Bent u woonachtig in Nijmegen, heeft u kinderen die de leerplichtige leeftijd aan het bereiken zijn en heeft u uw oog laten vallen op een school in een andere wijk dan de uwe? Dan wordt het verhuizen geblazen. Nijmegen heeft namelijk besloten af te willen van zogenoemde ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen en om de leerlingen wat prettiger te verdelen, is overgegaan op ‘het bindend schooladvies’.  ‘Verplichte schoolkeuze’ bekte zeker niet lekker.

Vanzelfsprekend is de Haagse politiek razendenthousiast, toch maar weer mooi een vrijheid van de burger afgesnoept. En zo modern ook. De ouders geven het kind op bij een centraal aanmeldpunt op internet en dan fabriekt een computer het ‘advies’. Om te benadrukken dat er geen mens aan te pas lijkt te komen staat vervolgens te lezen: “Dat advies houdt rekening met de voorkeuren van de ouders en met eventuele schoolgaande broertjes of zusjes van het aangemelde kind”.

Helemaal leerplicht 2.0 …