Gaf minister Hoogervorst aan dat zijn uitspraken geen verschil zouden maken voor de maatschappelijke kijk op de ziekte ME, de eerste tekenen van het tegendeel zijn al binnen. Verschillende patienten krijgen plots geen ondersteuning meer van huisarts/specialist, zo’n 80% van de tot nu toe herkeurde patienten zijn geheel goedgekeurd onder het mom dat ME geen ziekte is, hulpmiddelen en thuishulp word meer geweigerd dan ooit tevoren. Het volgende gaf nog eens extra pijnlijk aan hoe groot de invloed van een ontkennende Hoogervorst is:

In de nieuwsbrief Arbeidsrecht van Holland Van Gijzen, Advocaten en Notarissen – bedoeld voor werkgevers – staat onder punt 3. te lezen:

3 Niet-erkenning van ME als zelfstandig ziektebeeld heeft ook gevolgen
voor u.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft grote twijfels bij de conclusie van de Gezondheidsraad dat het chronische vermoeidheidssyndroom (ook wel ‘ME’genoemd) moet worden aangemerkt als zelfstandig ziektebeeld. Probleem is dat er geen diagnose kan worden gesteld op basis van meetbare klachten. Het gevaar bestaat dat erkenning van het ziektebeeld kan worden opgevat als een bevestiging van de lichamelijke oorsprong van hun klachten, terwijl reactivering juist een betere methode kan zijn. Indien u dus geconfronteerd wordt met werknemers met een zgn. ME ziektebeeld, benader dit ziektebeeld zeer kritisch en informeer ook de Arbo-dienst over het standpunt van de minister.

Ja want stel je toch eens voor dat een Arbo-dienst de klachten van de werknemer eens per ongeluk serieus zou nemen. Het zou een mooie boel worden! Dat de Gezondheidsraad niet alleen CGT propageerde maar eveneens aangaf dat minder dan tien procent van de ME-patienten opknapt en sprak van een ernstig, invaliderende ziekte is al totaal ondergesneeuwd.

Nog heel even en we mogen ouderwets op de brandstapel!?!