“Zo hebben we vast personeel in dienst, we hebben de infrastructuur, we zijn goedkoper dan landelijke postbedrijven en rekenen op de bereidheid van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.” Verder …

Aldus de VWS – uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening – die staan te dansen op de tafel. Want terwijl TNT medewerkers een deel salaris in gaan leveren om uberhaupt een baan te houden, kan de sociale werkvoorziening geheel gesubsidieerd op belastinggeld de TNT-post kapot concurreren. Inderdaad, zulk overheidsmisbruik en concurrentievervalsing verwacht je toch eerder in een bananenrepubliek dan een westerse maatschappij. 

Uiteindelijk is niet alleen de postbode de dupe, ook de burger moet nog maar zien wat er terecht komt van de post. Eerder werd in deze regio al besloten de sociale werkvoorziening in te zetten, onder het mom dat arbeidsgehandicapten best ‘normaal’ werk kunnen doen. Dus verloor de vaste werknemer zijn baan en werd de mens die voorheen bezigheidstherapie kreeg plots postbode. En omdat post bezorgen toch wat anders is dan bezig gehouden worden, raken pakketten dan ook verkeerd bezorgd of worden gewoon op de gang gezet, verdwijnen brieven in het grote niets en is de term ‘aangetekend’ geen drol meer waard. Je moet ook niet raar opkijken als de postbode voor je ogen in een snotterende paniek stort omdat jij net niet zegt wat hij in zijn hoofd geprent heeft.

Ja ja, heel maatschappelijk verantwoord allemaal ..