Swordstone ziet zelf kosten oplopen

Dacht Peter Vincent Schuld (en Swordstone) naast de makkelijke schikkingen, snel klaar te zijn bij de kantonrechter, kwam deze bedrogen uit. Wegens een te gecompliceerde eis heeft de kantonrechter de zaak tegen Tilburg Zeikt verwezen naar de civiele rechter. Reden:

Vorderingen van onbepaalde waarde worden in beginsel behandeld en beslist door de sector civiel van de rechtbank. Zijn er echter duidelijke aanwijzingen dat de vordering geen hogere waarde dan 5.000 euro vertegenwoordigt dan wordt de zaak door de sector kanton behandeld en beslist. (…) Eiser vordert in deze onder meer een verbod op ieder gebruik van zijn beeldmateriaal, alsmede een bevel tot publicatie van het vonnis en tot onthouding van beledigende en smadelijke geschriften. Dit zijn naar het oordeel van de kantonrechter geen vorderingen van onbepaalde waarde, waarbij geen duideijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan 5.000 euro, zodat de sector civiel van de rechtbank in deze bevoegd is. Dat eiser zijn eis in geld heeft beperkt tot 5.000 euro en afgezien heeft van het meerdere doet aan dit oordeel dan ook niets af. (Lees verder bij Lucas Was Hier)

Vanzelfsprekend is Tilburg Zeikt niet erg gelukkig hiermee (zacht uitgedrukt), een civiele procedure betekent een dure advocaat en een slepende zaak die met name financieel niet bepaald prettig is. Dit zal echter ook gelden voor Peter Vincent Schuld die met dezelfde gebakken peren zit. Wellicht meer aangebrand. Ik neem tenminste aan dat Tilburg Zeikt een tegeneis voor de kosten zal opvoeren en de kans dat Peter Vincent Schuld opnieuw veroordeeld zal worden op ‘rechterlijke dwaling’ (lees: lukraak overmatig procederen) is slechts groter geworden.

Vandaag stond overigens ook de zaak Swordstone-Robert Engel op de rol. Zeer interessant omdat Peter Vincent Schuld zich moest komen verantwoorden. Helaas, Swordstone’s advocaat Verkoren melde zich ziek en er zal een nieuwe datum geprikt moeten worden.

Comments (15)Previous

Kijktip

Next

Chronisch zieken voor al uw koopkrachtbehoud!

15 Comments

 1. Die advocaat zal wel hoofdpijn hebben gekregen van die andere uitspraak.

 2. Was het maar een advocaat, dan was het nog wat. De man heeft rechten gestudeerd, dat is alles. Ik heb HEAO economisch juridisch gedaan en werkte jaren als juridisch medewerker en werd ik gedetacheerd bij gemeentelijke overheden. Toen had ik als mentoren twee topjuristen op dat gebied. Die leerden mij hoe de wet werkt en hoe je dergelijke zaken aan moet pakken. Vaak zit de winst hem helemaal niet in het hoofdbestanddeel van de aanklacht, maar in de details. Wat zegt de eiser nou precies? En naar welke jurisprudentie verwijst hij? Staat er in die jurisprudentie iets dat zijn hele pleidooi ontkracht? Is er andere jurisprudentie? Gaat de hele procedure wel goed? Formuleer zelf een verdediging zonder naar de eis te kijken en ontdek op die manier andere uitgangspunten.

  Zonder arrogant te doen durf ik te beweren dat ik meer op de hoogte ben van de werking van het recht dan onze vriend de jurist. Goed, ik ben een amateur. Maar ik heb het ook meegemaakt dat mijn mentoren in de rechtszaal een pak rammel kregen van ook een amateur. Zegt dus helemaal niets. En die Verkoren? Ik onderschat hem niet, dat moet je nooit doen. De man is redelijk correct. Ik niet. En ik pak hem straks aan op de onderdelen waar hij het niet verwacht. Want de man kan denken dat hij de boel met een wagonlading aan jurisprudentie goed onderbouwd heeft, maar dat heeft hij niet. Lezen, zou ik willen aanraden. Maar dat is te laat voor de man.

  De 23e is het weer zover. Inmiddels heb ik ook al gebeld voor uitstel, want ik ben dan met een korte retraite bezig. Waarbij ik vrees dat de hele zooi maar een minuut of vijf gaat duren, vanwege bovenstaand verhaal. Zit ik bijna vijf uur in het ov voor.

 3. Ah, ik maar denken dat we met een advocaat van doen hadden. Hoewel het in praktijk weinig verschil zal maken vermoed ik. De 23e, dat is in elk geval sneller dan menig wachtlijst in de zorg. Ben benieuwd.

 4. Dat maakt zeker wel verschil, als we het hebben over de bevoegdheden voor de rechtbank. Een advocaat heeft zich bovendien te houden aan de strenge eisen inzake eerlijkheid, ethiek en meer van die dingen van de Orde van Advocaten. Dat zie je aan die Enait, die loopt stage, blijft zitten en heeft meteen die Orde in zijn nek. Een jurist kan gewoon wat aanmodderen en kan het ethisch besef van een pinda etaleren, zonder dat het hem zijn positie kost.

 5. Ja dat is ook weer waar. Maar er lopen enerzijds bakken vol slechte advocaten rond en anderzijds zijn er sublieme juristen. In die zin hoeft het geen verschil te maken zeg maar.

 6. Ook ik ben twee dagen geleden overvallen door een pittige brief met een schadeclaim van maar liefst ¤ 240 x 300% boete + nogeens ¤ 240 voor de verzuimde naamsvermelding = ¤ 960,00 (eindbedrag toeval?) van Stichting Foundation Swordstone, i.v.m. een foto van Thomas Berge die gemaakt zou zijn door fotograaf Peter Lammers.

  Wij zijjn een niet commercieel internetradiostation, dus kan van enige (mentale of fysieke) schade en/of inkomstenderving m.b.t. Peter Lammers hier aboluut geen sprake zijn. Bovendien is via internet met geen mogelijkheid de fotograaf te traceren, laat staan deze om toestemming te vragen. Het was een normale foto die door iedereen gemaakt zou kunnen zijn.

  Ik heb inmiddels de foto verwijderd en een mail naar Peter Lammers zelf gestuurd met een copy naar Swordtone en ik wacht nu op antwoord.

  Swordstone is naar mijn mening een dubieuze stichting. De brief komt uit Grandola, Portugal terwijl de vestiging in Lochem zit. Bovendien, als je naar de website gaat http://www.swordstone.org krijg je een grijs scherm te zien die niet erg overtuigend overkomt.

  Is aan deze praktijk niets te doen? Hoe moet ik handelen als ik geen dure advocaat kan betalen? 😕

 7. christinA eijkhout

  Deze Lammers ?

 8. @Hans Boerhof: ook naar mijn mening is Swordstone een dubieuze stichting: vanwege de hoogte van de geclaimde bedragen en gehanteerde methoden. Moet wel zeggen dat het niet kunnen traceren van een fotograaf weinig argument is om een foto te gebruiken. Er zit auteursrecht op, het wel of niet makkelijk vindbaar zijn van de maker doet daar niets aan af. De hamvraag is dus het ‘geëiste’ bedrag.

  Op zich is aan deze praktijken weinig te doen, in de zin dat iedereen een ander een brief mag sturen of geld mag ‘vragen’. Het staat jou vrij om bewijslast te vragen, een brief terug te sturen, alles te negeren of een keuze te maken te betalen of niet te betalen. Bij niet betalen is het aan Swordstone of zij er een rechtzaak van willen maken of niet.

  Doen zij dat, dan is een advocaat of juridisch advies toch geen overbodige luxe (afhankelijk van het soort rechtzaak, tot nog toe gaat het om kantongerecht en dan is een advocaat niet vereist. Enige juridische hulp is echter wel handig). Afhankelijk van je inkomen zou je in geval van een laag inkomen een toevoeging aan kunnen vragen bij de gemeente, dat is een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand. Is je inkomen daarvoor te hoog, is dat geen optie en moet je overwegen hoeveel kosten je er voor over hebt om de claim te verlagen.

  Eventueel alternatief is misschien de Stichting Copyright & Nieuwe Media. Ben er zelf niet bepaald enthousiast over (understatement) maar misschien kunnen zij verwijzen naar een jurist die enigzins betaalbaar is.

  Ik durf je er geen advies in te geven, je zal zelf een afweging moeten maken. Zou in elk geval eerst afwachten of je antwoord ontvangt van dhr. Lammers en nagaan of het juist is dat Swordstone daadwerkelijk dhr. Lammers representeert. Altijd als eerste vragen om bewijslast.

  Op 22 oktober aanstaande volgen als het goed is twee gerechterlijke uitspraken in verband met dit soort zaken. Voor jou meest interessant zal die van Robert Engel – Swordstone zijn, op http://www.lucaswashier.nl te vinden. De tweede is Dubbelzinnig vs Cozzmoss en betreft een overgenomen tekst en zal ik hier over berichten.

  Wil je meer weten kan je me mailen op info[apestaartje]cinner.com

 9. Een reaktie van P.V.Schuld:

  Geachte heer Boerhof,

  In de eerste plaats dank voor uw reactie.

  Ik zou graag willen reageren op de inhoud van uw email.

  U stelde dat het voor u moeilijk of onmogelijk was te achterhalen wie de maker van een foto is.
  In voorkomend geval kunt u zich wenden tot Foto Anoniem die u tegen een betaling kan vrijwaren tegen auteursrechtelijke claims , u mag nooit z`ondermeer een foto gebruiken. In de regel geldt, indien u geen rechthebbende kent, gebruik de foto dan niet, doet u dat toch maakt u inbreuk op het auteursrecht.

  Immers de rechthebbende heeft het recht voorafgaandelijk toestemming te mogen verlenen tegen betaling van reproductierechten, danwel deze toestemming te weigeren.

  Fotografen kennen net zoals componisten en tekstschrijver auteursrechten
  waarop zij aanspraak kunnen maken zoals u dat ook op uw site voor wat betreft muziek heeft vermeld. U voldoet Buma Stemra en Sena.

  Ook aan fotografen bent u dus auteursrechten verschuldigd.

  Gelet op uw situatie stel ik dan ook voor ons een redelijk substantieel financieel tegenvoorstel te doen zodat we deze zaak minnelijk kunnen afwerken en niet tot dagvaarding hoeven over te gaan.

  Ik hoop dat u met betrekking tot alle andere foto’s op uw site de rechten alsnog zult regelen met betrokken fotografen ik hoop oprecht dat we deze zaak minnelijk kunnen oplossen en dat u zich vanaf nu houdt aan de auteursrechtelijke spelregels zodat u kunt uitsluiten dat dit soort van zaken zich nog vaker voordoen.

  Gelet op het grote aantal inbreuken op het foto-auteursrecht op het internet
  en de schade die oor fotografen wordt geleden, wordt op dit moment actief
  het grote aantal inbreuken bestreden met de hoop dat dit een mentaliteitsverandering tot gevolg heeft.

  Ik hoop derhalve van u spoedig te mogen vernemen.

  Hoogachtend,

  Peter-Vincent Schuld

  De foto is geplaatst op 1 oktober 2008 en weer verwijderd op 9 oktober 2008.
  Onderstaande statistieken geven een gemiddelde hit van 3 per dag aan; dat zijn dus in totaal 24 bezoekers, waaronder ikzelf en ongetwijfeld een aantal keren P.V.Schuld.

  Wat zou auteurrechtelijk een redelijk bedrag zijn? Hieronder het overzicht:

  Algemeen
  Naam Grenslanders
  Url http://grenslanders.eigenstart.nl
  Statistieken sinds 30-03-2007
  Totaal hits 1621
  Totaal unieke hits 1011
  Gemiddelde hits/dag 3
  Gemiddelde unieke hits/dag 2

 10. @Hans: Heb je ondertussen ook gemaild hierover. Het is in elk geval belangrijk eerst zeker te stellen dat de orginele foto inderdaad afkomstig is van dhr. Lammers en Swordstone gemachtigd is voor deze mijnheer op te teden. Anders kan iedereen je wel een brief schrijven met de vraag even geld over te maken namelijk. Degene die eist, bewijst.

  Daarna is het aan jou of je hem een voorstel wil doen. Ik heb geen idee wat een redelijk bedrag zou zijn, ik weet niet waar de orginele foto vandaan komt. Is het een persfoto voor verspreiding is het beduidend minder waard dan een unieke foto waar een blad alleenrecht op had. Ik zou in elk geval niet denken aan honderden euro’s. Wellicht kun je met de informatie die je nu hebt achterhalen hoeveel bladen voor de foto betalen en gezien je semi-commerciele belangen (je maakt geen winst maar je trekt luisteraars) daar wat onder gaan zitten (even vanuit gaan dat de berekening zou kloppen die gegeven is, rond de 200 euro bijvoorbeeld).

  Wil je ons op de hoogte houden hoe het verloopt?

 11. @christinA
  Dat is hem inderdaad.

 12. @Boerhof
  Hoe ben je aan die foto gekomen?

 13. URL foutje: klik even op de tekst van het bovenstaande bericht om de foto op de fansite te kunnen bewonderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft