Tag: Swordstone Page 1 of 2

Peter-Vincent Schuld verliest hoger beroep tegen Maroc.nl

Het is wel bekend dat ik me niet erg meer bezig houd met auteursrecht zaken. Maar deze zaak is de moeite van het vermelden zeker waard:

Beroepsfotograaf Peter-Vincent Schuld c.s. verliest ook in hoger beroep zijn rechtszaak tegen Stichting Maroc.NL. Schuld vond dat Stichting Maroc.NL zelf aansprakelijk is voor het handelen van de bezoekers op haar forum.

Schuld eiste daarom schadevergoeding voor het gebruik van een van zijn foto’s door bezoekers van Maroc.NL. Het gerechtshof kwalificeert nu het gebruik van de foto als toegestaan citaatrecht in de zin van artikel 15a Auteurswet. Schuld, die zich ook beroepsmatig bezig hield met ‘copyright enforcement’ via Stichting Swordstone Foundation is veroordeeld in de proceskosten, begroot op ruim 5.000 euro. Lees verder …

Comments (6)Schrijver Kluun zag ook claim op mat

En zo stond op Kluun.nl plots te lezen:

Enige tijd geleden werd ik verrast door een officiele brief van de firma Swordstone, een brief waaraan een kopie van een webpagina van mijn site, uit 2004 was geniet.

Want ook de schrijver van ‘Komt een vrouw bij de dokter’ groef ooit eens door google pictures, dacht dat deze fotootjes gebruikt mochten en deed dat ook boven een column. En kreeg een claim van 1020 euro op de mat. Lachte eerst eens even hard. En kwam toen tot een teleurstellende ontdekking:

“Vervolgens ben ik me toch maar eens in de jurispudentie over dit soort zaken gaan inlezen. U gelooft het niet (ik geloofde het in ieder geval niet) maar Schuld en zijn firma staan in hun recht. Foto’s die gewoon op Google pictures staan, al betreft het foto’s zonder bronvermelding, mogen niet gebruikt worden zonder dat je daarvoor als blogger de fotograaf hebt opgespoord en officieel toestemming van hem hebt gekregen om die foto te mogen gebruiken. en nee, het maakt geen flikker uit als je die foto’s in een 12kb-bestandje met een 2×2 cm formaat op je site hebt staan en dat er (zoals op mijn site destijds, in 2004) maar anderhalve man en een paardenkop komt koelekoeren en dat je geen cent verdient aan je site – mensen als Schuld staan in hun recht als ze met terugwerkende kracht  honderden tot zelfs (want boete, geen bronvermelding) meer dan duizend euro’s vorderen.”

Kluun heeft hierop besloten de gevraagde 510 euro over te maken aan Peter-Vincent Schuld’s Swordstone. Begrijpelijk wellicht maar toch ook jammer ergens. Een rechtzaak rond een bekende schrijver zou immers heel wat meer aandacht genereren voor de verouderde auteurswet en de manier waarop bedrijven hun brood verdienen met deze wet in de hand, dan de rechtzaken tegen kleine weblogjes. Laten we hopen dat zijn publicatie toch een en ander zal triggeren.

Kluun vermeldt tevens “Foto’s met mijn kop erop mag u ook gewoon gebruiken voor uw blog. Mocht u problemen krijgen met de fotograaf, meld u dan even bij mij. Dan verbied ik hem mijn foto te gebruiken.” Dat is een ludiek aanbod. Vergeet echter niet dat het u geld kan kosten. Kluun biedt tenslotte niet aan om eventuele claims te betalen ..

Comments (3)'Swordstone geeft Engel Kaakslag'

‘Swordstone geeft Engel kaakslag’ kopt Robert Engel op Lucas Was Hier. En inderdaad is het verhaal zo weinig gezelig als de kop doet vermoeden:

Om met de deur in huis te vallen. € 1.920,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 mei 2008 tot aan de dag van algehele voldoening. Betaling van de proceskosten bestaande uit dagvaarding groot € 71,80, Vastrecht € 201,00 en salaris gemachtigde €1.1130,00. Om nog verder met de deur in huis te vallen. De vorderingen van Schuld en Swordstone inzake smadelijke uitlatingen en belediging worden doorverwezen naar de civiele rechter, zitting 17 december 2008. Bovendien vonnist de rechter een rectificatie inzake het plaatsen van een foto van Johan Cruijff die door Guus de Jong is gemaakt. Verder ..

Robert gaat in beroep, dat in elk geval. En er lijken ook aardig wat merkwaardigheden in het vonnis te zitten. Om te beginnen de manier waarop ‘schade’ is bepaald. Niet. Zonder enige onderbouwing wordt een honorarium plus verhoging billijk geacht, blijkbaar hoeft er nog geen schatting van geleden schade aan te pas te komen. Bovendien: “Over het niet vermelden van de naam van De Jong zegt de rechter dat hij mogelijkerwijs schade heeft geleden.” Mogelijkerwijs, en dat is goed voor 480 euro. Dat een van de twee foto’s onder citaatrecht gebruikt is, is zelfs helemaal uit het vonnis verdwenen.

En dan de rectificatie, wat is dat? De rechter zegt ‘foei, dat had u niet mogen doen’ dus of u zich even zelf aan een schandpaaltje wil nagelen? Zo gek hebben we het nog nooit gezien in een auteursrechtenzaak.

Komen we aan het laatste en in mijn ogen meest absurde punt: de proceskosten.  Want hoewel Robert Engel inzake de niet kloppende machtigingen inzake Swordstone en De Jong, de bewijsvoering en de foto in zijn recht stond en vond dat eisers te snel naar de rechtbank gingen, bleek dat de partijen te ver uit elkaar stonden zodat een rechterlijke uitspraak noodzakelijk was. Oftewel, dat hadden eisers niet moeten doen maar betaalt u toch de proceskosten inclusief honorarium van juridisch adviseur aan diezelfde eisers maar(?).

Enfin, zulk onderbouwing doet het rechtsgevoel geen goed meen ik ..

Comments (8)Swordstone ziet zelf kosten oplopen

Dacht Peter Vincent Schuld (en Swordstone) naast de makkelijke schikkingen, snel klaar te zijn bij de kantonrechter, kwam deze bedrogen uit. Wegens een te gecompliceerde eis heeft de kantonrechter de zaak tegen Tilburg Zeikt verwezen naar de civiele rechter. Reden:

Vorderingen van onbepaalde waarde worden in beginsel behandeld en beslist door de sector civiel van de rechtbank. Zijn er echter duidelijke aanwijzingen dat de vordering geen hogere waarde dan 5.000 euro vertegenwoordigt dan wordt de zaak door de sector kanton behandeld en beslist. (…) Eiser vordert in deze onder meer een verbod op ieder gebruik van zijn beeldmateriaal, alsmede een bevel tot publicatie van het vonnis en tot onthouding van beledigende en smadelijke geschriften. Dit zijn naar het oordeel van de kantonrechter geen vorderingen van onbepaalde waarde, waarbij geen duideijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan 5.000 euro, zodat de sector civiel van de rechtbank in deze bevoegd is. Dat eiser zijn eis in geld heeft beperkt tot 5.000 euro en afgezien heeft van het meerdere doet aan dit oordeel dan ook niets af. (Lees verder bij Lucas Was Hier)

Vanzelfsprekend is Tilburg Zeikt niet erg gelukkig hiermee (zacht uitgedrukt), een civiele procedure betekent een dure advocaat en een slepende zaak die met name financieel niet bepaald prettig is. Dit zal echter ook gelden voor Peter Vincent Schuld die met dezelfde gebakken peren zit. Wellicht meer aangebrand. Ik neem tenminste aan dat Tilburg Zeikt een tegeneis voor de kosten zal opvoeren en de kans dat Peter Vincent Schuld opnieuw veroordeeld zal worden op ‘rechterlijke dwaling’ (lees: lukraak overmatig procederen) is slechts groter geworden.

Vandaag stond overigens ook de zaak Swordstone-Robert Engel op de rol. Zeer interessant omdat Peter Vincent Schuld zich moest komen verantwoorden. Helaas, Swordstone’s advocaat Verkoren melde zich ziek en er zal een nieuwe datum geprikt moeten worden.

Comments (15)De verbolgen journalist en zijn blafbrief

Op internet werd de naam van freelance journaliste Karin de Mik uit Leeuwarden enige tijd in verband gebracht met Cozzmoss. De Mik was vorig jaar een van de klanten van de dienst, maar heeft het nu wel even gehad met het aanpakken van plagieerders. Via Cozzmoss kreeg ze teveel gedonder, zegt ze, waar ze nu eigenlijk wel vanaf wil zijn. “Er zijn heel vervelende dingen gebeurd. Als je nu mijn naam intikt in Google, kom je op een weblog terecht waar een stuk van mij zonder mijn toestemming werd gepubliceerd. Daar werd ook heel negatief over mij geschreven. Ik werk al ruim twintig jaar in de journalistiek, maar zoiets raars maakte ik toch nog niet mee.”

Triestheid is weer eens troef in een artikel over auteursrechtschendingen, claims en blafbrieven. Zoals Karin de Mik die ‘toevallig’ vergeet te vertellen dat zij eerst een betaling en vele excuses heeft ontvangen. De excuses heeft ze nooit geaccetpeerd, in plaats daarvan volgde er een pathetisch stuk over haar vermeende weldoenerij waarin betreffend weblogster en passant door het slijk ging. Laat ik nu toch die weblogster zijn. En dit het antwoord waar Karin de Mik zo van moet schreien … behoorlijk beschaafd als je het mij vraagt.

Maar ook Peter Vincent Schuld hoest en proest dat het een lieve lust is:

Schuld, die door bloggers op internet werd uitgemaakt voor ‘oplichter’, ‘afperser’ en ‘een parasiet van de bovenste plank’, noemt het een heel trieste zaak, met name voor fotojournalisten, dat zoveel werk op internet illegaal wordt hergebruikt. “Het is totaal ondoenbaar om daar iets tegen te doen. Ik heb zelfs met het Openbaar Ministerie rond de tafel gezeten om het probleem aan te kaarten. Dat was niet echt nodig, maar we hebben het uiteindelijk wel gedaan. Om overtredingen van de Auteurswet civielrechtelijk aan te kunnen pakken, moet je namelijk dingen kortsluiten met elkaar. Van het Openbaar Ministerie kwam ook het advies om rechtszaken tegen overtreders aan te spannen. Vanaf dat moment heb ik gezegd dat ik de boel ga schoonvegen. Het kopiëren moet maar eens afgelopen zijn. Als mensen weigeren te schikken, dan dagvaarden we ze.

Gek. De politie kwam niet meer bij toen ik een blafbrief van Swordstone kwam tonen. Zij noemden het ‘niet meer dan een vodje toiletpapier’. En op 12 september mag Schuld bij de rechter komen uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is. De zaak tegen FOK! moest teruggetrokken worden eer die goed en wel begonnen was.

Helaas geven de Nederlandse Journalisten Vereniging (NJV) en het ANP inmiddels aan op dezelfde manier actie te willen ondernemen als bureau’s a la Cozzmoss en Swordstone. Want in het tijdperk van web 2.0 en free flow of information kan je de zaken niet scherp genoeg stellen blijkbaar. Valt er geen droog brood te verdienen aan schrijven, dan de weblogger maar aanpakken alsof het criminele bolwerken betreft waar miljoenen in om gaan.

Frappant, er gebeurd ondertussen absoluut niets om kopieren ook maar een piepbeetje moeilijker te maken. Niemand gaat om de tafel om een échte oplossing te zoeken. Er verschijnen ook geen artikelen om webloggers ook maar enigzins te waarschuwen over auteursrecht en wat dies meer zij.

Logisch, dat zou pas écht broodroof zijn nietwaar ..

Wel een aardig citaat uit hetzelfde artikel : “Arnoud Engelfriet komt tegenwoordig trouwens vaker bloggers tegen die geplagieerd zijn door journalisten dan omgekeerd. “Journalisten lijken vaak te denken dat zij zaken mogen overnemen omdat ze met nieuws bezig zouden zijn. Zo raken foto’s van iemands website ineens verzeild op nieuwssites, of worden stukken tekst verwerkt in een achtergrondartikel zonder bronvermelding. Hoeveel journalisten controleren de copyrights van een foto op iemands Hyves-pagina als ze schrijven over die persoon?”

Comments (7)Swordstone – Engel

Peter Vincent Schuld’s Swordstone heeft de laatste tijd wat dagvaardingen in verschillende brievenbussen laten stoppen en inmiddels beginnen betreffende zaken de rechtzaal binnen te druppelen. Zo ook de zaak Swordstone – Robert Engel.

“Dat ging best wel lekker, zo in de rechtbank. Mijn stukken zijn voorzien van een korte uitleg over de onredelijkheid van de eis en de te snelle rechtsgang onderweg naar Swordstone. Het voert wat ver om mijn hele verweer van acht pagina’s hier neer te plempen maar kort gezegd komt het hier op neer:” Stand van zaken Swordstone – Engel

Op 12 september aanstaande mag Swordstone uileggen wat er nou allemaal aan de hand is. Wordt vervolgd dus …

Comments (1)In de rechtzaal: Swordstone vs Robert Engel

Waar sommigen het idee begonnen te krijgen dat Peter Vincent Schuld’s Swordstone het nooit tot de rechter zou brengen, viel bij Robert Engel de dagvaarding in de bus. Aanklacht: van schenden van auteursrechten tot smaad en wat er tussenin zit. Eis: een euro of vijfduizend en rectificatie van een en ander. De zaak stond voor vandaag op de rol maar is wegens vakantie tot nader order uitgesteld. Enfin, leest u het hele verhaal zelf maar .. Swordstone gaat Robert Engel slopen 

Zoals te verwachten Blijkbaar rammelt er wel een en ander maar wat precies, daar zullen we even op moeten wachten. Om de vijand niet wijzer te maken spreekt Robert Engel zich vanzelfsprekend niet inhoudelijk uit over de zaak
 
Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst in elk geval, kunnen we eens écht zien hoe een rechter er over denkt.

Wordt vervolgd ..

Comments (8)Swordstone vs Fok! afgedaan

Het is weer eens wat anders. Waar Fok op een dagvaarding van Swordstone zat te wachten, heeft Swordstone ineens besloten de zaak af te doen. Op zich logisch, in dit geval was het immers een forumgebruiker die auteursrecht had geschonden en daar kan een forumhouder niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Op Fok wordt meteen gedacht dat elke claim de prullenbak in kan. Daar zou ik weer mee uitkijken. Een andere partij is wel gedagvaard en voor de rechter verschenen namelijk. Daar ligt de jurisprudentie minder duidelijk en is het afwachten hoe geoordeeld gaat worden…

Comments (4)Moviemeter en Swordstone

Opnieuw heeft iemand een claim van Peter Vincent Schuld’s Swordstone ontvangen, opnieuw zou het gaan om een – blijkbaar nogal populaire – foto van Johan Cruijff. Toch is dit geval nog vager dan voorgaande gevallen. Bij Moviemeter zou het namelijk gaan om een gebruiker die een avator van 54×54 van betreffende foto op het forum gebruikte. Schuld wil echter geld zien van de forumhouder, maar liefst 2400 euro. Moviemeter.nl heeft simpel de avator na sommatie meteen verwijderd en dat is zo’n beetje het meeste wat je als forumbeheerder dient te doen. Zij maken zich dan ook niet bijzonder druk.

Het zal me benieuwen hoeveel gevallen er nog op gaan duiken. Immers een portretfoto van zo’n bekend figuur als Johan Cruiff zal onnoemelijk verspreid zijn geraakt via google en aanverwante zoekmachines. Velen hebben geen idee wie de maker is. En als er nu zelfs ingezet wordt op avators, houdt Swordstone zichzelf voorlopig nog wel even van de straat …

Update: het lijkt er op dat Guus de Jong momenteel de enige klant van Swordstone is en er alleen gericht wordt op één Johan Cruijff foto. Uithaal.nl zou inmiddels de volgende brief ontvanger zijn en ook emkvoetbaldagen.nl (site) zag een claim in de brievenbus.

Comments (16)Geen claim maar 'vriendelijk' advies

Stel je toch eens voor, Coen Jacobs heeft zomaar geschreven dat elke gek in Nederland claimbrieven kan versturen en dat mensen wellicht even na moeten denken of ze die zomaar zullen betalen. Peter Vincent Schuld van stichting Swordstone wist niet wat hij las! En klom vriendelijk als altijd, onmiddelijk in de pen om de wereld te behoeden voor misere:

“Defacto adviseren wij u om uw lezers zorgvuldiger te adviseren. Zij die afgaan op uw adviezen en toch worden veroordeeld kunnen mogelijkerwijs u aansprakelijk stellen voor het verspreiden van onjuiste informatie.”

Natuurlijk zou u ook zomaar van de trap kunnen vallen of wie weet blijkt de Dodo helemaal niet uitgestorven!?

Nog meer advies nodig, lees ook even:  Internet-oplichter Schuld moddert verder

Comments (2)Page 1 of 2

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft