Gedachtengoed boven de wet?

Vandaag besliste de Raad van State dat de SGP met terugwerkende kracht recht heeft op subsidie volgens de Wet subsidiëring politieke partijen, ondanks het feit dat de SGP geen vrouwen toeliet. Want “er is een afweging gemaakt tussen het belang van gelijke behandeling en het belang van politieke partijen om hun gedachtengoed uit te dragen” en “voor vrouwen in Nederland bestaat de mogelijkheid lid te worden van een politieke partij die hen wel op gelijke voet voordraagt voor vertegenwoordigende functies.”

In mijn ogen een volslagen absurde uitspraak die nogal wat scheef trekt in deze maatschappij. Immers Jan en Alleman kan aangeklaagd worden in verband met ongelijke behandeling en dan zal geen rechter oordelen dat er “in Nederland de mogelijkheid bestaat een baan te vinden waar vrouwen wel aangenomen worden”. Maar waar iedereen aan de wet gehouden is, kan een politieke partij zich verschuilen achter gedachtengoed om zodoende gesubsidieerd een zekere ongelijkheid in stand te houden?

Dat voorspelt niet veel goeds voor de toekomst lijkt me. Want wat staat de ChristenUnie dan nog in de weg te besluiten dat homosexuelen gerust geweerd mogen worden uit bestuursfuncties? Dat besluit komt tenslotte ook voort uit het gedachtengoed van de partij. Rouwvoet verklaarde welliswaar dat homo’s vanzelfsprekend welkom zijn maar hij noemt het wél legitiem dat “zijn partij „zich de vraag stelt of keuzes die mensen maken, in hun gedragingen, beroep en ja ook in relaties, raken aan de politieke geloofwaardigheid”.

Een griezelige ontwikkeling als je het mij vraagt. Vooral omdat het niet gaat om een beweging die elke woensdagavond samenkomt in het buurthuis om te pokeren maar laatsgenoemde partij de lijm van het huidige kabinet is. En tot de zomer van belastinggeld gaat vergaderen of alle burgers gelijk zijn maar de een wellicht wat meer dan de ander.

Wat weegt volgens u zwaarder, de grondwet of de mogelijkheid tot ‘uitdragen van een gedachtengoed’?

Comments (23)Previous

Kritiekloos geloven

Next

Publiek, financieel of politiek belang?

23 Comments

 1. De grondwet ken wel in de prullenbak op deze manier

 2. De wet zoals wij die hebben is een compromis tussen groepen mensen (partijen) met verschillende standpunten. Veel wetten worden door bijna alle mensen onderschreven. Sommige door de meesten. En enkele door een minderheid, vooral wanneer uit zo’n wet onrechtvaardigheden voort bljken te vloeien.

  Een democratisch systeem is per definitie altijd in beweging. De bevolkinssamenstelling verandert, de samenleving verandert en belangen van individuen veranderen. Er komen nieuwe partijen bij en er verdwijnen andere. Partijen bestaan bij de gratie van verschillen in ideeen over wetgeving. Als alle partijen precies dezelfde wetgeving zouden ambieren konden ze opgeheven worden.

  Het is logisch dat partijen ieder naar hun standpunt de wet willen aanpassen. In een democratie is juist ook ruimte voor partijen met on-democratische idealen. Stel dat een meerderheid van de stemgerechtigden op een ondemocratische partij zou stemmen, dan is dat gewoon een eerlijke consequentie van democratie. Democratie heeft alleen bestaansrecht zolang een meerderheid van de bevolking dit systeem onderschrijft.

  Ik ben een behoorlijk felle feministe. Toch vind ik dat de SGP inderdaad ruimte moet krijgen om hun politieke idealen gestalte te geven. Maar let wel: alleen binnen hun eigen partij. Daarbuiten hebben de leden zich aan de Nederlandse wet te houden. Ons land kent een dermate grote vrijheid voor individuen, dat niemand zich erop kan beroepen door anderen te zijn gedwongen om zich te voegen naar de regels van een bepaalde partij..

  Vrouwen die zich willen voegen naar de idiote standpunten van de SGP, moeten daartoe de vrijheid krijgen. Vrijheid betekent evenzeer: de vrijheid om zich moedwillig beperkingen op te leggen. Wie er anders over denkt… die sluit zich aan bij een partij die daar wat aan doet.

  Ik richt morgen een partij op die ik Frappeus noem. Ik vind dat niemand de straat op mag zonder een boxershort op zijn hoofd. Binnen de partij worden geen leden toegelaten die niet met een boxershort op hun hoofd lopen. Moet mijn partij verboden worden? Nee. Natuurlijk niet. Mag mijn partij subsidie krijgen? Ja. Als ik maar genoeg leden heb. De zin of onzin van een standpunt wordt weerspiegeld door het aantal leden.

  Welke boxershort staat u het best?

 3. Ik twijfel eraan of er wel genoeg alternatieven voor de SGP zijn om lid van te worden. De SGP heeft behoorlijk wat partijspecifieke standpunten met name voor het kleine MKB en landbouw, visserij en binnenvaart.

 4. een vereniging en stichting mogen als enige ingaan tegen artikel 1 van de grondwet door statuten e.d. Maar ze mogen niet ingaan tegen het wetboek (Strafrecht)

 5. @Frankie: ik vraag me dan af waar de grens ligt. Een maatschappij draait ook bij de gratie van wet en regelgeving en daar gaan we nu zien dat waar iedereen zich aan de wet dient te houden en de wet ook geheel niet aangepast wordt, een politieke partij zich niet aan diezelfde wet hoeft te houden en daarvoor desondanks subsidie kan verkrijgen.

  Zonder overigens te werk te gaan bij gratie van een meerderheid, zowel de SGP als de ChristenUnie kunnen zich niet beroepen op een meerderheid. Wij vinden als maatschappij geheel niet dat vrouwen of homosexuelen achtergesteld dienen te worden, in tegendeel. Je past het nu toe bij gratie van een voldoende aantal mensen.

  Hier noem je als voorbeeld een partij waarbij mensen een boxershort op het hoofd dragen. We kunnen ook denken aan de partij voor pedofilie die opgericht mocht worden, waarvan je ook kan zeggen dat iedere gek nu eenmaal gerechtigd is gedachtengoed uit te dragen maar waar de meerderheid er toch echt flink op tegen was.

  Als ik dit lees denk ik dat je er dan voor bent de grondwet te laten vervallen om partijen het recht op uitdragen van gedachtengoed in alle gevallen te schenken. Wat is de wet dan nog waard in een maatschappij?

  @Henriette: vond het ook een vreemde argumentatie, zo is het net alsof het niet veel uit maakt van welke partij men lid wil worden als het maar een politieke partij is. Mag je niet bij de SGP nou ja, dan vertrek je toch richting de VVD of de SP ofzo.

 6. Lennard

  Ik denk dat homo’s en vrouwen hun kwaliteiten beter ergens anders kunnen ten toon spreiden. Dus niet lid worden van zo’n club. Er niet op stemmen. Ze zouden een eigen partij kunnen beginnen. Buitenspel zetten die handel.

 7. De grondwet. Anders wordt het een zooitje. Er zijn genoeg mafferikken die en gevaarlijk zjn en de grondwet willen wijzigen. Dat is levens gevaarlijk.

 8. Zoals ik mbt tot GW ook al vaker stelde: het staat iedereen – en zeker een politieke partij of beweging – vrij te streven naar wijziging van de wet. Maar niet om vooruitlopend op die nagestreefde wijziging daar al naar te handelen, zolang die wijziging niet doorgevoerd is dient gehandeld te worden overeenkomstig de wet en zeker de grondwet. Máár….. kijk wel uit dat je daarmee niet gaat botsen met een ander grondrecht: het recht van vereniging dat zeker ook ruimte biedt aan het vormen van verenigingen die DAARBINNEN afwijkende regels hanteren.

 9. @GobboE: maar moeten we een politieke partij die onze overheid kunnen vormen (of dat al doen) zien als vereniging? Buiten dat is het punt dat we het subsidieren.

  @Lennard: dat zou vanzelfsprekend kunnen maar waarom absurd moeilijk moeten doen om iets te voorkomen wat reeds lang in de wet is geregeld?

  @Leibele: wij zijn het volledig eens

  @frans: Maar het punt is niet de vrijheid van vereniging maar het feit dat wij dit subsidieren volgens de wet politieke subsidiering. En inderdaad dat het niet gaat om streven naar een wteswijziging maar een manier om bestaande wetten te ontduiken.

 10. Lennard

  Blijkbaar is het in de wet geregeld dat dit soort gedachtengoed gesubsidieerd mag bestaan. Dat respecteer ik. Dus iedereen die er moeite mee heeft moet een alternatief zien te vinden. En dat mag ook volgens de wet. Vandaar.

 11. @Lennard: dat kan je je afvragen. Het is geen subsidiering van gedachtengoed maar van een politieke partij waarbij het toch niet de bedoeling kan zijn dat de politieke partij zich maar alles kan veroorloven wat het uitdraagt. Zou de pedofielen partij misbruik hebben kunnen plegen binnen de gelederen omdat ze nu eenmaal dat gedachtengoed uitdragen en zouden we het dan nog enthousiast subsidieren?

 12. Lennard

  De pedopartij mocht binnen de wetgeving bestaan. Ze hielden het niet vol en zijn verdwenen. Dat is democratie. We stemmen niet en worden geen lid. Dat is wat er met die christenfundamentalisten ook moet gebeuren.

  Leve het gedachtengoed en de vrijheid. Opdat wij er allen mee kunnen omgaan zoals wij allen wensen, en er mee om te kunnen gaan zoals het een betamelijke democratische rechtsstaat betaamt.

  (De subsidiering is ook niet voor het gedachtengoed. Het is voor het feit dat een partij, die een deel van de bevolking representeerd, kan bestaan. Daar ben ik wel voor. Niet voor al die partijen die er aan meedoen. Het valt of staat uiteindelijk met de stemmen die ze krijgen. En de leden die ze hebben. Maar vooral met de stemmen die ze krijgen. Dus laat ze bestaan, maar wordt geen lid en stem niet op ze als je het niet fijn vindt)

 13. Renald

  Het uitdragen van gedachtengoed weegt voor mij zwaarder dan wetgeving. Wetgeving is in veel situaties ontstaan uit het samenkomen van verschillende ideeen en opvattingen om concluderend tot een overeenkomst te komen waarbij de participanten tot op dat moment instemmen. Wetgeving geldt daarna als richtlijn waaraan een ieder zich ogenschijnlijk dient te houden. Hoewel het enerzijds rechten weergeeft kan het anderzijds een beperkende invloed hebben. Wetgeving stelt een bandbreedte die naar mijn opvatting getest mag worden op zoek naar betere alternatieven, hier althans vanuit het perspectief van de SGP. Wetgeving kan eenvoudig botsen met gedachtengoed, herschrijven van dat laatste lijkt mij echter een ernstig complex project. Van wetgeving is nog vast te stellen waar het vandaan komt, maar de oorsprong van gedachten…

 14. Ik snap echt helemaal niks van de uitspraak. Geloof me, ik ben op sommige punten mijn gevoel in deze maatschappij helemaal kwijt. Ik snap het gewoon niet. Steeds vaker bekruipt mij gevoel van totale onmacht. Of er heel geraffineerd je iets wordt opgedrongen. Een soort hersenspoeling die heel langzaam gaat, in de hoop dat niemand het ziet…

 15. politiek en religie moeten gescheiden blijven.. dat is mijn mening… staat geloof ik ook iets over in de wet…

  de hoge raad is net zo’n mannenbolwerk als het gristendom, dus niet verwonderlijk dat het besluit in het voordeel van de sgp uitviel,

  gedachtengoed is belangrijk, maar de wetgeving is hier duidelijk in, als je als vrouw al lid wilt worden van een partij die uitdraagt dat je eigenlijk liever geen lid mag worden, dat snap ik dan weer niet…(anders dan flink ertegenaanschoppen dan)

 16. @Lennard: dan ga je eigenlijk niet in op het voorbeeld. Dat de pedopartij de kiesdrempel niet haalde is wat anders dan dat zij binnen gelederen kinderen zouden gaan misbruiken omdat dat zo mooi aansluit bij hun gedachtengoed, laat staan dat een rechter of de Raad van State het gesubsidieerd zou goedkeuren onder het mom dat ze nu eenmaal de vrijheid hebben gedachtengoed uit te dragen. (En let wel, de Raad van State maakte de vebrinding subsidiering en vrijheid van uiten op gedachtengoed, alleen om die reden is de subsidie met terugwerkende kracht terug gegeven)

  Zelf noem je de democratische rechtstaat waarbij je alleen kijkt naar democratie Рen dat maar deels want dit is niet bij gratie van een meerderheid Рmaar de rechtstaat uit het oog verliest. Wat jij op je werk niet mag ondanks een eventuele levensvisie, mag een politieke partij plots w̩l

  En het gaat niet om bestaansrecht van de partij waar ik vrijwillig op kan stemmen of juist niet, het gaat er om dat dit gefinancieerd wordt uit de belastingpot terwijl tegelijkertijd de wet opzij gezet kan worden. Met veel meer invloed dan menigeen door lijkt te hebben. De ChristenUnie bijvoorbeeld, is een kabinetspartij die in een land waar homo’s niet gediscrimineerd mogen worden een commissie in het leven roepen om te bekijken of zij dat eventueel maar wel gaan doen. Buiten dat dit bepaald onwettelijk is, wat voor boodschap denk je dat het uitdraagt? Aan de ene kant het stijgen van geweld tegen homosexuelen afkeuren maar aan de andere kant een commissie in het leven roepen om maar eens te gaan discussieren of ze er wel helemaal bij horen. Waar hebben we de grondwet dan nog voor?

  Maar goed, ik zal concluderen dat jij vrijheid van uitdragen van standpunten boven elke wet stelt en we het niet eens raken?

  @Renald: en wat met het verschil tussen uitdragen van gedachtengoed of het zelf alvast zo gaan doen tegen de wet in? Ik ben ook tegen bepaalde elementen van de auteurswet en draag dat uit, maar dan kan ik toch nog steeds geen krantenartikelen doorplaatsen zonder een claim te krijgen omdat het ondanks gedachtengoed nog steeds schending is.

  @Beeobee: dat beschrijft goed ook mijn gevoel. Waarbij ik toevoeg dat ik denk dat mensen het wel zien maar het gewoon over zich heen laten komen. Waarom begrijp ik dan weer niet.

  @Kurai: ook mijn mening. Denk dat die scheiding enorm aan het verwateren is. Officieel bestaat de scheiding en staat er geen kerk aan het hoofd van de staat, maar via de politiek is de christelijke invloed momenteel enorm.

  Ik denk verder ook dat de vrouwen die SGP gedachtengoed aanhouden veelal geen lid zullen willen worden maar er zijn er enkelen die dat wel willen, die het alleen op dit gebied niet eens zijn met de partij. Voor de ChristenUnie is het al een stuk complexer, daar is prima voor te stellen dat homosexuelen tegelijk christelijk zijn en eventueel bestuursfuncties binnen de partij zouden willen bekleden.

 17. Ik kan mij wel vinden in wat Lennard schrijft. Het binnen de partij volgens de eigen ideale wetgeving leven, betekent niet dat een pedofielenpartij kinderen kan misbruiken. Want alleen meeerderjarigen kunnen lid worden en kinderen vallen alszodanig dus buiten alle partijen. Natuurlijk vinden de pedofielen dat ook kinderen lid kunnen worden. Daar komt dan die afweging gedachtengoed/grondwet om de hoek kijken.

  Tiens!!

  Bij nader inzien vind ik nu opeens toch wél dat in bepaalde gevallen de grondwet prioriteit heeft! Potverdorie. Zo scherp is dat helemaal niet te stellen. Het ligt helemaal aan het soort gedachte en de ermee gemoeide rechten.

  Ik vind de combinatie christendom (of religie in het algemeen) en politiek zowieso straal bezopen. In mijn ogen maakt iedere zich christen noemende persoon die de politiek ingaat zich als christen én als politicus zeer ongeloofwaardig. Toch vind ik dat er voor alle idealen ruimte moet zijn om een partij te vormen en bij voldoende leden subsidie te krijgen.

  Naar mijn mening is democratie verre van een goed systeem. Altijd weer regeert de middelmaat, na ellenlang gesubsidieerd vergaderen. Wel is het het minst slechte systeem gebleken van alle systemen die er tot nog toe zijn geweest. Ik vind niet iedereen geschikt om een volledig meewegende stem uit te brengen. Mijzelf ook niet.

  Wel heb ik voldoende vertrouwen in de menselijke redelijkheid van de meeste landgenoten, om niet te geloven dat een partij met werkelijk onrechtvaardige ideeen erg groot zal kunnen worden. De meeste mensen zijn verstandig genoeg om een kansloze partij niet op te richten. Zoals mijn partij Frappeus er niet zal komen. Sommigen richten een partij op, alleen maar in een poging gehoor te vinden in de samenleving. Zoals de pedofielen. Die zullen echter nooit genoeg leden krijgen om recht te hebben op subsidie.

 18. @Frankie Pebbles: precies. Het voorbeeld van de pedopartij is erg extreem maar maakt mijns inziens dan meteen duidelijker waar het probleem ligt. De SGP negeert het niet mogen discrimineren op geslacht, de ChristenUnie negeert het niet mogen discrimineren op geaardheid wat alweer een stapje verder is dan de SGP gaat. Sowieso geldt wat de gemiddelde burger toch echt niet mag, is in een politieke partij plots wel mogelijk.

  Ging zelf bijna neigen naar een twee partijen stelsel, dan heb je niet het probleem dat kleine partijtjes toch voet aan de grond kunnen krijgen. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld meer invloed dan de grote van de partij of het aantal zetels doet denken omdat zij de lijm van het kabinet zijn. Op het moment dat het om twee partijen gaat, zijn dit soort fenomenen alleen stromingen binnen een partij die groot genoeg moeten worden om effectief te kunnen zijn, dus al een redelijk draagvlak zullen hebben. Maar goed, er zitten weer zoveel nadelen aan alleen twee partijen dat ik er uiteindelijk toch niet voor ben geloof ik.

  Dat op zich een partij eigenzinnige idealen kan hebben is ook niet erg en dat dat gesubsidieerd gebeurd dan ook niet. Dat wordt pas vervelend als de partij het zelf ook maar vast gaat doen naar ideaal.

  Dat vertrouwen in menselijke redelijkheid delen we niet erg vrees ik. Een tijdje terug was er een docu waarom mensen op Geert Wilders stemmen en als je de redenen bekijken en het lage realiteitsgehalte daarvan (mensen die sterven van de vooroordelen over allochtonen terwijl ze er géén kennen, totaal niet geconfronteerd worden met genoemde problemen en maar een eindje weg lijken te raden), dan was er weinig redelijkheid te bespeuren. Sowieso is politiek bewustzijn nogal laag in Nederland denk ik.

 19. Waarom zich druk maken over de Stumperig Georiënteerde Partij:
  Ik houd wel van folklore 😉

  Normaal zou natuurlijk wel zijn, dat een partij (of vereniging) die zich schuldig maakt aan discriminatie verboden zou worden.
  Scheelt toch minstens 3 partijen op het volgende stembiljet.

 20. @ CiNNeR

  Ik ben politiekgewijs volledig maar dan ook volledig de weg kwijt. Ik zie het gewoon niet meer zitten. *zit depri in een hoekje te mokken*

 21. Renald

  @Cinner: Volgens mij is het geen of, maar een en. Gedachtengoed uitdragen en tegen bepaalde wetgeving handelen (of anders interpreteren). Naar mijn idee is het een vergelijk van een grasspriet met Venus. Beide van een andere orde en oorsprong, hoewel dat laatste weer ter discussie kan staan.
  Niet alle uitgeschreven wetgeving is optimaal tegen het licht van verschillend gedachtengoed. Nu kun je wachten op een aanpassing of op een andere manier aantonen dat het aangepast moet worden. Je kunt de confrontatie met een wet aangaan en beargumenteren dat het veranderen moet of binnen een brede context aantonen dat je in je recht staat.
  Als alle wetgeving correct is, waarom zijn er dan zoveel wijzigingsvoorstellen?

 22. @Henk van S tot S: dan geef je zelf al de reden om je toch druk te maken om de ‘Stumperig Georiënteerde Partij’ 😀

  @Frankie: wat politiek bewustzijn al niet voor ellende met zich mee brengt … Hoewel serieus, heb ik inmiddels geen idee meer welke partij te gaan stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.

 23. Ik vind het een bespottelijke uitspraak en echt niet kunnen. We praten hier niet over een krantenwinkel maar over een politieke partij. Dit kan echt niet. Maar om diezelfde reden zouden nog wel meer groepjes in de samenleving het moeilijk kunnen krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft