Hoogleraar dupeert B12-tekort patiënten met kul bevindingen?

Aanvankelijk kreeg het onderzoek van Stephan Bakker en Jose L. Flores-Guerrero van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) over de correlatie  tussen hogere vitamine B12 waarden in het bloed en mogelijk vroegtijdig overlijden geen enkele aandacht. Terecht. Hoewel het een langdurig onderzoek onder een representatieve onderzoekspopulatie is geweest, werd er alleen correlatie tussen twee genoemde factoren gevonden: Onder de mensen die overleden werden iets vaker hogere B12 waarden gevonden dan onder de mensen die het gehele onderzoek leefden. Het werd niet duidelijk of het een met het ander te maken heeft, het werd zelfs niet duidelijk waar betreffende mensen aan zijn overleden of dat personen wel of niet vitamine B12 suppleerden (de B12-tekort patiënten die behandeld werden met injecties, zijn bij voorbaat uitgesloten van het onderzoek). Oftewel er kon geen enkele conclusie uit het onderzoek getrokken worden waardoor het geen noemenswaardige publicatie opleverde.

Het is onduidelijk wat er in het hoofd van de onderzoekers is om gegaan. Wellicht hebben zij meer bekendheid voor hun onderzoeksresultaten nodig om verdere financiering los te krijgen of is er sprake van druk vanuit het UMCG om de universiteit op de kaart te zetten. In elk geval kwam gisteren een absurd bericht naar buiten. Met daarin opgenomen de ongefundeerde als verbijsterende suggestie dat hogere vitamine B12 waarden zouden kunnen zorgen voor een hoger risico op vroegtijdig overlijden. En nog kwalijker daaraan gekoppeld de waarschuwing dat men derhalve uit moet kijken met vitamine B12 supplementen.

Het was als een bom die af ging. Menig nieuwsmedium als vrouwenblad pikte het bericht op, dikte het nog wat sterker aan en slingerde het de wereld in. In mum van tijd verschenen er koppen als  ‘Grotere kans op sterfte door teveel vitamine B12’ (AD), ‘UMCG: Pas op met vitamine B12, want overdaad schaadt’ (Dagblad van het Noorden), ‘Onderzoekers waarschuwen voor te hoge dosis vitamine B12’(Margriet) en tientallen van dit soort ‘pakkende’ koppen meer. Binnen enkele uren werd elk gedegen onderzoek wat uitgewezen heeft dat een mens geen teveel aan vitamine B12 binnen kan krijgen middels suppletie – en daar zijn er veel van – uit het raam gegooid om te vervangen met de absolute onwaarheid dat vitamine B12 suppletie levensgevaarlijk is.

Uiteraard veroorzaakte dit direct enorme onrust onder B12 tekort patiënten. Immers hun behandeling bestaat uit injecties met een zeer hoge dosis vitamine B12 waarbij de vitamine B12 waarden in het bloed ver boven de bovenste referentiewaarden dienen te blijven. Nog veel kwalijker is de wetenschap wat dit feitelijke fake nieuws onder artsen teweeg zal brengen. Vitamine B12 tekort wordt nu al veel te vaak bestempeld als hoax en onzin. Patiënten krijgen nu al veel te vaak behandeling geweigerd. Er bestaan al zo vele misvattingen rond de vitamine B12 tekort behandeling. Lezen deze artsen een van de niet te missen nieuwsberichten en ontstaat er de overtuiging dat mensen vroegtijdig dood gaan aan die hoge doseringen, zijn patiënten nog verder van huis. En let wel. Hoewel er geen enkel causaal verband is aangetoond tussen verhoogde vitamine B12 waarden in het bloed en vroegtijdig overlijden, is er wel degelijk aangetoond dat vitamine B12 tekort zonder tijdige behandeling een intens invaliderende en in ernstige gevallen dodelijke ziekte is.

Even leek het er op dat het UMCG haar vergissing in zag en wilde rectificeren. Het bleek een dode mus. Ze voegden slechts een licht relativerende alinea aan het nieuwsbericht toe: “ Het onderzoek toont binnen de algemene bevolking een associatie aan tussen een hoge vitamine B12-spiegel en de kans op vroegtijdige sterfte. Dit verdient nader onderzoek, maar was wél voor de onderzoekers reden om een waarschuwing af te geven. Het onderzoek zegt niets over mensen met een medisch aangetoond B12-tekort. Hiervoor geldt nog steeds dat het goed is om een B12-tekort aan te vullen als dat medisch nodig is. In geval van twijfel, neem dan contact op met je huisarts.​”

Het zou om te lachen zijn als het niet zo desastreus was. Want wat wordt er nu van deze huisarts verwacht eigenlijk? We waarschuwen zomaar voor vroegtijdig overlijden en als er een patiënt in paniek bij je komt, gok dan maar wat? Te vrezen valt dat het er in de praktijk op neer zal komen dat huisartsen geen risico nemen en de behandeling van de B12 tekort patiënt gewoonweg stopt.

Het is te hopen dat dit een storm in een glas water zal blijken te zijn. Waarschijnlijk is dat echter niet. De media heeft het groots opgepikt, op sociale media verspreid het zich vanaf gisteren als een olievlek en dhr. Bakker lijkt blij te zijn met de verworven aandacht voor zijn inhoudsloze, niet onderbouwde roep om voorzichtigheid. Vooralsnog is hij dan ook de enige die er wel bij vaart.

Om hier extra duidelijkheid te geven. De gevonden correlatie tussen hogere vitamine B12 waarden en vroegtijdig overlijden, is feitelijk nietszeggend. Vergelijkbaar met het bekende voorbeeld van de correlatie tussen het eten van waterijsjes en de verhoogde kans dat je verdrinkt. Het is bekend dat met heet weer meer mensen waterijsjes eten. En het is bekend dat met heet weer meer mensen verfrissing in het water zoeken wat het risico op verdrinken verhoogd. Waar je dus niet uit mag of kan concluderen dat het eten van waterijsjes het risico op verdrinken zou vergroten. Er is een correlatie, er is geen enkel causaal verband. U kunt gerust een waterijsje eten, u zult daar niet van verdrinken. Zo kunt u ook gewoon langs behandelprotocol uw noodzakelijke vitamine B12 behandeling voortzetten. Er is namelijk geen enkel bewijs gevonden dat u vroegtijdig zal overlijden van hogere vitamine B12 waarden in uw bloed door vitamine B12 injecties. Wél is uit en te na bewezen dat u bij niet tijdige behandeling van vitamine B12 tekort blijvende neurologische schade kan en zal oplopen en in ernstige gevallen kan overlijden.

Comments (9)Previous

HenK

Next

Hoogleraar werkt zich verder in de B12-nesten?

9 Comments

 1. B

  Een wederom treffend stuk, zoals altijd.

 2. Henk van S tot S

  Er is een update te lezen op (zie onderaan):
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217953/Onderzoekers-UMCG-Gezondheidsrisico-s-door-te-veel-vitamine-B12-update

  *************************************************************************************

  Voor het geval de site niet blijvend is, hieronder de hele update van de RTVNoord:

  Onderzoekers van het UMCG waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van te veel vitamine B12. Tot nu toe waren er geen nadelige effecten bekend van te hoge doses.

  ‘Een hogere concentratie van vitamine B12 in het bloed voorspelt een hogere kans op sterfte, ongeacht andere risicofactoren’, stellen de onderzoekers aan de hand van gegevens van 5571 personen.

  ‘De gevonden associatie is significant, ook als er gecorrigeerd wordt op risicofactoren als leeftijd, BMI, roken, alcoholconsumptie en verschillende ziektes’, schrijven de onderzoekers, die daarbij aantekenen dat er nog geen causaal verband kan worden aangetoond.

  Hoe de hogere sterfte bij mensen met te veel vitamine B12 precies komt, moet nog verder worden uitgezocht.
  Slikken tegen klachten

  Personen slikken B12-supplementen om een tekort eraan te voorkomen. Zo’n tekort kan voor allerlei klachten zorgen: tintelingen, pijn, tandvleesproblemen en coördinatieproblemen, maar ook voor psychische klachten zoals concentratieverlies en somber zijn.
  Waken voor te veel B12

  De onderzoekers waarschuwen mensen die supplementen slikken of injecties krijgen nu ook voor het gevaar voor te veel B12: ‘Veel mensen denken dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van ‘hoe meer, hoe beter’. De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum geven aan dat de kans op nadelige gevolgen van te veel vitamine B12 erg klein zijn. Dat standpunt is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar.’
  Gaat niet over mensen met B12-tekort

  Het UMCG wijst erop dat het onderzoek niet gaat over mensen met een medisch aangetoond tekort aan B12. ‘Hiervoor geldt nog steeds dat het goed is om een B12-tekort aan te vullen als dat medisch nodig is.’

 3. Henk van S tot S

  Aanvulling:

  Op RTVNoord-tv was er vanavond een aanvullen item. Wrdt nog een paar keer herhaald op het hele en halve uur. komt na ongeveer 12.30 min.
  Anders waarschijnlijk morgenavond of overmorgen te zien op “uitzending gemist” via
  https://www.rtvnoord.nl/televisie

 4. CiNNeR

  Dankjewel voor de updates Henk van S tot S. Helaas is deze informatie beslist niet beter. Of ineens waarheid. Inmiddels zijn er al enkele corrigerende berichten vanuit de zorg naar buiten gekomen. Ik heb er zojuist ook een nieuw stuk over geplaatst.

 5. Henk van S tot S

  Het was inderdaad een karige correctie.
  Heb je herhaling van de tv-uitzending ook gezien?
  Het staat er nu op en komt na ruim 13 min.

  Zal me benieuwen of er uitgebreider op wordt teruggekomen.

 6. Inmiddels is er door het UMCG een nieuw bericht uitgevaardigd. Beter maar helaas wordt de onjuiste waarschuwing niet terug getrokken. Bericht kan je lezen op: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/Blijf-vitamine-B12-gebruiken-bij-medisch-tekort.aspx

 7. Henk van S tot S

  Misschien wordt het ooit nog eens wat met die wetenschappers, die nogal onnauwkeurige en overhaaste verklaringen doen.
  Ik vermoed dat ze intern wel het een en ander over zich heen hebben gekregen.

 8. Dat zit er wel dik in. Ook vervelend voor de persafdeling die – toegegeven ook door mij – bestookt worden op sociale media. En complimenten dat zij in gesprek blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft