Tag: Notaris

'Gewoon' indrukwekkend

Dat ik bij de notaris kwam voor de overdracht van mijn vaders appartement. En dat dezelfde notaris me even apart nam om iets te bespreken. En ineens vertelde dat hij zich mijn vader nog kon herinneren. Van toen hij de overdracht regelde voor de koop van het appartement zeven jaar geleden. Vroeg of hij mocht weten hoe mijn vader overleden was. En duidelijk even van slag raakte toen ik vertelde dat hij zelfmoord had gepleegd. Liet merken dat mijn vader een fijne man was geweest. En begreep dat ik een afgrijzelijk jaar achter de rug heb.

Het was toch al een absurde dag. Het laatste afscheid met alle nare beelden en herinneringen die elke kamer in het huis bij me opriep, al was het nu volledig leeg. De verkoop van een appartement wat nooit van mij is geweest. Praten met de koopster die een nieuw leven gaat beginnen waar mijn vader het zijne liet. Een makelaar die werkelijk onbeschoft de lolligste thuis was en zelfs een medewerker van de notaris minuten lang luid uitlachte en bespotte om zijn uiterlijk. 

En dan de notaris. Hoeveel mensen zal die man niet gezien hebben in de afgelopen zeven jaren? Het was fijn om onverwachts troost te krijgen van een wildvreemde. Fijn om te horen dat zomaar iemand zich mijn vader nog kan herinneren, omdat hij op een positieve manier indruk achter gelaten heeft. Fijn dat zomaar iemand ook even stilstond bij de dood van mijn vader, op zo’n zogenoemde zakelijke dag.

En nu? De koop is rond en het eind van de afhandeling van de nalatenschap komt plots werkelijk in zicht. Dat ik wat kon zakken in de prijs werd beloond met slechts twee dagen te koop staan, op zichzelf al bijzonder in deze slechte tijd. En zo is de zakelijke rompslomp waarschijnlijk vele malen sneller voorbij dan ik had durven hopen of denken begin dit jaar. Nog even, nog even ..

Voor de mensen die zich afgevraagd hebben wat ik bedoelde met onderstaand stuk: Afgelopen vrijdag bleek dat de bank nogal gunstig naar zichzelf toegerekend had. Zo’n zes hypotheekbetalingen teveel. Niemand leek genegen dat snel recht te zetten, voor de zoveelste keer hoorde ik aan hoe alles ooit later wel op zijn pootjes terecht zou komen. In al die maanden is er echter niets op zijn pootjes terecht gekomen en dat heeft me al genoeg geld gekost. Dus besloot ik de zaken er wat simpeler en duidelijker op te maken. Het werd die vrijdag nog rechtgezet of ik zou vandaag niet tekenen voor de overdracht. Met medewerking van het notariskantoor resulteerde dat in de snelle oplossing die hieronder wat cryptisch beschreven staat.

Comments (13)Beneficair aanvaarden

Het is niet de bedoeling dat ik failliet ga aan de afhandeling van de erfenis van mijn vader en dus heb ik op advies van een notaris beneficiair aanvaard. Dat wil zeggen dat ik de efenis geheel moet afwikkelen en er daarna bekeken wordt of er baten of schulden over blijven. Zijn er baten, dan erf ik die. Zijn er schulden, dan vervalt alles aan de staat en hoef ik niet te betalen. Dat wordt niet alleen gedaan als verwacht wordt dat er schulden overblijven, ook als de lopende vaste lasten niet opgebracht kunnen worden is het raadzaam beneficair te aanvaarden. Omdat er een koophuis is wat ik moet zien te verkopen, zijn er nogal wat vaste lasten en had ik weinig keus dan beneficair te aanvaarden.

Dat beneficiair aanvaarden gaat niet zomaar. Er moet een verklaring getekend worden bij de notaris, vervolgens moet  een rechtbank er goedkeuring aan verlenen en daarna verdwijnt de verklaring in een kluis bij dezelfde notaris die de gegevens verwerkt in een verklaring van erfrecht. Tot die verklaringen in bezit zijn, mogen erfgenamen absoluut niets doen, nog geen tv-gids opzeggen of foto meenemen. Want nederlanders denken als je abonnementen opzegt, je probeert zoveel mogelijk geld in de erfenis te houden en daar houden nederlanders niet van. Bovendien kan alles een teken zijn dat je je als erfgename gedraagd en dan wordt de verklaring van beneficiaire aanvaarding niet verleend. Niets doen dus, wachten tot de verklaringen er zijn.

Doorgaans neemt het verkrijgen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding zo’n drie weken in beslag. In mijn familie gaat zelden iets normaal, dus duurde het bijna vier maanden(!?). Deze week kon ik derhalve pas beginnen met bedrijven bellen, schrijven en aanspreken.

En dan blijkt de wereld vreemd in elkaar te zitten en wetten beroerd op elkaar aan te sluiten. Bijvoorbeeld om mij niet als zuiver erfgenaam te gedragen heb ik netjes niets afgezegd, waardoor iedereen vrolijk bleef afschrijven en er nu zo’n drieduizend euro aan rekeningen liggen te wachten. Of tenminste, ze zijn al afgeschreven van de bankrekening die eveneens niet is afgezegd. Mijn vader staat postuum gigantisch rood en ik erf dus lopende kosten die na zijn overlijden zijn gemaakt, voor ik ook maar aan de afwikkeling van de erfenis heb kunnen beginnen.

Ok, die rekeningen kan ik op halt laten zetten vanwege de verklaring van beneficiaire aanvaarding. Maar dat op halt zetten moet ik wel zelf regelen en daarbij ben ik plots overgeleverd aan de gratie van betreffende bedrijven en instanties. Waarvan de helft niet eens weet wat beneficair aanvaarden is en mij een flinke hoofpdijn bezorgen. Sommige bedrijven weten het wel maar houden er zeer aparte regelingen op na, daar moet het op halt zetten elke drie maanden opnieuw worden aangevraagd of men blijft rekeningen sturen omdat dat nu eenmaal automatisch gaat.

Dan hebben we nog de belastingdienst. De dienst die automatisch de melding van overlijden ontvangt maar waar dan toch niets automatisch verwerkt wordt. De aangifte inkomstenbelasting 2008 had voor 1 april binnen moeten zijn en nu loop ik als semi-erfgename het risico op een boete. Er kan uiteraard wel een uitzondering verleend worden maar de aanvraag daarvoor had eveneens voor 1 april binnen moeten zijn. Nu moet ik die verwerkt zien te krijgen voor de eerste aanmaning van de belastindienst, want is is die aanmaning binnen dan vervalt mijn recht op uitzondering en is de boete een feit(?). Ow en boetes, die vallen niet onder de erfenis.

Tot slot blijf ik verantwoordelijk voor wat eigenaardigheden als je het mij vraagt. Lokale belastingen bijvoorbeeld. Die worden niet stopgezet want er is nu eenmaal een huis dus moet iemand daarvoor betalen. Dat ik dat huis niet erf maar verplicht ben het te verkopen, doet daar niets aan af blijkbaar. De erfenis wordt wordt belast met waterschapslasten, rioolrecht, afvalstoffenheffing en andere belastingen. Kwijtschelding aanvragen kan dan weer niet, want precies .. ik erf het huis feitelijk niet.

Nou moet ik zeggen dat vrijwel alle bedrijven, instellingen en organisaties zeer vriendelijk en meewerkend zijn – op de KPN na – en uiteindelijk komt het allemaal heus wel in orde. Het is alleen verschrikkelijk veel werk in een onnoemelijk rottige tijd. Ik moet wel zeggen dat de informatievoorziening erbarmelijk is. Weinigen houden zich up to date op gebied van regelingen en wetgeving, elk advies moet worden gecheckt op waarheid en op internet lijkt alles vanzelf goed te komen, wat verre van waar is. Het houdt me voorlopig van de straat.

Comments (23)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft