Tag: Wetgeving

Zo wordt formeren wel erg moeilijk

Al enkele keren heb ik bedenkingen gehoord met betrekking tot (op basis van peilingen) mogelijke regering coalities, omdat de partijen slechts een meerderheid in de Tweede Kamer maar geen meerderheid in de Eerste Kamer zouden hebben. Dat bevreemd mij nogal omdat de Eerste Kamer feitelijk bedoeld is om de kwaliteit van wetgeving te bewaken. Dus niet om politiek te bedrijven. Waarmee de invloed van politieke kleur miniem zou moeten zijn.

Buiten dat, lijkt me dat een coalitie vormen vanuit de Tweede Kamer me al moeilijk genoeg zonder óók de verdeling van zetels in de Eerste Kamer mee te moeten nemen. Zeker nu de Tweede Kamer de koningin buiten spel gezet heeft, maar blijkbaar nog geen flauw benul heeft hoe het formeren dán zal geschieden.

 

Comments (5)Regeren zonder wet

Waar de burger geacht wordt de wet te kennen, rommelt onze overheid maar een eind aan zo te zien:

Hoogopgeleiden die een jaar in de WW zitten, zijn straks verplicht een baan onder hun niveau aan te nemen. (…) de maatregel is al op 1 juli 2008 ingegaan. De eerste hoogopgeleiden die een jaar WW hebben, zijn dus vanaf 1 juli 2009 te verplichten werk beneden hun niveau aan te nemen. De wet moet nog wel worden gewijzigd.

Denk dan niet dat de wetswijziging slechts een kwestie van formaliteiten is. Zo zijn partijen het niet eens of er wel of geen keuze tussen meerdere banen moet komen, of de werkeloze die net een opleiding is gestart vrijgesteld zal worden van de maatregel en of er een klachtenloket moet komen.

Op zich geen maatregel om wakker van te liggen overigens. Eerdere ingrepen in ons sociale stelsel hebben er tenslotte al lang en breed voor gezorgd dat de WW fors is uitgekleed. Personen die langer dan een jaar recht op WW hebben, zullen schaars zijn. Het gros van de langdurig werkelozen zal na een jaar in de bijstand vallen, waar toch al andere regels voor gelden.

Overigens is het meer mensen opgevallen dat er een en ander schort aan huidige wetgeving en hoe die tot stand komt tegenwoordig…

Comments (8)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft