‘Sparen voor later’ was de leus. Opdat het leven een beetje leuk én betaalbaar bleef, ook op de oude dag. Het kon in alle vormen en maten. Zo hebben we het welbekende pensioensparen ter aanvulling van de AOW, indien collectief was dat belastingtechnisch heel voordelig. Maar er waren ook een vut regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, een levensloopregeling om op enig moment zorgverlof op te kunnen nemen of een sabatical in te lassen en allerlei verzekeringen en fondsen om later een extra bedrag vrij te krijgen. Jammer maar helaas, geen van de regelingen is geheel intact gebleven. Pensioenfondsen hebben verkeerd belegd dus gepensioneerden zien hun inkomen niet meer geïndexeerd worden als er niet gewoonweg op wordt gekort. Bezuinigingen zorgen voor verdere achteruitgang van dit oh zo mooie spaarplan en volgende generaties moeten nog maar zien of er nog iets over is tegen de tijd dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. De overige regelingen zijn nog grover de nek om gedraaid. VUT verdween, de levensloop stopte en keerde gek genoeg lang niet zo goed uit als in was geïnvesteerd en menig fonds bleek geen spaargeld meer te bekennen te zijn. De appeltjes voor de dorst verdwijnen als sneeuw voor de zon, zonder dat de burger er iets aan kan veranderen.

Vandaag kwam het RVZ met het volgende ‘sparen voor later’ plan: het zogenoemde zorgsparen. Collectief of individueel sparen om de zorg op de oude dag te kunnen betalen. Het gaat overigens niet alleen om geld, er wordt ook verwacht dat u vrienden gaat sparen opdat die u later kunnen helpen, de gunst van kinderen opspaart zodat die u kunnen verzorgen en voor het geval dat niet voldoende is, wordt van net gepensioneerden verwacht dat zij de langer gepensioneerden steun gaan verlenen. Volgens het RVZ krijgt u daar iets prachtigs voor terug, namelijk zorg en ‘de regie over het eigen leven’. Het geld wat u verder via premies en belastingen richting de zorg gooit, is dan alleen nog bestemd voor zware medische zorg en degenen die niet kunnen sparen en/of geen kinderen of vrienden hebben.

Klinkt bekend …

Hopelijk verdwijnt dit onzalige plan snel in de prullenbak. En gaat het RVZ eens onderzoeken hoe het toch kan dat allerlei zorg- en hulpmiddelen in Nederland zoveel duurder zijn dan in andere landen, een rapport uitbrengen met een plan hoe de marktwerking uit de zorg gehaald moet worden of bekijken hoe we bureaucratie en extravagante salarissen in kunnen perken.