De zorgtoeslag is bedacht door het CDA. Bij de invoering van het zorgstelsel, in 2006 wilde die partij dat iedereen de volledige zorgpremie ging betalen. Zo zouden mensen zich bewuster worden van de hoge kosten. ,,Dit systeem is onnodig duur en ingewikkeld,”  (AD.nl)

Aldus de PvdA die gemakshalve maar achterwege laat dat zij zelf hebben ingestemd met dit onnodig dure en ingewikkelde zorgsysteem. Vandaag zal de partij bij Ab Klink pleiten voor afschaffing van de zorgtoeslag en inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie.

Iets waar ik overigens geheel voor ben.  Gebruik maken van zorg is tenslotte voor vrijwel niemand hobby en het enige wat dit huidige stelsel veroorzaakt lijkt te hebben is meer en kostbare  bureaucratie, nog duurdere zorg, een puinzooi bij de belastingdienst en een fikse achteruitgang in koopkracht voor de ongezonde mens die al niet in staat is het eigen inkomen te verbeteren. Het lijkt mij bovendien dat er geen bewustwording van kosten hoeft te worden gekweekt, zieken zijn zich zeer wel bewust wat verlies van gezondheid inhoudt.