Tag: Prinsjesdag

Hoe zal het zijn op Prinsjesdag?

De kracht van de ander de winst niet gunnen, bleek groter dan welke peiler dan ook kon voorspellen. In drie weken van complexe versplintering naar een simpele tweedeling, ik denk dat de kiezer niet alleen de politiek maar ook zichzelf heeft verrast deze keer.

Niet alleen een belangrijke aardverschuiving met oog op de kabinetsformatie trouwens. Dit zou ook eigenaardig uit kunnen pakken in verband met de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag. Was er al onvoldoende over van de oude gedoog constructie, kan de zogenoemde Kunduz-coalitie eveneens niet meer rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Voor het eerst in lange tijd kunnen de Algemene Beschouwingen dus nog wel eens heel interessant worden voor de burger.

 

 

Comments (2)Miljoenennota een discussiestuk

Frits Wester met de uitgelekte miljoenennota in de handen is al bijna net zo’n traditie aan het worden als de (afgrijzelijke) hoedjes parade  op Prinsjedag. Je zou dit jaar alleen bijna denken dat Frits de verkeerde stukken gekregen heeft. Er wordt namelijk nog geen miljoen in verdeeld maar lijkt meer op een discussiestuk voor een studentenvereniging economie of bestuurskunde:

“We weten één ding zeker: na de crisis zullen we te maken hebben met hardnekkige problemen, met name op de arbeidsmarkt en bij de overheidsfinanciën. Niets doen is geen optie, moeilijke keuzes zullen onvermijdelijk zijn,” waarschuwt Bos. Volgens het kabinet zijn ‘fundamentele politieke heroverwegingen ‘ nodig, en een breed maatschappelijk debat ‘over de vraag hoe we er – met minder middelen – toch voor kunnen zorgen dat Nederland er in 2020 schoner, slimmer, sterker, solidair en solide voor staat.”

Het kabinet wil een reeks heilige huisjes ter discussie stellen, zodat in sommige gevallen 20% kan worden bezuinigd op de overheidsuitgaven.”

Onlangs bleek in Netwerk dat de burger dit jaar meer vertrouwen in de politiek én dit kabinet gekregen heeft. Hoofdoorzaak: de manier waarop daadkrachtig met de crisis is omgesprongen. Ze zullen wel dubbel gelegen hebben in Den Haag.

Comments (17)Prinsjesdag

Prinsjesdag was een dag vol verrassingen. Zo vernam ik enkele malen dat chronisch zieken en minima in voorgaande jaren er jaarlijks op vooruit gegaan zijn. Zij zouden daarnaast voortdurend gecompenseerd zijn. En werd er plotseling beweerd dat de zorg er kwalitatief op vooruit is gegaan. Euh, pardon? Dat is dan zeker het best bewaarde geheim van Nederland?

Daarnaast bleek het afblazen van een lastenverzwaring de boeken in te gaan als lastenverlichting. En zou het gebruik van de auto extra belast worden waar de aangekondigde verhoging van de wegenbelasting toch echt draait om autobezit. Balkenende verklaarde met droge ogen dat burgers eerder onvrede hadden gehad over zijn beleid maar aan het einde van termijnen inzagen dat het allemaal toch maar goed uitgepakt was. *Zucht*

Enfin, alles bij elkaar is de miljoenennota waarschijnlijk zo slecht nog niet. Tenzij je chronisch ziek, uitkeringsgerechtigd (of de juiste politieke term lijkt tegenwoordig ‘uitkeringstrekker’ te zijn) of AOWer bent. Met twee uit drie zit ik duidelijk verkeerd. En daar laat ik het maar even bij …

Misschien wilt u nog iets kwijt over de miljoenennota?

Comments (14)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft