Tag: Roosendaal

Iedereen een afvalstation aan huis

Afval scheiden in (o.a.) Roosendaal was al enigszins dubieus te noemen. Sommige wijken heeft elk huishouden drie containers: een voor papier, een voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en een voor rest afval. Andere wijken kregen echter een systeem van ondergrondse containers per straat, te openen met een pasje op naam. Zij hebben een container voor papier maar gft- en restafval moet in een gesloten vuilniszak richting de ondergrondse container. Wat het scheiden van afval met aan huis containers nogal onzinnig doet lijken nietwaar. Daarnaast ‘moeten’ we zoals in veel gemeentes allerlei ander afval scheiden en zelf wegbrengen naar verschillende containers ergens in de wijk, namelijk: plastic, textiel, glas, klein witgoed en chemisch afval.

Dat apart wegbrengen van plastic, is hier nooit goed van de grond gekomen. Veel mensen hebben – alle grappige campagnes ten spijt – geen zin om telkens allerlei plastic schoon te maken, in huis te bewaren en om de zoveel tijd mee te slepen naar het winkelcentrum. Gelukkig maar overigens, twee containers voor een enorm aantal gezinnen in een omvangrijke wijk zitten al snel bomvol met stapels afval rond de containers tot gevolg.

Daar heeft Roosendaal nu iets op bedacht. Om ons te stimuleren veel beter afval te scheiden, wordt er een extra financiële prikkel ingevoerd op met name restafval. De afvalstoffenheffing wordt omlaag gebracht naar een basistarief, vervolgens gaan we voor elke op te halen container of elke weggegooide vuilniszak betalen. Omdat het niet mogelijk is om op werkelijk gewicht af te rekenen, wordt er gewoon gewerkt met fictief gewicht. Dus een vuilniszak kan theoretisch zestig liter afval bevatten en elke vuilniszak die we weg brengen rekenen we dan ook zestig liter afval af, ongeacht of er maar de helft in zit. Plastic hoeven we dan niet meer naar containers ver weg te brengen maar moeten we twee weken in huis verstoppen, waarna het in speciale zakken ergens aan de straat gezet kan worden om te worden opgehaald.

De redenering die we voorgeschoteld krijgen is dat we zo met heel goed scheiden van afval, geld zullen kunnen besparen. Immers de minder restafval, de minder er in rekening gebracht wordt. Frappant is wel dat zowel het basistarief als de afzonderlijk af te rekenen bedragen nog niet vastgesteld zijn. Persoonlijk denk ik ook dat we er meer werk aan gaan krijgen en nog meer voor gaan betalen.

En er zijn meer problemen te voorzien natuurlijk. De opening van een ondergrondse afval container is niet bijster ruim te noemen. Nu al lukt het mensen soms niet zo’n zak in de container te krijgen met gevolg dat er regelmatig vuilniszakken naast blijven staan. Moet men apart gaan afrekenen, zal men ongetwijfeld proberen waar voor zijn geld te krijgen en zestig liter in die vuilniszak gaan persen. Of waarschijnlijker, nog meer vuilniszakken naast de container neergooien. De minder valide medemens die voorheen het wel voor elkaar kreeg kleine vuilniszakjes weg te brengen, moet sowieso maar zien of hij of zij een grote, zware vuilniszak nog door de straat gesleurd krijgt of met lede ogen een torenhoge rekening tegemoet mag zien voor niet weggegooid maar toch in rekening gebracht afval.

Mensen met containers zien een ander probleem tegemoet. Deze containers worden eens in de twee weken geleegd. Wil men proberen te besparen, is het dus noodzaak om de container langer aan huis te houden, bijvoorbeeld vier of nog beter zes weken. In de winter zal het niet direct problematisch worden, maar met warm weer een wijk vol ranzige containers ruiken is geen prettig vooruitzicht. Met aanstampen om de container minstens zo vol mogelijk te hebben tegen de tijd dat deze geleegd gaat worden, moet men ook uitkijken. Als het vuil niet uit de omgedraaide container in de wagen valt, betaal je namelijk toch en dien je bovendien het afval nogmaals aan te bieden.

Verder moet elk huishouden inmiddels behoorlijk wat ruimte in huis reserveren om al dat gescheiden vuil op te slaan tot het kan worden opgehaald. En over een aardige portie organisatietalent beschikken. Het is bijna niet meer te overzien wat in welke bak of zak moet en wanneer het op welke plek aan de straat moet worden gezet. 

Kortom, we zijn er weer blij mee.

Overigens was al dit gedoe nergens voor nodig geweest. Eind 2008 waren er twee manieren om milieubewust afval te scheiden en (deels) te recyclen: de ‘voorscheiding’ door de burger waarna alles apart opgehaald zou moeten worden en de ‘nascheiding’ bij een afvalverwerker die inmiddels vele technieken had ontwikkeld om de hele handel nog beter te kunnen scheiden dan de burger het kan. De landelijke politiek had slechts de wens dat afval gescheiden zou gaan worden. Hoe, dat zochten de gemeentes zelf maar uit. Elke gemeente in Nederland kreeg twee maanden de tijd om te beslissen hoe de afvalscheiding in het vervolg moest gebeuren en alles gereed te maken.

Nascheiden van afval is hoogstwaarschijnlijk het goedkoopste, handigste én schoonste alternatief voor de burger. Immers zijn er minder transport van zowel de burger als de ophaaldiensten, mankracht en types wagens nodig om het afval naar een plek te krijgen, wordt de kans op zwerfvuil kleiner, zijn er geen speciale bakken en zakken  dus nog meer afval nodig voor iedere en elke burger en hoeft men geen water te verspillen aan het schoonmaken van plastic voor het de container in gaat. Maar ja, stiekem werd er al flink verdiend op allerhande speciale vuilniszakken, bijgeplaatste containers, containerschoonmaak, reclamecampagnes, voorlichtingscampagnes, pasjes systemen, verscheidene soorten vuilniswagens, milieustraten en andere ophaaldiensten plus verschillende folders en kalenders opdat men kan uitzoeken wat waarin moet en wanneer het eigenlijk wordt opgehaald. Dus onder het mom dat de burger bewust gemaakt moet worden van de vervuilende ik in ons allen, kozen de meeste gemeenten zonder nadenken voor afvalscheiding door de burger en konden alle strijkstokken in stand gehouden of zelfs uitgebreid worden. Het is vast een booming business gebleken …

Comments (7)Afbreken Roosendaals ziekenhuis doe je zo

Ondanks het feit dat het St. Franciscus ziekenhuis Roosendaal een prachtig centrum voor verloskunde kent waar vanaf 2012 alle zorg rond zwangerschap is geconcentreerd , hebben de directies van het St. Franciscus Roosendaal en het Lievenberg ziekenhuis Bergen op Zoom plannen vanaf 2014 bevallingen alleen nog plaats te laten vinden in Bergen op Zoom. Zogenoemd vanwege verhogen van de kwaliteit van zorg in de regio door specialisatie en concentratie van zorg, maar dat lijkt de burger toch stug. Immers doet het de kwaliteit weinig goed als je voor een bevalling van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht moet worden of met complicaties bij een thuisbevalling een eindje verder gereden moet worden. Voor dorpen in de omgeving betekent het zelfs dat men éérst langs het St. Franciscus Roosendaal komt – men kan letterlijk naar patiënten zwaaien vanaf de snelweg – maar men minimaal een kwartiertje door moet om te mogen bevallen. Wat ook niet zal bijdragen aan enige kwaliteit is het feit dat de verloskundige de aandacht tussen twee steden moet zien te verdelen en aardig in de problemen kan komen in verband met aanrijtijden. Overdag wordt helemaal drama verwacht, de snelweg tussen genoemde steden staat regelmatig potdicht en men vreest een verhoging aan ‘snelwegbevallingen’.

Zorgde dit bericht eind januari 2012 al voor de nodige onrust, stapelen de onrustbarende berichten zich inmiddels op. Personeel ziet aankomen dat als de bevalling toch in Bergen op Zoom moet gaan plaats vinden, de overige zorg rond zwangerschap dan ook richting Bergen op Zoom zal gaan. Dan is het nog maar een kleine stap voor kinderartsen eveneens richting Bergen te vertrekken.Wat zal resulteren in minder verrichtingen van allerlei specialismen met het risico dat die op den duur mee zullen verdwijnen. Nog erger bleek uit een motie tegen deze plannen vanuit de Roosendaalse gemeenteraad, dat er tevens plannen bestaan de spoedeisende hulp eveneens te verplaatsen van Roosendaal naar Bergen op Zoom.

En zo wordt tussen neus en lippen door een ziekenhuis – wat nota bene net klaar is met zeer omvangrijke uitbreidingen – tot de grond toe afgebroken. Onder het mom dat dit grandioos goed ende wenselijk is voor de patiënt en kwaliteit van zorg, waar we allemaal weten dat het simpelweg bezuinigingsmaatregelen zijn. En een voorschotje op mogelijke winstuitkeringen in de toekomst …

Comments (4)Goedkoop Roosendaal

Volgens de Roosendaalse gemeentewebsite legt Rijkswaterstaat ‘beslag op aanwezige zoutvoorraden’ en is dat de oorzaak dat er nu opnieuw al een tekort aan strooizout is ontstaan. Gemeentewoordvoerder Dirk Timmers. „Zonder Rijkswaterstaat hadden wij geen probleem.”

Klinkt absurd maar het blijkt dan ook niet waar te zijn. Roosendaal heeft gewoon niet voldoende ingeslagen. Bovendien heeft deze gemeente geen contract afgesloten en staat dus achteraan in de rij als het om bevoorrading gaat. Iets met dubbeltje en eerste rang eigenlijk. En liegen. Dat ook.

Komt bij dat Roosendaal de eerste regenachtige dagen zich al wezenloos heeft gestrooid. Dus is het strooizout alweer vrijwel op, is er weinig zich op snelle aanvulling en zitten we opnieuw tegen noodscenario’s aan te kijken. Oftewel, de bussen rijden niet en het is een hele kunst de wijk heelhuids uit te komen.

Natuurlijk is Roosendaal alleen goedkoop als het om voorzieningen gaat. De gemeentelijke lasten zijn niet bepaald laag te noemen.

Comments (6)Roosendaal bij het vuilnis

Op een of andere manier is Roosendaal ten onder aan het gaan aan het scheiden van afval. Zo kregen we vorig jaar een gezamenlijke, ondergrondse afvalcontainer opdat de afgrijzelijke groene kliko’s weg konden. Dat was ‘beter voor de uitstraling in de buurt’. Maar helaas, op het laatste moment bedacht een of andere imbeciel dat er  ook best papier in die kliko’s kan. Dus zat de papierophaler ineens zonder inkomen en zitten wij opgescheept met een enorme bak die aan het eind van elke maand bijna niet meer naar de hoek van de straat te krijgen is. Voor het verstierde straatbeeld is dan wel een oplossing gevonden, iedereen moet dat ding maar in zijn box donderen. Je fiets kan je dan buiten neergooien, daar zijn fietsenrekken voor geplant.

Dit systeem wekte het enthousiasme van menig ambtenaar op blijkbaar. Dus krijgen laagbouwhuizen binnenkort niet een, niet twee maar wel drie kliko’s op hun tuinpad te verstouwen! Een voor restafval, een voor gft-afval en een voor papier. Om het overzichtelijk te houden worden de gft-bakken om de ene week opgehaald, die van restafval om de andere week, de papierbak eenmaal in de maand. Een beetje leuk gezin ziet in de zomer waarschijnlijk de schillen er vandoor gaan met de kliko en komt een week tekort voor het restafval, als mensen al onthouden wanneer welke bak ook alweer naar buiten moet.

Wellicht ziet u meteen nóg iets merkwaardigs. Want inderdaad, wij flatbewoners scheiden ons afval helemaal niet. Dat is immers niet mogelijk, alles moet in dezelfde ondergondse container. Niet wonderlijk dat de laagbouwbewoner zich extra in de zeik gezet voelt.

Ondertussen is de landelijke campagne ‘Plastic Heroes’ gestart om de burger te bewegen plastic te gaan scheiden. Een mooie oranje bak komt dan naast de glasbakken (drie, voor elke kleur een) en de kledingcontainer te staan. Wel allemaal afspoelen dat glas en plastic, want water kan je niet genoeg verbruiken. En even checken of uw gemeente wel mee doet, er zijn gemeentes die wél doorhebben dat deze manier van afvalscheiden te duur, te omslachtig en uiteindelijk weinig milieubewust is. 

Wordt de burger nou nog beloond voor al dat heen en weer gefiets en gezeul? Jawel. Daar zijn we verpakkingsbelasting voor gaan betalen zodat fabrieken absoluut niet geneigd zijn welke verpakking dan ook te minderen. En een verhoging van de afvalstoffenheffing, want tja, zoveel verschillende spiksplinternieuwe en geavanceerde vuilniswagens, ondergondse containersystemen en kliko’s, dat mag wat kosten nietwaar. Samen met rioolrecht maar liefst 600 euro per jaar. In Roosendaal dan.

Hoe dit allemaal goed voor het milieu moet zijn is me verder een raadsel.

Hoe gaat dat in uw gemeente, scheiden van afval enzo?

Comments (12)Zo gaat het zonder coffeeshop

Vandaag in Netwerk een voorproefje hoe het Roosendaal en Bergen op Zoom – en als het aan CDA fractievoorzitter Pieter van Geel ligt, heel Nederland – zal vergaan vanaf het moment dat de coffeeshops hier verboden worden. Ook Terneuzen wilde (soft)drugsoverlast tegengaan en gooide derhalve een aantal coffeeshops dicht. Gevolg: het criminele softdrugs circuit is niet meer te overzien en daarmee de overlast ook niet.

Maar dat zal de politiek of lokale overheden ongetwijfeld niet tegenhouden eigenwijs door te zetten ..

Comments (3)Bevorderen criminaliteit in Roosendaal door gemeente

Nederland kent een gedoogbeleid aangaande softdrugs en zo kan het dat het land vol staat met geheel legale coffeeshops die netjes bakken vol belasting betalen. Zo niet in Roosendaal en Bergen op Zoom als het aan de gemeentebesturen ligt. Die maakten vandaag bekend alle coffeeshops binnen gemeentegrenzen te sluiten. Gewoon, omdat een aantal omhooggevallen randmongolen denkt dat dat drugsoverlast zal wegnemen. Tot de sluiting mag men nog maar twee gram wiet op zak hebben in plaats van de landelijk vastgestelde vijf gram.

En absurd genoeg lijken de gemeenten met hun tegendraadse besluitvorming weg te komen:

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie kan zich vinden in het besluit van Bergen op Zoom en Roosendaal. Krachtig optreden tegen drugstoerisme en de overlast die daarmee gepaard gaat, past volgens zijn woordvoerder binnen het coalitieakkoord van het kabinet.

De manier waarop dat gebeurt, is echter een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Maar als de aanpak leidt tot sluiting van alle coffeeshops, dan kan de minister ermee instemmen, aldus zijn zegsman.

Nou sla ik niet dagelijks het coalitieakkoord er op na, maar ik kan me niet herinneren dat Den Haag heeft besloten alle coffeeshops in Nederland te sluiten. En elke bestuurder die denkt daarmee overlast te minderen, daar zit een steekje of meer los. De crimineel staat al te dansen op de tafel dat er zoveel bussiness zijn kant op gegooid gaat worden.

Update: de hele boel bij elkaar liegen om een doel te bereiken is het bestuur blijkbaar ook niet vreemd. Zo wordt er beweerd: “De bevolking voelt zich onveilig in gebieden waar de coffeeshops zijn gevestigd.” en kwam het aloude argument van de verpouperde straat, leegstaande gebouwen en wegtrekkende ondernemers weer eens langs fietsen. Zelfs de wijkagent is van mening dat dit niet klopt. Geen bewoner heeft last van de coffeeshop, die heeft voornamelijk last van het gemeentebestuur waardoor softdrugs steeds meer in het criminele circuit belanden. Plus dat in de strijd tegen softdrugs zaken als verkrachting of hard drugs minder prioriteit lijken te krijgen. Dat er leegstand en verpoupering is, is puur aan het gemeentebestuur zelf te wijten, evenals het wegtrekken van ondernemers. Horende bij een plan de campagne om het uitgaanscentrum in zijn geheel te verschuiven.

Ongetwijfeld gaat dit verhaal een staartje krijgen. Al is het alleen al omdat omringende gemeenten plotseling opgezadeld raken met de shit die de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom uit gemakzucht maar even over de stadsgrenzen gooit.

Comments (8)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft