Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) is woedend op de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) vanwege het verspreiden van ‘misleidende’ informatie over het vaccin tegen baarmoederhalskanker. ‘U schaadt de gezondheid van vrouwen. Ik roep u op om ouders en meisjes alleen van informatie te voorzien die is gebaseerd op feiten’, schrijft viroloog Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een dinsdag verstuurde brief aan de vereniging. Verder ..

Het RIVM roep op mensen te informeren op basis van feiten. Dat is een sterk staaltje van in de aanval gaan nietwaar. Want ook het RIVM baseert zich niet bepaald op feiten. Sterker, vele feiten zijn geheel nog niet bekend. Men weet niet hoe lang het vaccin werkzaam blijft na zes jaar, men weet niet of er bijwerkingen zullen zijn op lange termijn en men weet niet hoeveel gevallen van baarmoederhalskanker er werkelijk voorkomen zullen worden. het RIVM weet net zo min veel zinnigs te vertellen als de Vereniging Kritisch Prikken dat weet.

Het griezelige is dat de media maar halfslachtig reageert, waar de informatievoorziening niet bepaald beter van wordt. Ab Klink kon met droge ogen beweren dat baarmoederhalskanker voor de volle honderd procent kan worden uitgebannen door de vaccinatie. Een regelrechte leugen – alleen al omdat dertig procent van de baarmoederhalskankers niet veroorzaakt wordt door een virus – maar niemand die hem weersprak. Het RIVM deed onlangs de uitspraak dat bijwerkingen op de lange termijn ‘natuurlijk’ gemonitord worden maar dat al bekend is dat die er niet zijn. Twee leugens in een zin zelfs. na een onderzoek van zes jaar weet geen hond iets over lange termijn of bijwerkingen. De folder vertelt bovendien niet eens waar bijwerkingen gemeld kunnen worden. Reken maar dat bij ziekte werkelijk niemand een link zal leggen met het vaccin.

En het wordt erger. Waren er al GGD’s die ipods verloten als je als meisje maar laat inenten (al voldoende reden om wantrouwend te worden), inmiddels wordt gesteld dat meisjes gerust tegen de wens van de ouders in kunnen gaan en stiekem een vaccinatie mogen komen halen. Dat is nog eens een zorgende overheid.

Ik ben blij dat ik (nog) geen keuze hoef te maken voor een dochter. Hoe staat u tegenover het vaccinatieprogramma?