Tag: Vertrutting

Wilt u niet zo veel drinken in de kroeg ..

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) wil dat gemeenten een blaastest krijgen om drankmisbruik in overlastgebieden tegen te gaan. (…) Gemeenten kunnen volgens Ter Horst dan gebieden aanwijzen waar te veel drinken ‘s avonds en in het weekend verboden is.

Vorig jaar bij de invoering van Ab Klink’s anti-rookbeleid in de natte horeca was het een veel gehoorde uitspraak: “Wat is het volgende, niet meer drinken in de kroeg!”. Met een knipoog natuurlijk. Druipend van sacasme. Omdat we welliswaar enigzins onzeker, toch niet geheel verwachtte dat dat snel werkelijkheid zou kunnen worden.

Hoewel je je af kan vragen of dat laatste geen enorme naiviteit van de burger is. In een samenleving waar schaamharen worden geregistreerd op kleur danwel hoeveelheid, cartoonisten door tien man politie van hun bed gelicht worden, op elke straathoek een camera is geplaatst en vele, vele vrijheidsbeperkende en privacy schendende maatregelen meer zijn ingevoerd, is Big Brother al langer een feit dan de gemiddelde burger wenst te zien. Verplicht blazen past daar prima bij. Waarschijnlijk onder het mom ‘als je niets te verbergen hebt, dan blaas je toch gewoon lekker mee’.  

Dat nu ook nog uitgerekend Guusje ter Horst de resten van de natte horeca wil platbranden. Zelf veroordeeld voor een slok op achter het stuur, begin deze maand toegezegd aan de politiekorpsen dat er geen extra werk op hun bord terecht zou komen in ruil voor straffe bezuinigingen en toch al zo verbolgen over de ontevreden burger anno 2009.

Comments (14)Guusje en het 'fatsoensoffensief'

Het pièce de résistance van het fatsoensoffensief onder haar [Guusje ter Horst] leiding is een ‘handvest verantwoordelijk burgerschap’. Daar hoort een ‘waardencatalogus’ bij. ‘Daarin gaat de overheid vastleggen wat we goed burgerschap vinden. We hebben net een goede eerste bespreking in het kabinet gehad.’  Verder ..

Ja ja, een fatsoensoffensief om de burger her op te voeden. Want een burger heeft rechten maar vergeet haar plichten. En om dat geheel weer eens in balans te krijgen,  moet u door middel van een waardencatalogus ‘leren’ dat u moet gaan stemmen maar ook dat u gezellig mee moet doen aan de buurtbarbeque en de jongens die uw ramen regelmatig inschoppen even naar de voetbal moet brengen. En passant kunt u dan oplossen wat de politiek zo rap mogelijk poogt af te breken om zodoende politieagent, straatveger of zorgverlener te spelen. Ow, en of u wat minder wilt kankeren op de politiek. Want dat het vertrouwen momenteel historisch laag is, komt niet door de overheid. Welnee, dat is uw en mijn schuld. Dat u het even weet.

Op zich ben ik het eigenlijk met Guusje eens, deze maatschappij kent nog maar weinig verantwoordelijkheidsgevoel en verhard waar we bij staan. Echter is de overheid daar ook niet debet aan? Alle gemeenschappelijke bedrijven geprivatiseerd tot we het predikaat ‘verzorgingsstaat’ verloren, leegvegen van de WAO op bureaucratische regels, marktwerking in en sloop van de zorg, sloop van elk ander sociaal vangnet, vertroeteling van ‘probleemjongeren’ waar de slachtoffers geen enkele hulp hoeven te verwachten, voedselbanken, eeuwig wantrouwen richting de burger en altijd uitgaan van de slechte bedoeling, en zo voort en zo voort .. Weinig voorbeeld voor een maatschappij die volgens diezelfde politiek zorgzaam en behulpzaam zou moeten worden.

En dan daar boven op het soort oplossing: een ‘handvest voor goed burgerschap’? Een ‘waardencatalogus’? Dat ontstijgt de vertrutting en neigt griezelig richting ‘the Matrix’. Bovendien, wat denkt Guusje hier nu mee te bereiken?

De burger neemt niet voldoende verantwoordelijkheid, we schaffen het eigen denken ook maar af?

Comments (4)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft