Nederlandse vrouwen hebben veel zelfvertrouwen en ervaren weinig stress in het leven. Vergeleken met andere Europese vrouwen zijn wij zeer trots op onszelf en ook nog eens succesvol. Verder …

Ja ja, wat een kek vrouwenvolk in dit koele kikkerlandje. Bijna negen op de tien vrouwen is trots op zichzelf en 83 procent gaat vol zelfvertrouwen door het leven. Bovendien zijn we nog eens stervensassertief en een weinig gestressed. Zestien procent van de vrouwen beweerd zelfs helemaal nooit last van stress te hebben. 

Precies, ‘beweerd’ denk ik dan. Uit andere onderzoeken blijken we immers een maatschappij vol angststoornissen en depressies te zijn. Waarbij vrouwen doorgaans sneller en in grotere getalen stress ervaren dan het mannelijke deel van de bevolking. Opvallend is ook dat het aangegeven zelfvertrouwen niet bepaald gelijk loopt met hoe we onszelf bezien in hetzelfde onderzoek. Slechts 59 procent van de vrouwen zou zichzelf aantrekkelijk vinden en maar 47 procent vindt zichzelf sexy.

Maar goed, het zal sowieso een weinig betrouwbaar onderzoek zijn denk ik zomaar. Uitgevoerd door Nike is toevallig de conclusie: “Hieruit blijkt dat het zelfbeeld en zelfvertrouwen van Europese vrouwen positiever worden naarmate ze meer sporten.” Aangezien maar liefst 43 procent van de Nederlandse vrouw gewoonweg niet sport, slechts een omslachtige reclamecampagne voor sportschoenen en -kleding dus?

Of zie ik nu een hoop ontstressde, assertieve lezeressen vol zelfvertrouwen over het hoofd?