De waterschapsverkiezingen zijn nog niet begonnen, of er wordt nu al gevraagd ze ongeldig te laten verklaren. En terecht waarschijnlijk. Het blijkt dat elk stemformulier secuur overeen moet komen met bijgeleverde retourenvelop. Op de envelop staat namelijk uw geboortejaar verleuteld in een code, komt het geboortejaar wat ingevuld wordt niet overeen met de code op de envelop, is de stem ongeldig.

Geen enkel probleem bij eenpersoonshuishoudens. Maar in een gezin waar een persoon alle post openmaakt en even bij elkaar legt, zijn de poppen al snel aan het dansen. Welke envelop hoorde bij welk stembiljet?

Nog erger wordt het als we de oplossing voor dit volgens hen ‘door niemand te voorziene probleem’ (zucht)is: de stemgerechtigde kan gewoon een nieuw stempakket opvragen! Hoe die stemgerichtigde anders dan in een glazen bol moet inzien dat zijn stem misschien wel eens ongeldig zou kunnen zijn, is dan weer een raadsel.

Waarschijnlijk de doodsteek voor waterschapsverkiezingen, waar nu toch al vrijwel niemand weet waarvoor gestemd wordt …