookverbod – probeerden nog eens 270.000 mensen van de sigaret af te komen.” Blijkbaar probeert Stivoro een positiever beeld te scheppen dan werkelijkheid is, door cijfers dubbel te publiceren.

(Met de internetpolitie in het achterhoofd deze waarschuwing: gelieve dit schrijven met een korreltje zout te nemen)