Tag: PvdA

Hans Spekman gelooft in sprookjes

De werkeloosheid is gedaald bleek vandaag. Niet omdat er meer meer mensen een baan hebben maar omdat meer mensen het zoeken van werk hebben opgegeven. Zij staan simpelweg niet meer als werkzoekende geregistreerd omdat ze er voor hebben gekozen terug naar school te gaan of het zich kunnen veroorloven geen werk meer te zoeken. Waarschijnlijk scheelt het ook dat een deel van de mensen waarvan de WW-duur is afgelopen, vanwege een partner of andere familieleden geen recht hebben op bijstand en buiten de cijfers vallen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in dezelfde tijd namelijk wel met maar liefst 8000 uitkeringen.

Begreep ik al niet waarom de media dit nieuws toch zo enthousiast van de daken aan het schreeuwen was, maakte Hans Spekman van de PvdA het wel helemaal bont. Hij plaatste bovenstaande op facebook met de toevoeging:

“Het gaat voorzichtig de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Meer werk moet de topprioriteit zijn van het kabinet.”

Ja hoor, natuurlijk. De koopkracht daalt sinds twee jaar elke maand, de consumentenbestedingen eveneens, de economie is (dus) ondanks de voorspelling op lichte groei toch weer gekrompen en zal volgend jaar waarschijnlijk nog weer krimpen, de huizenprijzen dalen – met uitzondering van een klein deel van Amsterdam – onverminderd door,  de ene ontslagronde na de andere trekt in het nieuws voorbij, faillissementen zijn aan de orde van de dag, het aantal mensen in de schuldsanering stijgt explosief, voedselbanken kennen enorme wachtlijsten en zo is er een overvloed aan deprimerend nieuws meer in de donkere dagen voor kerst.

Maar de voorzitter van de Partij van de Arbeid meent zonder met de ogen te knipperen dat het ‘voorzichtig de goede kant op gaat’??

 

Comments (7)Kabinet slaat brug naar nergens

Uitkeringen worden verlaagd om een negatieve financiële prikkel te geven aan werkelozen opdat zij aan het werk gaan, in een tijd waar de werkeloosheid met de dag toeneemt en nota bene door de overheid verder toe zal nemen. Zogenoemde ‘scheefwoners’ mogen fikse huurverhogingen tegemoet zien tot ze verhuizen naar elders, waar velen huur elders niet kunnen betalen en voor een koophuis geen hypotheek verstrekt krijgen. Ouderen moeten met hulp aan huis langer zelfstandig blijven wonen, de hulp aan huis wordt echter wel grof weg bezuinigd. In gezinnen moeten beide partners aan het werk, kinderopvang is echter zo schreeuwend duur geworden dat er vrijwel niet meer tegenop te werken valt. En zo verder, en zo verder…

Het motto is ‘Bruggen slaan’ zodat we socialer en sterker uit de crisis komen. Ik zie  alleen maar bruggen volgestouwd met burgers voor me, die geen idee hebben welke richting ze op moeten. Geen visie, geen richting, alleen tegengesteld beleid met ‘keuzes’ tussen kwaden.

Wat denkt u?

Comments (3)De rel om de ziektekostenpremie of de huilende VVDer

Zeker, als je ineens honderden euro’s per maand meer ziektekostenpremie moet gaan betalen, gaat dat erg ver. Zelfs als je erg goed verdiend, is het veel en wellicht te veel gevraagd. Maar ik moet zeggen dat ik me toch heb zitten verbazen en verbijten over de enorme rel die onder de VVD achterban is uitgebroken vanwege dit – nog niet uitgewerkte – plan voor de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, de nivellerende gevolgen en achteruitgang in koopkracht voor mensen met een hoger inkomen.

Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een laag inkomen, zien hun koopkracht namelijk al jaren achtereen wegsmelten. Op een rijtje:

  • Door het nieuwe zorgstelsel zijn mensen die voorheen aangemeld waren bij een ziekenfonds, twee maal zoveel ziektekostenpremie per maand gaan betalen. Inmiddels is dat drie tot viermaal zoveel.
  • Er is een eigen risico ingevoerd. Destijds uit een ‘omgekeerde solidariteit’ en het zou nooit een melkkoe worden. Inmiddels is het eigen risico een manier om mensen bewust te maken van de kosten en is het gestegen naar 350 euro per jaar.
  • Er zijn veel eigen bijdragen ingevoerd en tegelijkertijd zijn er medicijnen en hulpmiddelen uit het vergoedingensysteem geschrapt.
  • Indicaties voor onder andere thuiszorg zijn gehalveerd en nogmaals gehalveerd, zonder dat er iets is veranderd in de gezondheidssituatie van mensen of er minder hulp nodig is. De eigen bijdrage is daarentegen fiks verhoogd, ook voor de laagste inkomens. In de toekomst zullen veel mensen het moeten hebben van sympathieke buren en welwillende familie.
  • De aftrekpost bijzondere ziektekosten was al bekend dat deze verkeerd zou uitpakken voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze zou mensen onterecht honderden tot meer dan duizend euro gaan kosten. Toch is deze door gevoerd. Er kwam deels compensatie maar deze is aan zulke beperkte criteria verbonden, dat menig zieke en gehandicapte hier geen recht op heeft. Tot slot zal de compensatie in de vorm van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (wtcg) inkomensafhankelijk worden en voor veel mensen verdwijnen.
  • Het PGB is aardig uitgekleed, zou verdwijnen en wordt nu slechts deels gerepareerd.

Goed, je zou kunnen zeggen dat het hier vooral gaat om maatregelen die verminderen waar iemand aanspraak op kan maken en in mindere mate om inleveren van geld wat verdiend is. Helaas blijven er dan tal van ingrijpende maatregelen over waarbij mensen verdiend geld in hebben moeten leveren of dat in de nabije toekomst moeten gaan doen. Denk aan de kaalslag in de thuiszorg, waar de vaste medewerker zich ontslagen zag om tegen een veel lager salaris en gebrek aan arbeidsvoorwaarden terug mocht keren als alfahulp. Denk aan mensen in een huurhuis die net iets teveel verdienen voor sociale woningbouw en de huur tot 6,5 procent per jaar zullen zien stijgen tot ze naar een duurdere woning gaan. Ambtenaren die de komende jaren een nullijn mogen verwachten net nu de kosten van alles in het leven fors aan het stijgen zijn. De rest van het regeerakkoord wat iedereen raakt maar de mensen met lage inkomens toch een aardig stuk meer dan de beter gesitueerde.

Nu heb ik me niet zo gestoord aan het feit dat hogere inkomens aangeven dat de ziektekostenpremie zoals het er nu voor ligt een erg grote achteruitgang is, wel heb ik me geërgerd aan de manier waarop dit over het voetlicht werd gebracht. Zo hoorde ik langskomen dat het hier zou gaan om een ‘jaloezie taks voor mensen met een gewoon succesvol leven’. Dat mensen met een laag inkomen slecht leven en zodoende de hoge zorgkosten veroorzaken, waar de gezonde medemens die succesvol geld verdiend – en natuurlijk per definitie gezond leeft? – niet voor wenst te betalen. Sprak iemand uit te verwachten dat de zorgkosten explosief zullen stijgen omdat lage inkomens dusdanig weinig premie gaan betalen, dat ze zullen denken dat voor niets de zon op komt (en voor de lol een operatie hier en een medische behandeling daar gaan halen??). Of simpel ‘zo is het niet meer leuk’. De toon werd grimmiger, de tegenstelling groter en tegen de avond leek het bijna alsof elke rijke Nederlander de voedselbank al in zich zag komen ..

Dat voor een plan wat nog niet is uitgewerkt, waarvan al is toegezegd dat er nog over te praten valt in de Tweede Kamer én waarvan bekend is dat het sowieso niet door de Eerste Kamer zal komen omdat deze plotseling meent politiek te moeten drijven.

Comments (10)Inkomensafhankelijk, welk inkomen?

Zeker, ik ben chronisch ziek en heb een WAO-uitkering van ongeveer 70% van het minimumloon. En ja, daarmee val ik onder de laagste inkomens. Maar nee, ik wordt niet gecompenseerd, ontvang geen subsidies, toevoegingen of extra’s. Sterker, val ik in de hoogste eigen bijdragen voor elke vorm van hulp. Ik ben namelijk getrouwd met iemand die werkt. En ja, heden ten dage wordt financiële onafhankelijkheid van de partner hooglijk gewaardeerd. Tenzij dat geld kost. Dan natuurlijk niet.

Op zich heb ik dat nooit zo vreemd of erg gevonden, in een huwelijk heb je wat voor elkaar over nietwaar. Alleen gaan chronisch zieken er elk jaar weer fors in koopkracht op achteruit, dienen steeds meer zelf te betalen en belangrijker,  roeptoetert de politiek telkens weer dat dat gecompenseerd is, wordt of zal worden. En dat is niet zo. Als je getrouwd bent dus.

Nu willen linkse partijen allerlei eigen bijdragen en zorgpremie terug inkomensafhankelijk maken. Ik denk dat ik daar voor ben. Maar zeker ben ik er niet van. Want naar welk inkomen gaat er gekeken worden? Wordt het zoals vroeger waarbij binnen een gezin de een ziekenfonds en de ander particulier verzekerd kon zijn? Of wordt er gekeken naar het gezinsinkomen en dus eigenlijk nog steeds vooral naar de partner?

Ik stem PvdA. Gematigd links zeg maar .. En dan het beste er maar van hopen.

 

Comments (21)Loze politiek

Hieperdepiep hoera, de chronisch zieke is alweer aan de beurt. Vanaf 2008 wordt de aftrek ziektekosten aangepast: menig aftrekpost zoals een bril, de tandarts, arbeidsongeschiktheidsaftrek, ziektekostenpremie en bepaalde medicijnen sneuvelt en in plaats daarvan volgt een compensatie. De NOS bericht:

Het kabinet hoopt dat die groep daarmee gecompenseerd wordt voor extra kosten. Hoewel het kabinet deze groep dus meer geld geeft, levert de maatregel de staat tegelijkertijd honderden miljoenen op.

Gelul van de bovenste planken voor een groot deel van de chronisch zieken. Zo kan ik in een oogopslag zien dat ik minstens 500 euro per jaar achteruit zal gaan met deze regeling, de compensatie is nog niet een derde van mijn belastingteruggaaf. Daar zal ik geen uitzondering in zijn, dus er had moeten staan: de burger ziet zich hard genaaid maar de staat haalt tegelijkertijd honderden miljoenen op.

Op het late nieuws zie ik dan Jet Bussemaker met brede glimlach zeggen dat ze niet kan ontkennen dat mensen er op achteruit gaan maar aangezien het systeem meer gericht is op mensen met echte zorgkosten, de aanpassing beter voldoet aan het solidariteitsprincipe. Nog meer gelul van de bovenste planken. Een deel extra kosten wordt immers gewoon niet gecompenseerd. Of dat nu gerichter niet gecompenseerd wordt of niet, doet er dan nog maar bedroevend weinig toe.

En op een of andere manier pakken al die regelingen onder de zogenoemd socialere invloed van de PvdA zo uit. De intentie is er ergens wel, de regelingen worden als mooi weer gebracht, maar dan lijken politici massaal hun verstand en elke zicht op realiteit verloren te hebben waardoor het in de praktijk voornamelijk achteruitgang betekent. Voedselbanken zouden verdwijnen, het was een schande dat deze in zo’n welvarend land nodig waren. Maar in 2007 bleek er een stijging van dertig procent in aanmeldingen te zijn en onlangs bleek het aantal nog steeds stijgende. De WMO werd ingevoerd want och wat zou de zorg dan gerichter en goedkoper zijn. Goedkoper is het wel geworden, de gehele zorg werd en passant ook uitgekleed. Het nieuwe zorgstelsel werd behouden, want uiteindelijk zouden kosten dalen en het voor de client goekoper worden. Inmiddels moet de AWBZ op de schop en kan u aan uw bankrekening zien dat de ziektenkostenpremie bepaald niet concurrerend is geworden. Het eigen risico scheelt dan weer 150 euro per jaar voor de chronisch zieke. De prachtwijken van Ella leveren tot nog toe alleen een spindokter voor VROM á 185 euro per uur op, voorlopig staan we heus nog wel in de file en zo is de lijst eindeloos aan het raken van mooie plannen en slechte uitkomsten. Hebben we het nog niet gehad over de maatregelen die op de lange baan zijn gegaan. Dusdanig dat de Eerste Kamer al klaagt geen zinnig wetsvoorstel meer langs te zien komen.

Zou het nu zo slecht gaan in dit land, zou je je er iets bij voor kunnen stellen. Maar de werkgelegenheid neemt toe, de economie trekt aan, het begrotingsoverschot groeit en toch is het enige wat de burger daarvan nog meekrijgt stijgende inflatie, dalende koopkracht en non-issues als godslastering en drukte om stupide filmpjes.

Inmiddels weet ik van mismoedigheid niet meer wat nog te gaan stemmen straks ..

Comments (8)Wie?

Nou, Mariëtte Hamer – de vrouwelijke variant van Jacques Tichelaar – is het dus geworden. Want ja, Diederik Samsom is met zijn milieu-activistische achtergrond wat al te links natuurlijk. Die zou zomaar eens echt wat tegen het kabinet kunnen gaan schoppen en dat is weer een stapje te ver. Je levert al je standpunten, principes en idealen niet voor niets in voor het fijne pluche nietwaar.

Bovendien is Mariette Hamer een ‘Rooie Vrouw’. Past mooi in de PvdA traditie, het positief discrimineren van vrouwen in de politiek.

*Zucht*

Comments (3)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft