Tag: Verkiezingen

Hoe zal het zijn op Prinsjesdag?

De kracht van de ander de winst niet gunnen, bleek groter dan welke peiler dan ook kon voorspellen. In drie weken van complexe versplintering naar een simpele tweedeling, ik denk dat de kiezer niet alleen de politiek maar ook zichzelf heeft verrast deze keer.

Niet alleen een belangrijke aardverschuiving met oog op de kabinetsformatie trouwens. Dit zou ook eigenaardig uit kunnen pakken in verband met de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag. Was er al onvoldoende over van de oude gedoog constructie, kan de zogenoemde Kunduz-coalitie eveneens niet meer rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Voor het eerst in lange tijd kunnen de Algemene Beschouwingen dus nog wel eens heel interessant worden voor de burger.

 

 

Comments (2)Is de kritische journalist wedergekeerd?

Hoewel mediatraining booming bussiness is geworden de laatste jaren, leek de politicus maar weinig te duchten te hebben van de (gevestigde) media. Onder dreiging dat de politicus wellicht niet meer aan tafel zou willen schuiven bij welk programma dan ook, kwam deze rustig met bakken onzin weg. Weinig journalisten leken nog bereid ook maar een kritisch vraagje te stellen, alles gericht op vooral maar niet schofferen. En de politicus kreeg dan ook steeds langere tenen.

Maar het tij lijkt te keren. Vandaag werd Mark Rutte in Nederland Kiest van RTL 4 behoorlijk ondervraagd over zijn ontkenning dat het eigen risico hoger zou worden in het programma van de VVD. Hij blijkt feitelijk gelijk te hebben. Mits  je er vanuit gaat dat de verhoging eigen risico uit het Kunduz akkoord oud beleid is én de extra betaling die op kan lopen tot 150 euro per jaar officieel niet onder ‘eigen risico’ maar onder ‘extra eigen bijdrage’ wordt geschaard. In één klap werd duidelijk dat je Mark wellicht niet kan betrappen op een leugen maar van enige misleiding wel gesproken kan worden. Tevens kwam ter tafel dat Nederland helemaal niet de hoogste belastingdruk in de wereld kent, dat alleen inkomstenbelasting hoog is maar de gehele belastingdruk een ander beeld schetst. Hier gaf Mark Rutte toe dat hij het anders had moeten formuleren maar meende tegelijkertijd dat het voor de kijker geen verschil had gemaakt wat betreft ‘impact’ van zijn bewering. Gelukkig kan de kijker dat nu zelf bepalen in plaats van onze liberaal in hart en nieren.

Nieuwsuur was eveneens interessant. Waar in een gesprek met CPB directeur Coen Teulings naar boven kwam dat alleen doorgerekend wordt wat de partijen aanbieden, niet noodzakelijkerwijs het gehele verkiezingsprogramma. Het is aan ons om te gissen en raden wat wel en vooral wat niet is doorgerekend. Onder andere belangrijk bij de prachtige cijfers die de PVV liet zien, aangezien zij de uitstap uit de euro gewoonweg achterwege hebben gelaten. Scheelt een aardige slok op een borrel nietwaar?

Enfin, niet alleen is het fijn het idee te hebben dat de media de politiek werkelijk controleert en de kijker informeert, tevens maakt het de programma’s wat aangenamer om te kijken. Hopelijk blijft de kritische blik voortbestaan na de verkiezingen, op het moment dat de politiek niet meer zo zit te springen om media aandacht.

Ook soms interessant, NRC Next checkt waar columnisten uitspraken voor lezers ‘checken’ op waarheidsgehalte.

Comments (1)Onzeker akkoord

Jawel, ik zou van alles en nog wat kunnen schrijven over de politiek dezer dagen. Het heeft alleen zo weinig nut. Grote delen van het akkoord – met name 1,6 miljard bezuinigingen in de zorg – zijn nog geheel niet uitgewerkt. En daarbij, Jolande Sap was duidelijk: na 12 september is ‘alles weer anders’.  Dus eigenlijk mag Joost weten wat er volgend jaar op ons af gaat komen.

Al wat rest is grote ego’s en ingenomenheid met de zelf. Toch stiekem weinig nieuws onder de zon dus ..

Comments (0)Waterschapsverkiezing blijkt nu al blunder

De waterschapsverkiezingen zijn nog niet begonnen, of er wordt nu al gevraagd ze ongeldig te laten verklaren. En terecht waarschijnlijk. Het blijkt dat elk stemformulier secuur overeen moet komen met bijgeleverde retourenvelop. Op de envelop staat namelijk uw geboortejaar verleuteld in een code, komt het geboortejaar wat ingevuld wordt niet overeen met de code op de envelop, is de stem ongeldig.

Geen enkel probleem bij eenpersoonshuishoudens. Maar in een gezin waar een persoon alle post openmaakt en even bij elkaar legt, zijn de poppen al snel aan het dansen. Welke envelop hoorde bij welk stembiljet?

Nog erger wordt het als we de oplossing voor dit volgens hen ‘door niemand te voorziene probleem’ (zucht)is: de stemgerechtigde kan gewoon een nieuw stempakket opvragen! Hoe die stemgerichtigde anders dan in een glazen bol moet inzien dat zijn stem misschien wel eens ongeldig zou kunnen zijn, is dan weer een raadsel.

Waarschijnlijk de doodsteek voor waterschapsverkiezingen, waar nu toch al vrijwel niemand weet waarvoor gestemd wordt …

Comments (17)Barack Obama elected President

Waarschijnlijk zou ik iets moois of filosofisch moeten zeggen maar kan er even niet op komen. In elk geval heb ik met kippevel zitten kijken hoe Barak Obama om vijf uur nederlandse tijd werd uitgeroepen tot de eerste zwarte president van amerika. Dit is een nacht vol historie ..

Update: Neus op de grond voor McCain die ondanks zijn verlies, einde van zijn politieke loopbaan en een aantal boe-Obama roepers in het publiek een zeer respectvolle speech wist te houden.

Comments (21)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft